Zmarł Rotarianin Piotr Sowa

Zmarł Rotarianin Piotr Sowa

12 marca 2021 roku, w dniu swoich osiemdziesiątych urodzin zmarł Piotr Sowa, członek Klubu Rotariańskiego w Świnoujściu.

Był wieloletnim członkiem klubu i na co dzień wyróżniał się ogromną lojalnością wobec klubu. Solidny, odpowiedzialny, obowiązkowy. Zawsze obecny na cotygodniowych spotkaniach klubowych i wszystkich uroczystych spotkaniach na które przychodził ze swoją rodziną.

Do Świnoujścia przyjechał w 1970 roku po ukończeniu studiów na Politechnice Częstochowskiej. Przez ten czas stał się znanym obywatelem naszego miasta. Był inicjatorem wielu przedsięwzięwzięć gospodarczych i kulturalnych. Uchodził za sprawnego i skutecznego przedsiębiorcę. Nie to jednak go wyróżniało. Wyróżniała go potrzeba działalności charytatywnej i prawdopodobnie ta potrzeba przyprowadziła Piotra do Klubu Rotary.

Jak rodziła się ta potrzeba – chyba od bardzo wczesnego dzieciństwa. Piotr doświadczył, co to znaczy upokorzenie, samotność i brak rodziny. Kiedy miał dwa lata w obecności jego i czworga jego rodzeństwa Niemcy rozstrzelali ojca i ciężarną matkę za ukrywanie siedmiorga Żydów. Dzieciństwo Piotra zostało trwale tym naznaczone. Naznaczone zostało całe jego życie. Jeszcze przed wstąpieniem do Klubu podczas wakacyjnego pobytu na Ukrainie spotkał Ukrainkę, która znała język polski i uczyła polskie dzieci ich ojczystego języka. Postanowił im pomagać finansowo a potem zaprosił około 20 osobową grupę dzieci do Świnoujścia na wakacje. Wraz z przyjaciółmi organizował i sfinansował im pobyt. Potem już będąc członkiem Klubu Rotary inicjował i współorganizował dwukrotnie takie pobyty.

Państwo Sowowie mają dwóch synów, ale w ich domu znalazło się miejsce dla Kasi, dalekiej krewnej, która zamieszkała z nimi, skończyła studia i nadal traktuje ich jak prawdziwych rodziców. Agatka i Malwina – dzieci z Domu Dziecka też przez pewien czas były częścią rodziny Piotra i jego żony Jadzi.

Do Piotra lgnęli ludzie potrzebujący pomocy czasami nadużywając jego “miękkiego serca”. Nie wszystkim mógł pomóc, ale robił co było w jego mocy. Jednemu dał kilka złotych, innemu załatwił jakąś dorywczą pracę albo choć tymczasowe miejsce schronienia. Był uosobieniem empatii.

Odszedł bardzo dobry człowiek. Prawdziwy Rotarianin.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,

Rotarianie z RC Świnoujście

Fot. z arch. RC Świnoujście

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.