30 lecie Rotary Club Koszalin

30 lecie Rotary Club Koszalin

W słoneczny letni dzień, 25 czerwca 2023 roku w pięknych ogrodach Bursztynowego Pałacu w Strzekęcinie odbyły się uroczystości 30-lecia Rotary Clubu Koszalin.

Wydarzenie zaszczyciło swoja obecnością wielu znakomitych gości. Byli wśród nich: Jerzy Wcisła – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Zientarski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Jedliński – prezydent Miasta Koszalina, Żaneta Kwapisz – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie, Krystyna Baj-Pawluk – gubernatorka nominatka Dystryktu 2231 (RC Gorzów Wlkp,), Nina Kozłowska członkini Zarządu Dystryktu 2231 (RC Warszawa Żoliborz), koleżanki i koledzy z klubu Rotary w Prenzlau z prezydentem Axelem Krauze, delegację Lions Club w Koszalinie z mecenasem Janem Daszko, koledzy ze Stowarzyszenia SOLIDARNI PLUS-EKO Szkoła Życia w Wandzinie z Dariuszem Skwierawskim, Dorota Daglis-Pętlak – dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, Dorota Wcisła – redaktorka naczelna dwumiesięcznika Rotay Polska (RC Elbląg Centrum), delegacja z RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński ze Stanisławem Andrzejewskim, koleżanki i koledzy z RC Kołobrzeg z prezydentką Magdaleną Klugowską Reszke, Ewa Okrucińska i Barbara Sergot-Golędzinowska z RC Sopot International, Zbigniew Byczko z RC Jelenia Góra, Aleksander Szwarc z RC Warszawa City, Andrzej Gasidło i Andrzej Jaskólski z E Club Polonia International.

Podczas uroczystości nastąpiła zmiana służby rotariańskiej. Ustępujący prezydent – Sławomir Nowosadko podziękował za pracę członkom zarządu mijającej kadencji: Romualdowi Wanowiczowi, Marcinowi Bogurskiemu, Marcinowi Chęcińskiemu, Janowi Bielerzewskiemu i Alinie Anton oraz przekazał insygnia prezydenckie Romualdowi Wanowiczowi – prezydentowi RC Koszalin na kadencję 2023–2024. Przyjmujący służbę Prezydenta Rotary Club Koszalin 2023–2024 – Romuald Wanowicz przedstawił Zarząd Klubu, z którym poprowadzi Klub w nowej kadencji: Grzegorz Śniedziewski – Wiceprezydent/Prezydent Elekt, Marcin Bogurski – Wiceprezydent, Marcin Chęciński – Sekretarz, Grażyna Bielawska Cieśla – Skarbnik, Sławomir Nowosadko – Wiceprezydent/Past Prezydent.

Liczący obecnie 38 członków RC Koszalin podczas uroczystości przyjął w swoje szeregi dwie nowe osoby. Są to: Jarosław Bihun (prezes zarządu Telewizji Kablowej Koszalin) i Bartosz Warzecha (architekt, wykładowca akademicki).

Jubileuszowe spotkanie było doskonałą okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w działania Klubu. Odznakę Paul Harris Fellow otrzymali: Jan Bielerzewski, Marcin Chęcinski, Jędrzej Leonowicz, Jarosław Loos, Tadeusz Niechciał, Sławomir Nowosadko, Stanisław Olek, Jupiter Józef Podlaszewski, Dariusz Skwierawski z Ośrodka w Wandzinie, Wojciech Walach, Andrzej Woźniakowski i Romuald Wanowicz.

Po krótkiej mowie Prezydenta i pięknym, wzruszającym występie urodzonej na Podolu Viktorii Fedotovej (dyrygentki i artystki chóralnej), nadszedł czas na przekazanie służby Gubernatora Dystryktu.

Ustępujący gubernator Dystryktu 2231 Piotr Jankowski z RC Koszalin przekazał służbę gubernatorowi Markowi Wcisło z RC Kraków Wawel.

