Zgromadzenie Dystryktu i Weekend Kultury Rotariańskiej we Wrocławiu za nami

Zgromadzenie Dystryktu i Weekend Kultury Rotariańskiej we Wrocławiu za nami

Zakończył się Weekend Kultury Rotariańskiej we Wrocławiu (14 – 16 października 2016 r.) wypełniony wydarzeniami związanymi z XXV-leciem RC Wrocław, a także Zwyczajnym Zgromadzeniem Dystryktu 2231 i międzynarodowymi warsztatami szkoleniowymi.

Miasto prezentowało się, jak zawsze – wspaniale, kolorowo i było pełne młodzieży. Nasi zagraniczni goście zachwycali się Starówką, ale wszyscy byliśmy pod wrażeniem występu niemieckiej Rotariańskiej Orkiestry Symfonicznej, która uświetniła swym występem jubileusz wrocławskich rotarian w sali koncertowej nowo oddanego do użytku Narodowego Forum Muzyki.

Moderatorami sobotnich warsztatów, które odbywały się w Starej Giełdzie na Placu Solnym, byli:

  • Rotary Fundation (TRF) – Herbert Ederer z Austrii; • PR/Public Image – George Podzimek z Czech; • Membership/Członkostwo – Irena A. Brichta z Czech; • Alumni (Rotaractors, YE, GSE, RYLA, NSGE) Luciano Di Martino z Włoch. Każdy z moderatorów wspierany był przez odpowiedniego oficera z naszego dystryktu, służącego tłumaczeniem z/na język angielski. Byli to: Janusz Lisiecki, Marian Jerzy Korczyński, Łukasz Grochowski, Małgorzata Wojtas, Barbara Pawlisz, Wojtek Czyżewski, Piotr Wygnańczuk, Jerzy Karasiński i Tadeusz Płuziński.

W warsztatach uczestniczyli również rotarianie z Ukrainy, Niemiec, Węgier, Danii i Turcji.

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, a każda z grup zaliczyła każdy z czterech warsztatów. Z uwagi na limitowany czas trwania poruszone zostały najważniejsze dla uczestników tematy, za to zajęcia miały sporą dynamikę. Dla mnie najważniejsze wnioski płynące z tej wymiany doświadczeń przedstawiają się następująco:

  • Rotary Fundation (TRF) – ciągle mamy zbyt małą wiedzę na temat możliwości wykorzystywania funduszy Rotary do realizacji naszych projektów, a przede wszystkim – nie wykorzystujemy wielu możliwości pomnażania naszych skromnych środków. Rozwijaniu i popularyzowaniu tej wiedzy poświęcimy seminarium Rotary Foundation 29 listopada 2016 r. w Łodzi;
  • PR/Public Image – wizerunek Rotary budują realizowane przez kluby projekty i nakłady na ich promocję ten wizerunek wzmacniają, przyczyniając się do popularyzacji naszej organizacji i przyciągając sponsorów;
  • Membership/Członkostwo – Rotary ma ciągle duży potencjał rozwoju, roczny przyrost członkostwa wynosi 10%, ale tyle samo ludzi od nas odchodzi. Musimy znajdować sposoby na retencję członków, a jednocześnie zwiększyć udział kobiet i młodzieży w klubach;
  • Alumni – nazbyt wielu uczestników programów rotariańskich, wcześniej czy później, traci kontakt z naszą organizacją. Postarajmy się zaproponować tym ludziom inne, atrakcyjne role w klubach, znajdujmy dla nich nowe zadania i wyzwania. Stanowią oni najlepszą, najbardziej świadomą naszych celów rezerwę członkowską dla Rotary.

W sobotnie popołudnie w przepięknej gotyckiej Sali Wielkiej Starego Ratusza odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Dystryktu, na którym przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu za rok rotariański 2015/2016, zatwierdzono regulamin współpracy Rotary z Rotaractem w Dystrykcie oraz podjęto uchwałę o obowiązkowym uczestnictwie przedstawicieli klubów w trzech imprezach dystryktalnych: (1) Zgromadzeniu Dystryktu, któremu mogą towarzyszyć szkolenia nt.: TRF, PR, Członkostwa, (2) Szkoleniu prezydentów-elektów PETS wraz z Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Dystryktu oraz (3) Konferencji Dystryktu na zakończenie roku rotariańskiego. Uchwała ta powinna zabezpieczyć organizatorów planowanych imprez przed stratami finansowymi spowodowanymi ryzykiem niskiej frekwencji.

Tekst. Krzysztof Kopyciński

Gubernator Dystryktu 2231 Polska

Fot. Agnieszka Wira i Janusz Klinowski

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.