Wizyta przyjaźni na Ukrainie

Wizyta przyjaźni na Ukrainie

Rotarianie z RC Chełm, RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, RC Jarosław, RC Polanica Zdrój, RC Wolsztyn, RC Kraków Zamek Niepołomice oraz RC Zamość Ordynacki  udali się w daleką podróż z misją przyjaźni do Rotarian z Ukrainy. Podczas uroczystości przekazania służby 6 lipca 2019 r. w Mikołajewie w Dystrykcie 2232, Przedstawiciel Gubernatora Wiesław Adamczyk z RC Kraków Zamek Niepołomice i Ryszard Łuczyn Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych i Przewodniczący Komitetu Miedzykrajowego Polska – Ukraina przekazali list od Gubernator  polskiego Dystryktu 2231 Małgorzaty Wojtas kierowany do Past Gubernatora Sergieja Zawatskiego i Gubernatora Nikolay Stebljanko zawierający wiele ciepłych słów dla wszystkich Rotarian z Ukrainy.

Jednak najważniejszym punktem listu było zaproszenie do kontynuacji umowy o rozwoju i współpracy między Rotarianami Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach działalności Dystryktów Rotary International 2231 i 2232.

Kolejnym celem było spotkanie z Rotarianami z Odessy. W tym milionowym mieście funkcjonują trzy kluby: RC Odessa, RC Odessa Richelieu oraz RC E-Club Odessa  i przedstawiciele wszystkich klubów  byli obecni na tym spotkaniu.  W trakcie spotkania Gubernator Dystryktu 2232 – Nikolay Stebljanko i Prezydent RC Odessa Richelieu – Irina Ługowska serdecznie zapraszali do kolejnych wizyt, a w szczególności na Konferencję Dystryktu, która zaplanowana jest na maj 2020 roku w Odessie.

Hasło Prezydenta RI Marka Daniela Maloneya – „Rotary łączy świat” bardzo dobrze odpowiada celowi naszej rotariańskiej wizyty.

W imieniu całej delegacji serdecznie dziękujemy Viktorowi Pasichnykowi – członkowi RC Kraków Zamek Niepołomice, wcześniej RC Równe za wspaniałe przyjęcie na trasie  naszej podróży.

Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. Komitetu Miedzykrajowego Polska – Ukraina

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.