Zdarzyło się 90 lat temu

Zdarzyło się 90 lat temu

17 lutego 2021 roku Warszawski Klub Rotariański zorganizował uroczystą galę z okazji 90-lecia powstania oraz tym samym z okazji rozpoczęcia obchodów 90-lecia Rotary w Polsce. Gala odbyła się dokładnie 90 lat od spotkania założycielskiego Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (WKR) w Hotelu Europejskim. Uczestniczyło w niej kilkaset Rotarianek i Rotarian z Polski oraz wielu gości zagranicznych.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi przez pandemię gala odbyła się w internecie. Spotkanie otworzył Prezydent WKR Piotr Kaczorowski, prowadzenie powierzono zaś Pawłowi Grotowskiemu pełniącemu w klubie funkcje CICO i Mistrza Ceremonii. Zaproszone zostały wszystkie kluby Dystryktu 2231, partnerskie kluby zagraniczne, władze Warszawy oraz Prezydent Rotary International Holger Knaack. Honorowym gościem była Pani Elżbieta Wodzyńska, prawnuczka założyciela WKR Piotra Drzewieckiego, która opowiedziała o swoim przodku i założycielu naszego Klubu.

Serdeczne życzenia i gratulacje z okazji 90 „urodzin” Klubu złożył obecny Gubernator Janusz Koziński.

LINK DO WYSTĄPIENIA GUBERNATORA JANUSZA KOZIŃSKIEGO

W imieniu zagranicznych Klubów życzenia złożył Aleksander Gancarz z RC Canberra z Australii. WKR otrzymał także list z gratulacjami podpisany przez Prezydenta Miasta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz wiele ciepłych życzeń od Rotarian i Klubów Dystryktu 2231.

Gali 90-lecia Warszawskiego Klubu Rotariańskiego towarzyszyła prezentacja przygotowana specjalnie na tą okazję na podstawie materiałów archiwalnych sięgających lat 30. ubiegłego wieku. Prezentacja została podzielona na kilka części i wsparta wystąpieniami członków Klubu.

Przedwojenną historię Klubu przedstawił Aleksander Szwarc, Past Prezydent WKR i przewodniczący Komitetu Historycznego D2231. Skupił się przede wszystkim na wizytach trzech Prezydentów Rotary International w Polsce: Edwarda R. Johansona w 1936, Maurice’a Duperrey w 1938 i Georga Hagera w 1938. Lista członków założycieli liczyła 22 osoby. Po dwóch latach liczba członków wynosiła już 60 osób, a w 1936 ponad 80 osób. W roku 1939 staraniem WKR wydana została publikacja „Rotary in Poland”, przedstawiająca polską gospodarkę i kulturę. Ostatnie udokumentowane spotkanie Klubu miało miejsce 5 września 1939 roku. Obecnych na nim było jedynie 6 członków. Część nieobecności została usprawiedliwiona powołaniem do wojska.

Odrodzenie WKR po blisko 50 latach przerwy przedstawili dwaj członkowie założyciele. W działania prowadzące do powstania pierwszego Klubu Rotary w Polsce i Europie Wschodniej bardzo mocno zaangażowany był Jack Olsson z RC Canberra, którego sylwetkę przedstawił Marek Średniawa. Natomiast całą historię Rotary w Polsce od przyjęcia grupy GSE z Australii, przez wyjazd do Australii polskiej grupy inicjatywnej, aż do rejestracji WKR jako jednej z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce oraz uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie w dniu 27 listopada 1989 Klub otrzymał kartę charterową przedstawił Józef Jakubiec.

Działalność Klubu w latach 1990-2020 przedstawił Ryszard Posyniak, Past Prezydent i długoletni Sekretarz WKR. Pierwszym programem WKR był program długoterminowej wymiany młodzieżowej Rotary Youth Exchange. Ponad 312 młodych osób wyjechało na roczne stypendia m.in. do Australii, Brazylii, Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Klub przyjął w tym czasie ponad 283 gości z zagranicy, którzy mieszkali w rodzinach rotariańskich i kontynuowali naukę w szkole, ale jednocześnie uczyli się języka polskiego, poznawali polską kulturę i historię, zwiedzali Polskę i Europę.

