Zmarł PDG Marian Jerzy Korczyński

Zmarł PDG Marian Jerzy Korczyński

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy dzisiaj wiadomość że zmarł nagle PDG Marian Jerzy Korczyński, Gubernator Dystryktu 2231 Polska w kadencji 2017-18, członek Rotary Club Łódź od 1991 roku.

W Rotary oddany głównie służbie działalności humanitarnej i edukacyjnej. Wielokrotny członek i Przewodniczący Komitetu Dystryktu ds. Rotary Foundation, były Prezydent Klubu, były asystent koordynatora strefowego Rotary Foundation, były asystent Gubernatora.

PDG Marian Jerzy Korczyński był pracownikiem naukowowo – dydaktycznym Politechniki Łódzkiej, specjalistą i doradcą w zakresie elektromobilności. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z budową pojazdów samochodowych, infrastrukturą transportu zbiorowego oraz indywidualnego zero-emisyjnego.

Rodzinie i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia.

Gubernator Wojciech Wrzecionkowski i członkowie Dystryktu 2231 Polska

 

Ostatnie pożegnanie i projekt im. PDG Jerzego Korczyńskiego

Prezydent RC Łódź Maciej Taczalski, poinformował że po konsultacjach z rodziną śp. Jerzego Korczyńskiego, w ramach jego ostatniego celu, Rotarianie planują zgromadzić środki na wyposażenie sali multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.

Jest to placówka, której przez lata Jerzy poświęcił bardzo dużo uwagi i zawsze wskazywał na potrzebę wsparcia wychowanków tego ośrodka. Wyposażenie takiej pracowni w postaci sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla osób z ograniczoną sprawnością wraz z nadaniem jej imienia Jerzego Korczyńskiego byłoby wspaniałym zwieńczeniem rotariańskiej drogi Jerzego. Wszystkie szczegóły zostały już uzgodnione z Dyrektorem SOS-W.

Jest prośba aby – zamiast kwiatów – wpłacić dobrowolną wpłatę na konto Rotary Club Łódź (nr konta 35 2030 0045 1110 0000 0391 8760) zatytułowaną:

„Darowizna im. Jerzego Korczyńskiego”.

Poniżej informacje nt. ostatniego pożegnania Past Gubernatora Jerzego Korczyńskiego.

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.