Jak uniknąć Boreliozy

Jak uniknąć Boreliozy

O akcji informacyjnej na temat Boreliozy przygotowanej i prowadzonej przez Rotary Club Zębice z Prezydentem Klubu Tadeuszem Bieleckim rozmawiała Dorota Wcisła.

Wasz klub realizuje projekt „Borelioza – profilaktyka i leczenie”. Na czym polega ta akcja?

Ten projekt to szeroko zakrojona akcja informacyjna na temat profilaktyki i leczenia groźnej choroby jaką jest Borelioza. W akcji skupiliśmy się głównie na profilaktyce, ponieważ najważniejsze jest unikanie zakażenia. Prelekcja na bazie projekcji multimedialnej trwa około 1,5 godziny i podczas jej słuchania uczestnik nabiera przekonania, że właściwe postępowanie pozwoli mu uniknąć zakażenia. Uczestnicy spotkania dowiadują się co to za choroba, jak unikać zarażenia, jakie są stadia choroby i jak odbywa się leczenie. Prelekcja poszerza wiedzę na temat boreliozy. Dodatkowo każdy uczestnik na koniec otrzymuje folder z zawartą skrótowo informacją.

Do jakiej grupy osób kierowany jest projekt?

Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczy mieszkańców. Organizując spotkania zaczęliśmy od uniwersytetów III wieku (4 ośrodki), działkowców (9 ogrodów), sołectw, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, kół i grup turystycznych, szkół średnich i podstawowych. Z rejestrów lokalnych samorządów otrzymaliśmy listy organizacji i stowarzyszeń. Uzyskaliśmy pełną akceptację burmistrzów i wójtów gmin oraz starosty ząbkowickiego. Samorządy poparły naszą akcję, co umożliwiło nam dotarcie do szkół. Dodatkowo na plakatach informacyjnych zapraszamy pozostałe zainteresowane organizacje do kontaktu z nami. Założyliśmy, że akcja potrwa rok i w tym czasie poinformujemy ok. 3 tys. mieszkańców.

Skąd wziął się pomysł na taki temat?

W naszym regionie zakażenia Boreliozą są dość częste i analizując sytuację doszliśmy do wniosku, że możemy pomóc naszej lokalnej społeczności poprzez informowanie o tym jak należy postępować, aby uniknąć zakażenia. Jako rotarianie chcieliśmy zrobić coś dobrego dla naszej lokalnej społeczności i szukaliśmy tematu, który posłużyłby wielu mieszkańcom. Nasza dotychczasowa działalność dotyczyła organizacji koncertów charytatywnych i zamykała się w granicach gminy Ziębice. Ta akcja informacyjna dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu ząbkowickiego i gminy Paczków.

Jak obecnie wygląda jego realizacja?

Niestety nasze plany dotyczące spotkań z mieszkańcami pokrzyżowała pandemia. Ale akcja nie straciła na aktualności i po zniesieniu obostrzeń jesteśmy gotowi ją kontynuować. Tym bardziej że jesteśmy w pełni przygotowani. Założenia realizacji akcji zakładały, że musimy być wyposażeni sprzętowo, gdyż organizacje znajdujące się na terenach wiejskich, a także szkoły nie zawsze dysponują sprzętem multimedialnym lub nie zawsze jest on sprawny. Stąd nabyliśmy rzutnik multimedialny o wyższym współczynniku kontrastu i jasności, ekran oraz urządzenie wzmacniające głos z mikrofonem bezprzewodowym. Na potrzeby prezentacji mamy też zakupione najpopularniejsze przyrządy do usuwania kleszczy. Jesteśmy zatem w pełni samowystarczalni a zapraszający musi zagwarantować nam tylko prąd.

Z jakich materiałów korzystaliście przygotowując prelekcję?

Prelekcja została przygotowana na podstawie szeregu opracowań, referatów i sprawozdań z konferencji naukowych. Następnie została poddana weryfikacji m. in. profesorów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dyrektora medycznego laboratorium analiz, lekarza chorób zakaźnych i lekarza POZ. Dopiero po tej wnikliwej i wszechstronnej weryfikacji została przygotowana ostateczna prezentacja multimedialna i folder informacyjny.

Projekt został zapoczątkowany prelekcją inauguracyjną. W spotkaniu wzięli udział nasi weryfikatorzy, burmistrzowie, wójtowie powiatu ząbkowickiego, dyrektorzy szkół ziębickich i kilku organizacji. Liczba osób ze względu na zakazy musiała zostać ograniczona. Weryfikatorzy potwierdzili wiarygodność przedstawionych podczas prelekcji informacji, my zaś podziękowaliśmy za ich udział. Samorządowcy potwierdzili, że na terenie swoich gmin wesprą logistycznie i finansowo rozpoczętą akcję informacyjną. Po tym wydarzeniu, przed całkowitym zakazem spotkań, udało nam się zorganizować jeszcze trzy prelekcje.

Wykonaliście wiele pracy, jak widzicie dalsze losy projektu?

Chcemy wykonać założony plan i dotrzeć do min. 3 tysięcy z naszą akcja informacyjną o boreliozie a także o nas rotarianach. Materiały są nadal aktualne, a my chcemy informować osoby zainteresowane tak długo jak będą chciały nas słuchać. Mamy także propozycję dla innych klubów. Jeśli zechcą skorzystać z naszych materiałów i doświadczeń to służymy radą a także kopią prelekcji multimedialnej.

 

Poniżej plakat informacyjny oraz ulotka w plikach pdf do pobrania:

Folder Borelioza

Plakat Borelioza

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.