Kolejnym działaniem był program hipoterapii. Był to pierwszy projekt tego typu w Polsce. Powstał Rotariański Ośrodek Hipoterapii, który posiadał własne konie, zatrudniał hipoterapeutów i dysponował swoją stajnią z padokami i pełnym wyposażeniem. Przez 15 lat z programu skorzystało ponad 1000 młodych pacjentów z porażeniem mózgowym, innymi uszkodzeniami układu nerwowego oraz zaburzeniami rozwoju psycho-fizycznego, kierowanych do nas głównie przez Centrum Zdrowia Dziecka. Ostatecznie Klub przekazał cały majątek Rotariańskiego Ośrodka Hipoterapii fundacji, która do dzisiaj zajmuje się tą formą terapii.

W latach 2012-2019 Warszawski Klub Rotariański realizował swój autorski program „Mali Ratownicy”, polegający na organizacji bezpłatnych zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, kształtowały w dzieciach odpowiednie zachowania i odruchy w sytuacjach wymagających wezwania i udzielenia pierwszej pomocy w szkole, w domu, na podwórku lub w trakcie kolizji w ruchu drogowym. W pierwszej edycji programu WKR zrealizował ponad 500 szkoleń na terenie całej Polski, w których uczestniczyło ponad 13 000 uczniów szkół podstawowych.

Ryszard Posyniak przedstawił także sposoby pozyskiwania funduszy, bez których nie można byłoby realizować tak szeroko zakrojonych projektów. Od początku najważniejszym źródłem finansowania były Pikniki Rotariańskie. Pierwszy z nich odbył się w Klubie Revita Adama Stankiewicza w czerwcu 1991; prawie wszystkie kolejne w klubie jeździeckim należącym do byłego Prezydenta WKR Bohdana Rytla w Aleksandrowie. Po jego śmierci w 1994 r. obowiązki gospodarza przejęła żona Marta Rytel, obecnie członkini honorowa Klubu. W tych latach WKR był pionierem organizacji charytatywnych pikników, które przyciągały dziesiątki sponsorów oraz tysiące gości.

Inną formą pozyskiwania funduszy na działalność klubową były Gale Rotariańskie organizowane w Teatrze Stanisławowskim, Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a także na Zamku Królewskim. W Galach uczestniczyli najznakomitsi polscy artyści. Z okazji gali w 1994 roku powstał plakat przedstawiający glob ziemski nad Warszawą poruszany przez koło rotariańskie narysowany przez Janusza Kapustę, który później stał się nieformalnym logo WKR.

Na koniec Ryszard Posyniak opowiedział o ostatnim projekcie WKR „Rotariański Pan Teatrzyk”, w ramach którego aktor, lalkarz i animator kultury Rafał Sawuła realizuje spektakle teatralne dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych. Po wybuchu pandemii spektakle były nagrywane, przesyłane do szpitala i emitowane na monitorach we wszystkich salach Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Kolejne wystąpienie poświęcone było historii Rotary w Polsce od 1989 roku do dziś. PDG Andrzej Ludek, wieloletni trener dystryktu Członek Rady Legislacyjnej RI. Były prezydent światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzykrajowych Rotary przedstawił sylwetki trzech Rotarian zasłużonych dla rozwoju Rotary w Polsce: Gunnara Fjellandera ze Szwecji, Marcela Stefańskiego z Francji i Richarda Pyritza z Niemiec. Ich wsparcie oraz prężna działalność kilku polskich rotarian doprowadziła do powstania 1 lipca 1997 polskiego Dystryktu 2230. Po kilku latach polskie Kluby i Zarząd polskiego Dystryktu otrzymał ambitne zadanie wsparcia klubów na Białorusi i Ukrainie. 1 lipca 2000 roku powstał największy terytorialnie Dystrykt na świecie obejmujący wszystkie trzy kraje. Dynamiczny rozwój klubów i członkostwa pozwolił na wyodrębnienie w 2017 Dystryktu białorusko-ukraińskiego i ponowne powstanie polskiego Dystryktu 2231. Na dzień 17 lutego Dystrykt 2231 liczył 80 Klubów zrzeszających 1652 Rotarianek i Rotarian.

Na koniec wystąpił Paweł Zouner, najnowszy członek WKR, który przedstawił plany i wyzwania na lata 2021-2031. Skupił się przede wszystkim na zadaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska naturalnego i projektach edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej. Zapowiedział także powstanie Rotariańskiej Akademii Biznesu i Nauki, która dzięki wsparciu mentorów i ekspertów ma pomagać młodym przedsiębiorcom w zakładaniu i rozwijaniu swoich firm.

Paweł Grotowski, Warszawski Klub Rotariański

Materiały z arch. Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.