Zakupili pompy infuzyjne

Zakupili pompy infuzyjne

Rozpoczął się Jubileuszowy 25 rok działalności naszego klubu Rotary Lublin Centrum, w ramach jubileuszu realizujemy naszą misję (Grant klubowy) na rzecz potrzebujących. 29 stycznia br. Rotary Club Lublin Centrum przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć” dwie mobilne pomy infuzyjne wraz z plecakami oraz 1500 zestawów wężyków, które są niezbędne do ich codziennego używania. 

Pompy i wężyki to kolejny dar dla stowarzyszenia o wartości 57 tys. zł. Nasz klub program pomocy Stowarzyszeniu Mogę Żyć realizuje od 2017 oku. W kilku partiach darowizny przekazaliśmy 12 pomp z plecakami i 2600 wężyków do przyłączenia dawki żywieniowej. W sumie to wartość przekraczająca 130 tysięcy złotych.

Przekazanie odbyło się w Sali RC Lublin Centrum w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 8P. Ze względu na zagrożenia związane z pandemią przekazanie odbyło się bez udziału innych osób.

Pompy w imieniu Stowarzyszenia „Mogę żyć” odebrała jego przewodnicząca Izabela Bylińska. Rotary Club Lublin Centrum był reprezentowany przez Prezydenta Krzysztofa Brogowskiego.

Pompy i wężyki to dar dla stowarzyszenia o wartości 57 tys. zł. Pieniądze na zakup pomp pochodziły z odpisu od podatku oraz składek członków RC Lublin Centrum. Pomocy przy zbieraniu funduszy udzielił lubelski Klub Rotary Inner Wheel za co serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie „Mogę żyć” działa od 18 grudnia 2012 w Lublinie przy ul. Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-097 Lublin. Celami stowarzyszenia są m.in.: udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej chorym, głównie pacjentom wymagającym żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych, pozyskiwanie specjalistycznej aparatury, leków i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

Pompy trafią do osób, których życie uzależnione jest od medycznego sposobu podawania pokarmu. Osoby takie, w wyniku utraty lub dysfunkcji biologicznego sposobu odżywiania, bez pomp infuzyjnych skazane byłyby na śmierć głodową. Ich życie uzależnione jest od specjalistycznych metod podawania odpowiednio spreparowanych mieszanin pokarmów do niektórych partii układu pokarmowego lub bezpośrednio do krwi. Ten zakres opieki realizowany jest w naszym kraju przez placówki medyczne i jest refundowany przez NFZ. Niestety, wiąże się to ze stałym lub wielogodzinnym podłączeniem do stacjonarnej aparatury podającej pokarm.

Pompy infuzyjne zakupione przez Rotary Club Lublin Centrum mogą być przenoszone. Pozwalają chorym na ich zabranie i skorzystanie z dawki żywieniowej poza miejscem zamieszkania, np. w pracy lub w czasie dłuższych wyjazdów.Pompy mobilne i towarzyszący im osprzęt nie są finansowane przez NFZ. W miarę możliwości będziemy ten program realizować w kolejnych latach.

Źródło: http://www.rotary.lublin.pl/

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.