Gubernator Piotr Jankowski podczas podsumowania swojej kadencji powiedział:

– Ten czas przeleciał bardzo szybko. Podczas swojej kadencji odwiedziłem wszystkie kluby. Dzisiaj jestem szczególnie wzruszony, atmosfera jest niepowtarzalna. Z ogromną wrażliwością patrzę na to co dzieje się w Ukrainie. Moja kadencja była zdominowana przez wydarzenia w Ukrainie. Zabrakło mi czasu na realizację wszystkich zamierzeń. Odwiedziłem także wiele krajów, m. in. w USA byłem ambasadorem naszego kraju, z dumą opowiadałem o tym co robią polscy Rotarianie. Jesteśmy organizacją unikatową, organizacją ludzi o dobrych sercach. Mamy ogromną potrzebę, aby pomagać słabszym i wspierać potrzebujących.

Gubernator odbierający służbę – Marek Wcisło, podziękował IPDG Piotrowi Jankowskiemu za ogrom włożonej w jego kadencję pracy, wyraził słowa uznania i złożył deklarację kontynuacji podjętych przez Piotra działań.

– Piotr był jednym z najlepszych gubernatorów w naszym Dystrykcie. Jest specjalistą od spraw niemożliwych które załatwia natychmiast a na cuda trzeba troszeczkę poczekać. – powiedział Marek Wcisło.

A następnie zwrócił się do członków RC Koszalin:

– W Rotary najważniejsze są kluby. Klub to miejsce, gdzie rodzą się projekty i przyjaźnie. Kluby trzeba szanować i wspierać. Chciałem jeszcze raz pogratulować i podziękować za Waszą niezwykłą służbę. Mam przyjemność Gubernator przekazać Wam pamiątkowy album jaki został wydany z okazji 25-lecia RC Kraków Wawel.  Niechaj Wasze 30-lecie będzie ukoronowaniem wspólnych projektów, satysfakcji z przynoszenia nadziei bliźnim tego świata.

Po wystąpieniu Marka Wcisło głos oddano zaproszonym Gościom – popłynęły gratulacje dla RC Koszalin z okazji 30 rocznicy działalności, a także dla ustępującego i przyjmującego obowiązki Zarządu Klubu oraz dla Rotary Polska.

– Choćby wymyślono najlepsze ustawy i stworzono najlepsze systemy opieki, serce Rotarian i ich oddanie w pomocy potrzebującym będzie zawsze tak samo potrzebne. Bo nie da się zastąpić niczym, tego co każdego dnia robicie dla świata. I za te trzydzieści lat chciałbym RC Koszalin bardzo podziękować. Niesiecie mnóstwo dobra, to są setki i tysiące szczęść, które dzieją się dzięki Wam. Liczę na to, że koleje dziesięciolecia także będą okraszane takimi właśnie sukcesami. Dzięki Wam przyszłość rodzi nadzieję na coraz lepszy świat. – powiedział Jerzy Wcisła, senator RP .

Poseł na sejm RP Piotr Zientarski także podkreślał znaczącą rolę RC Koszalin w lokalnej społeczności:

– Życzę wielu sukcesów w czynieniu dobra wokół nas, zarówno w naszej małej lokalnej ojczyźnie jak i na całym świecie.

Do podziękowań i życzeń dla RC Koszalin dołączył także Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszalin:

– Gratuluję i życzę samych sukcesów Rotary Klubowi Koszalin, który czyni bardzo wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. – powiedział prezydent miasta Koszalin dziękując za 30 lat działalności klubu.

 

Nieco historii

Inicjatorem i założycielem RC Koszalin był ś.p. profesor Zdzisław Piątek, rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechniki Koszalińskiej), a wcześniej prorektor ds. młodzieży i wieloletni dziekan Wydziału Budownictwa. Do dziś koszalińscy rotarianie wspominają go jako człowieka, który z wielkim entuzjazmem budował fundamenty RC Koszalin.

W połowie 1992 roku idea powstania klubu zaczęła nabierać realnych kształtów w późniejszej grupie założycielskiej, do której należeli: Zdzisław Piątek i Andrzej Piątek, Zbigniew Juszkiewicz, Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia, Jerzy Neuberg, Henryk Recław, Piotr Skrobol i Jan Konieczny.

