Zapraszamy do konkursu dziennikarskiego im. Bohdana Kurowskiego

Zapraszamy do konkursu dziennikarskiego im. Bohdana Kurowskiego

Dystrykt 2231 Rotary International ogłasza Konkurs Dziennikarski im. Bohdana Kurowskiego. Konkurs adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35 roku życia w dniu ogłoszenia wyników konkursu). Nagrodą główną w tym konkursie, jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Celem konkursu jest promowanie wartości humanistycznych, norm etycznych, idei pomocy – która jest przewodnią ideą Rotary: „Służba innym ponad korzyść własną”.

Partnerem konkursu są: miesięcznik PRESS i Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

W skład Kapituły wchodzą: prof. Marek Sokołowski, dr Marek Turkowski, red. Tomasz Śrutkowski i Ireneusz Iwański. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Marek Sokołowski. Kapituła przyzna nagrodę główną konkursu dla autora, który otrzyma najwięcej punktów – jest to nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Kapituła może przyznać także pięć wyróżnień.

Oprócz nagród pieniężnych, najlepsze prace zgłoszone na konkurs, mogą zostać także wykorzystane, z zachowaniem praw autorskich,  w pismach rotariańskich, na stronach internetowych oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych Rotary International Dystryktu 2231 Polska.

Rotary dzieje się w klubach, które na całym świecie zrzeszają ponad milion członków i różnymi sposobami realizują ideę służby. Jak? Spodziewamy się, że odpowiedzi na to pytanie udzielą biorące udział w konkursie publikacje prasowe, internetowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz fotoreportaże. Warunkiem jest publikacja utworów spełniających standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, a także poruszających podaną tematykę.

Patron naszego konkursu – Bohdan Kurowski (1933-2009), którego konkurs upamiętnia – to olsztyński dziennikarz, który był inicjatorem utworzenia jednego z pierwszych polskich klubów Rotary, współorganizatorem, a także pierwszym, po upadku reżimu komunistycznego Gubernatorem Dystryktu Rotary International w Europie Wschodniej. Był także inicjatorem rozszerzania dystryktu, który w latach 2000-2016 oprócz Polski obejmował również Ukrainę i Białoruś. Więcej informacji na temat patrona naszego konkursu, można znaleźć tutaj: Rotarianin wybitny – Bohdan Kurowski

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 maja 2017 roku. Zgłoszenia można nadsyłać mailowo lub listownie.

Pełna informacja na temat sposobu przesyłania prac, znajduje się w regulaminie konkursu (do pobrania poniżej). Ogłoszenie wyników prac Kapituły oraz laureata konkursu, a także wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej, która planowana jest w Inowrocławiu, w dniu 24 czerwca 2017 r.

Szczegółowe warunki Konkursu określa Regulamin, dostępny pod tym linkiem: Regulamin

Ireneusz Iwański 

RC Olsztyn

Pełnomocnik Gubernatora Dystryktu 2231 ds. Konkursu im. Bohdana Kurowskiego

 

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.