III Ogólnopolski Konkurs Wystąpień Publicznych już niebawem

III Ogólnopolski Konkurs Wystąpień Publicznych już niebawem

Z przyjemnością zapraszam kluby do wzięcia udziału w Konkursie Wystąpień Publicznych „Bądź inspiracją”. Jest to trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu skierowana do uczniów klas: III gimnazjalnej oraz VII i VIII szkoły podstawowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także do uczniów w wieku od 14 do 15 lat uczących się w placówkach oświatowych polskiej mniejszości narodowej poza granicami Kraju, organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary. Konkurs objął patronatem prof. Jerzy Bralczyk.

Celem przeprowadzenia Konkursu jest propagowanie znajomości zasad poprawnej polszczyzny, umiejętności prezentowania i wyrażania siebie, radzenia sobie ze stresem, wyszukiwania osób przejawiających szczególne zdolności w zakresie wyżej wskazanych umiejętności, umożliwienie czerpania z doświadczenia ekspertów uczestniczących w przygotowaniach i ocenie uczestników konkursu.

Młodzież rywalizuje w zespołach 3-osobowych, gdzie każdy ma przewidzianą, ściśle wyznaczoną rolę. Prezentacja powinna mieścić się w haśle konkursu: “Bądź inspiracją” i być autorskim podejściem zespołu.
Konkurs odbywa się w trzech etapach:

klubowym – zespoły wyłonione przez kluby zapraszane są do następnego etapu.

okręgowym – przygotowywanym przez Kluby Rotary w Okręgach. Etap powinien zakończyć się do 31 marca 2019. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego etapu jest Regionalny Przedstawiciel Gubernatora na danym terenie.

krajowym – przygotowywanym przez Przewodniczącego Jury Konkursu.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania swoich zespołów na ten Konkurs. Wystarczy odnaleźć najbliższy w okolicy Klub Rotary i zgłosić do niego chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Oto link do wykazu Klubów w Polsce: Kluby

Etap ten zostanie przeprowadzony 10 maja 2019 w Olsztynie. Wszystkie dokumenty formalne (w tym regulamin konkursu, zgłoszenie drużyn, a także zgody opiekunów) są dostępne poniżej:

Konkurs Wystąpień Publicznych – REGULAMIN

Rozporządzenie KWP 2018-2019

Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia

Załącznik nr 2 Zgoda na Uczestnictwo

Konkurs Wystąpień Publicznych – Zaproszenie

Koordynator Projektu
PDG Barbara Pawlisz

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.