10 lutego 1993 roku Koszaliński Klub Rotariański został oficjalnie zarejestrowany w sądzie, 1 marca 1993 roku wybrano pierwszego prezydenta – Zdzisława Piątka oraz zarząd, a w czerwcu 1993 roku zarejestrowano RC Koszalin jako członka Rotary International.

Najważniejszą datą pozostaje 19 listopada 1993 roku, dzień, w którym rozpoczęły się uroczystości Charteru: uroczystego konstytucyjnego zgromadzenia Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego w Hotelu „Arka” (obecnie: Hotel Gromada), z udziałem rotarian z klubów polskich, gości zagranicznych, dyplomatów, koszalińskich parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich Koszalina, organizacji społecznych i zawodowych oraz mediów. Dystrykt 2390 ze Szwecji (do którego pierwotnie należał RC Koszalin) reprezentował pełnomocnik gubernatora, Gunnar Fjellander, który oficjalnie powitał koszaliński klub w międzynarodowej społeczności rotariańskiej, złożył jego członkom gratulacje, a także wręczył koszalińskim rotarianom insygnia klubowe: legitymacje i odznaki. Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto datę 19 listopada 1993 roku.

 

Działania z misją

Edukacja, zdrowie, opieka społeczna, kultura, ekologia to tylko niektóre z dziedzin w jakich RC Koszalin udzielał wsparcia dla organizacji, placówek a także licznych wydarzeń, inicjatyw czy akcji. Niektóre z nich mają charakter długofalowy, inne incydentalny, finansowy bądź rzeczowy, ale wszystkie łączy rotariańska misja czynienia dobra, dbania o lokalną społeczność i dostrzegania potrzeb.

Pomysłów i projektów, w które zaangażował się RC Koszalin na przestrzeni 30 lat, jest bardzo dużo. Klub przekazywał i nadal przekazuje środki finansowe oraz pomoc rzeczową koszalińskim i regionalnym ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom charytatywnym, placówkom opiekuńczym dla dzieci i młodzieży, a także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Funduje stypendia krajowe i zagraniczne dla uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentów, a także zakup wyposażenia dla przedszkoli oraz szkół, udział w organizowanych przez te placówki konkursach, projektach i innych aktywnościach. Finansuje uczestnictwo młodych ludzi w wydarzeniach artystycznych. Wspiera rozliczne akcje charytatywne, programy profilaktyczne, społeczne, edukacyjne. Partycypuje w kosztach leczenia i rehabilitacji indywidualnych osób, także z niepełnosprawnościami, a także przekazuje środki materialne osobom ciężko doświadczonym przez los. Rotarianie pomagali szpitalowi podczas pandemii, obecnie pomagają uchodźcom z Ukrainy.

Od 1994 roku Koszaliński Klub Rotariański uczestniczy w sztandarowym rotariańskim programie wymiany młodzieżowej. Dotąd wzięło w nim udział 29 młodych ludzi, którzy mieli okazje przyjechać do Koszalina z zagranicy oraz koszalinian, którzy wyjechali do najdalszych zakątków świata. Przez wiele lat (2005-2017) w Koszalinie odbywał się też ogólnopolski obóz kończący pobyt młodzieży, która w ramach tego światowego programu rotariańskiej wymiany młodzieżowej gościła w Polsce – Mielno Meeting.

 

Wandzin

Są w historii RC Koszalin inicjatywy doniosłe, o charakterze długofalowym. Należy do nich przede wszystkim trwające niemal 25 lat wsparcie dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, miejsca będącego unikalną w skali kraju przystanią dla osób z wirusem HIV, chorujących na AIDS (w tym matek z dziećmi), a także osób wykluczonych z różnych powodów z życia społecznego. Nieprzerwanie, od 1999 roku, klub kieruje tu pomoc rzeczową i finansową, towarzyszy rozbudowie i rozwojowi ośrodka (domy dla matek z HIV, oddział dla osób chorujących na Alzheimera), wyposaża go w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i codziennego użytku, a także wspiera rozmaite programy i projekty rozwojowe prowadzone przez placówkę.

