Komputery do nauki dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Komputery do nauki dla dzieci uchodźców z Ukrainy

W efekcie współpracy z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego w lipcu 2023 r. Klub Rotary Warszawa Żoliborz przekazał Fundacji Life zakupiony z grantu Rotary Foundation sprzęt komputerowy jako wsparcie dla zajęć z informatyki (robotyki) oraz innych przedmiotów dla dzieci ukraińskich przebywających w ośrodku dla uchodźców w Warszawie przy ul Modlińskiej 6D i uczących się w szkole zorganizowanej tam dla nich. W trakcie realizacji grantu w ośrodku przebywało średnio ponad 300 dzieci z czego około 100 z nich bierze udział w różnego rodzaju zajęciach świetlicowych odbywających się w godzinach popołudniowych. Jedna grupa liczy 12 dzieci. W semestrze letnim przeprowadzone było co najmniej 8 sesji zajęć dla tych dzieci. Projekt obejmuje zakup na potrzeby wyżej wspomnianych zajęć 11 urządzeń (8 laptopów oraz 3 tabletów).

Zajęcia edukacyjne i świetlicowe z wykorzystaniem komputerów, a co się z tym wiąże również zasobów Internetu, bezpośrednio pomagają dzieciom uchodźców prowadzić normalną naukę i rozwijać swoje zainteresowania pomimo toczącej się w ich kraju wojny. Udział w zajęciach jest również formą terapii i pozwala przynajmniej w pewnym stopniu przezwyciężać wojenną traumę i przygotować się na powrót do normalnego funkcjonowania po wojnie.

Rotarianie z RC Warszawa Żoliborz nie tylko wybrali oraz zweryfikowali organizację, która stała się beneficjentem grantu, ale też pomogli wybrać odpowiedni sprzęt komputerowy, zapoznali się z kadrą prowadzącą działania edukacyjne i jej umiejętnościami, a następnie przekazali darowiznę w obecności przyszłych użytkowników, którzy byli bardzo podekscytowani faktem, że komputery bardzo unowocześnią ich zajęcia szkolne. W rozpoczynającym się roku szkolnym dodatkowo członkowie Klubu Rotary Warszawa Żoliborz, będą aktywnie współpracować z ośrodkiem – brać udział w niektórych zajęciach, odwiedzać uchodźców oraz być w kontakcie z kadrą, a co za tym idzie będą bezpośrednio monitorować wykorzystanie i stan przekazanego sprzętu komputerowego przez Fundację Life.

Klub Rotary Warszawa Żoliborz aktywnie działa od roku 2006, biorąc udział niemalże we wszystkich programach RI i aktywnie korzysta z możliwości realizacji grantów z RF.

PDG Łukasz Grochowski, RC Warszawa Żoliborz

Fot. z arch. RC Warszawa Żoliborz

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.