Zielone płuca dla rowerzystów

Zielone płuca dla rowerzystów

„ZIELONE PŁUCA DLA ROWERZYSTÓW” to kolejny projekt RC Zamość skierowany do lokalnej społeczności który powstał w czasie, kiedy miejskie przestrzenie zmieniają się w betonowe pustynie, a dla poprawy miejskiej infrastruktury wycinane są hektary drzewostanu będącego ozdobą naszego środowiska. Tworzone są ścieżki rowerowe przy ciągach pieszo-jezdnych – jest to między innymi wymóg dla pozyskania środków finansowych przez samorządy dla remontu nawierzchni ulic.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Ela Szymańska, Prezydent Elekt 2022/2023. Projekt zakłada dwa kierunki działania: edukacyjny i praktyczny ( nasadzenia drzew ). Spotkał się z akceptacją Wydziału Oświaty UM, dzięki czemu dotarliśmy do wytypowanych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, który w osobie pani Katarzyny Fornal-Urbańczyk, sprawuje nadzór merytoryczny nad częścią praktyczną.

Szczególnym działaniem było ogłoszenie konkursu na logo projektu wśród uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, jury przyznało dwie bardzo cenne pierwsze nagrody. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w obecności uczniów i członków Klubu w tajemniczych pomieszczeniach Zamojskiej Synagogi.

Przyszedł dzień, w którym obchodzone jest Święto Ziemi i na wyznaczonym przez miasto odcinku ścieżki rowerowej bulwaru nad rzeką Łabuńką zgromadzili się wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia zaopatrzeni w sadzonki, paliki, siekiery, piły i łopaty. Było bardzo kolorowo – padał deszcz, a krajobraz rozweselały różnobarwne pelerynki przedszkolaków, kolorowe kurtki i parasole dzieci, młodzieży i Rotarian ( vide foto ).

Przy zajęciach ziemno-stolarskich wyróżniała się męska część Klubu: Prezydent Zbyszek Żukowski, Mirek Piwkowski, Robert Nowosad, Bogdan Szymański, Wiesław Rak, Rafał Pasieka, których do pracy dopingowały Rotarianki: Edyta Panas, Marysia Zygo, Ela Jawor i oczywiście spiritus movens przedsięwzięcia – Ela Szymańska. Nie można pominąć zasług uczniów zamojskich szkół, którzy chętnie chwycili za łopaty.

Rozczarowane aurą były przedszkolaki dla których był przygotowany specjalny program, a okolicznościowe naklejki spływały z ubrań razem z deszczem.

Posadzono, zabezpieczono palikami oraz osłonami przeciwko bobrom i zającom, 156 drzewek.

Rowerzyści na start!!!

Druga część projektu przewiduje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży we współpracy z pracownikami Roztoczańskiego Parku Narodowego, nasadzenia kolejnych drzewek oraz w finale w miesiącu październiku, panel szkoleniowy będący zwieńczeniem projektu.

Zapraszamy

Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Fot. z arch. RC Zamość

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.