Pomysłodawcą współpracy z Ośrodkiem jest Romuald Wanowicz, członek RC Koszalin, jego obecny prezydent (po raz drugi). To on przekonał pozostałych członków klubu do pierwszej akcji pomocy dla Wandzina, od lat jest nieformalnym liderem działań na rzecz placówki i dobrym duchem tego miejsca, jego przyjacielem.

– Na początku nasza pomoc miała wymiar banalny – wspomina początki współpracy Romuald Wanowicz. – Z upływem czasu i zwiększeniem możliwości pozyskiwania rzeczy wsparcie zyskiwało bardziej wymierne kształty. Zaoferowaliśmy pomoc medyczną, zakup sprzętu szpitalnego, wyposażenia logistycznego czy zaplecza socjalnego dla ośrodka. Dostarczaliśmy to, czego na danym etapie potrzebował. Największym naszym przedsięwzięciem było urządzenie w placówce gabinetu stomatologicznego, w co zaangażowali się dwaj nasi członkowie: Marcin Bogurski i Marcin Chęciński, a warto pamiętać, że niechęć do środowiska, jakim zajmuje się ośrodek, była kiedyś ogromna, niestety także ze strony lekarzy.

Gabinet do użytku został przekazany 1 grudnia 2012 roku wraz z kompletnym wyposażeniem. Z jego usług mogą korzystać osoby bezdomne, uzależnione, żyjące z HIV i AIDS, HCV, HBV. Warto dodać, że doktor Bogurski pacjentów w gabinecie przyjmował i leczył osobiście.

 

Global Grant dla szpitala

Marcin Bogurski, który dołączył do RC Koszalin w 2011, roku to postać kluczowa także dla innego projektu, w którym ostatecznie partycypowali rotarianie z całego świata: zakupu aparatu do diagnostyki retinopatii u wcześniaków – Phoenix Clinical ICON dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Oficjalne przekazanie sprzętu miało miejsce 8 grudnia 2020 roku. Od tej pory wcześniaki urodzone w koszalińskiej placówce są na miejscu diagnozowane w kierunku retinopatii, co ma ogromne znaczenie dla ewentualnego dalszego ich leczenia.

Do podjęcia ogromnego wyzwania Marcina Bogurskiego zainspirowały rozmowy z dyrekcją koszalińskiego Szpitala oraz osobiste doświadczenia rodzinne. Zobowiązanie zmierzenia się z tym tematem stało się głównym celem na kadencję prezydenta w latach 2016/2017. Przez cztery lata klub prowadził starania o zgromadzenie potrzebnych pieniędzy. Po dwóch pierwszych latach było to ok. 90 tys. złotych. Podjęta została wtedy decyzja o przygotowaniu wniosku do Fundacji Rotary w celu uzyskania dalszego wsparcia finansowego. Na początku 2019 roku uchwałą zarządu klubu powołany został komitet ds. projektu, którego zadaniem było przygotowanie wniosku i znalezienie sponsorów wśród klubów i dystryktów Rotary w Polsce i za granicą. Pracami komitetu kierował IPDG Piotr Jankowski.

Wraz z dodatkowym wyposażeniem łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła blisko 372 tysiące złotych. Global Grant RC Koszalin, w ramach którego został on zrealizowany, jest największym humanitarnym projektem zrealizowanym w Polsce w tej formie.

 

Plany na przyszłość

W najbliższym czasie RC Koszalin zamierza zaangażować się w budowę Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi i Poradnią Zdrowia Psychicznego, ośrodka o wymiarze międzynarodowym, obejmującym m.in. dzieci z Ukrainy. Ośrodek miałby powstać w Gajkach, a inicjatorem jego powołania jest Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, prowadzące ośrodek w Wandzinie. Projekt ma wejść w fazę realizacji jeszcze w 2023 roku.

 

Na podstawie materiałów RC Koszalin i Prestiż Magazyn Koszaliński oprac. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Marcin Betliński

 

Źródła:

Strona RC Koszalin

https://www.koszalin.rotary.org.pl/rotary-koszalin/aktualnosci/145-30-lecie-rotary-club-w-koszalinie-i-przekazanie-sluzby-rotarianskiej-2023

Prestiż Magazyn Koszaliński

Rotary Club Koszalin – 30 lat służby

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.