Zaproszenie na Instytut Rotary w Wilnie

Zaproszenie na Instytut Rotary w Wilnie

Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie,

Nawiązując do wcześniejszych informacji, pragnę ponowić moje zaproszenie na Instytut Rotary Stref 15&16 czyli Konferencję strefową w Wilnie w dniach 14 do 16 września 2018 roku.

W trakcie Konferencji będziemy mogli usłyszeć znakomitych mówców na czele z Prezydentem elektem Barrym Rassin, Przewodniczącym Fundacji Rotary Ronem Burton oraz Sekretarzem Generalnym Rotary International Johnem Hewko.

Poza tym przewidziane jest otwarte forum z udziałem w/w liderów Rotary International.

Przed Konferencją Strefową odbędą się 4 seminaria: GETS dla gubernatorów elektów, COL dla przedstawicieli do Rady Legislacyjnej oraz dostępne dla wszystkich uczestników seminarium dotyczące członkostwa i wizerunku Rotary oraz drugie dotyczące Rotary Foundation.

W Konferencji Strefowej biorą udział Rotarianie ze wszystkich krajów skandynawskich, Republik Bałtyckich, Islandii, Rosji oraz Polski. Będzie to więc znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz do szukania partnerów do projektów humanitarnych.

Wszystkie wydarzenia będą się odbywać w pięknie położonym hotelu Vilnius Grand Resort ok.20 km od Wilna. Dla chętnych do zwiedzania miasta będą przewidziane specjalne autobusy. Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach oraz warunkach rejestracji znajdziecie na stronie Instytutu: INSTYTUT ROTARY

Gorąco zachęcam do udziału w Konferencji oraz w jednym z dwóch seminariów i do szybkiej rejestracji, ponieważ pierwsza promocja na wszystkie wydarzenia kończy się 30 kwietnia 2018 roku. A więc do zobaczenia w Wilnie!

Zapraszam serdecznie,

PDG Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia
Rotary International Director Elect 2018-2020

Fot. z arch. PDG Piotra Wygnańczuka

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.