Zapowiedź Konferencji w Sienie

Zapowiedź Konferencji w Sienie

RC Urbino (Włochy) prawie 10 lat temu zainicjował spotkania rotarian z miast wpisanych na Listę Dziedzictwa UNESCO. Pretekstem do wzajemnych odwiedzin były konferencje naukowe dotyczące ochrony zabytków i miejsc zabytkowych. Każda miała inny temat i odbywała się w innym miejscu zgodnie z naszą rotacyjną zasadą. Pierwsza w 2013 r w Urbino, później 2015 – Stambuł, kolejno – 2015 Florencja i 2019 Zamość. Tu właśnie zdecydowano by następna, w roku 2021 odbyła się w Sienie. Niestety czas pandemii, który dotknął szczególnie Włochy uniemożliwił organizację konferencji. Teraz są jednak optymistyczne wieści. W dniach 14-16 kwietnia 2023 roku odbędzie się Konferencja w Sienie.

Tym razem organizację konferencji przyjęły na siebie RC Chiusi-Chianciano-Montepulciano i RC Siena. Główna kwatera będzie w Sienie, a kolejne etapy 3-dniowej konferencji odbywać się będą także w Montepulciano, Pienzy, San Gimignano. Tematem będzie najprawdopodobniej wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem miast zabytkowych w obliczu natłoku turystów. Problemy takie dotykają atrakcyjnych miejsc w sposób szczególny, nie tylko we Włoszech, ale i w innych państwach europejskich. Szczegóły konferencji mają być sprecyzowane jesienią, a o tym dowiedzieliśmy się odwiedzając naszych przyjaciół z RC Siena i RC Chiusi-Chianciano-Montepulciano.Spotkaliśmy więc Roberto Imperato (RC Urbino), który osobiście zajmuje się przygotowaniem konferencji, rozmawialiśmy z past prezydentem RC Chiusi-Chianciano-Montepulciano Fabio Fiorini będącym gospodarzem projektu.

Tu także spotkały nas słowa uznania i pochwały za przeprowadzenie konferencji Rotary-UNESCO w Zamościu. Nasi ówcześni goście wspominają dobrą organizację pobytu, piękny Zamość, ciekawą konferencją, a w szczególności naszą gościnność.

Piszemy o tym wszystkim głównie by zainteresować kolegów z miast Listy Dziedzictwa – Warszawy, Krakowa i Torunia. Byłoby wspaniale większą ekipą pojechać do Sieny, by przekazać także naszą wizję związaną z tematem konferencji.

Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. Anny Kaczmarczyk i Włodzimierza Bentkowskiego, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.