Zmiany w Zarządzie Wspólnoty Rotarian Motocyklistów (IFMR Polska)

Zmiany w Zarządzie Wspólnoty Rotarian Motocyklistów (IFMR Polska)

W bieżącym roku skończyła się 3 – letnia kadencja Zarządu Wspólnoty Rotarian Motocyklistów (IFMR Polska). W efekcie przeprowadzonych wyborów, na kolejną kadencję w latach 2024 – 2027 został wybrany Sławomir Zieliński z RC Łódź Reymont. Jako urzędujący Prezydent, zaproponował dotychczasowym członkom Zarządu pełnienie tych samych funkcji również w trakcie swojej kadencji.

W związku z tym Zarząd IFMR Polska kadencji 2024 – 2027 przedstawia się następująco:

  • Sławomir Zieliński – Prezydent,
  • Alex Heinelt – Skarbnik,
  • Bendt Haverberg – Media, rejestracja,
  • Michał Marzec – Sekretarz.

Uroczystość przekazania służby i symbolicznej statuetki odbyła się 25 maja w trakcie kolejnego rajdu, który tym razem odbył się na Magicznym Podlasiu. W obecności większości Członków IFMR Polska oraz wielu zagranicznych gości. Dziękując ustępującemu Prezydentowi za 3 lata służby na rzecz IFMR Polska, wszyscy życzymy Sławomirowi owocnej satysfakcji z działalności na tym polu.

 

Tekst i fot. Michał Marzec, RC Łódź Centrum

 

Na fot. Nowy Prezydent IFMR Polska Sławomir Zieliński i ustępujący Prezydent Michał Frelichowski.

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.