Żegnamy prof. dr hab. inż. Janusza Laskowskiego

Żegnamy prof. dr hab. inż. Janusza Laskowskiego

Z wielkim żalem żegnamy prof. dr hab. inż. Janusza Laskowskiego, człowieka wielkiego serca, zaangażowanego w liczne działania społeczne nakierowane na dobro innych ludzi.

Profesor dr hab. inż. Janusz Laskowski urodził się 7 stycznia 1944 roku w Krasnymstawie, zmarł 29 stycznia 2021 r. w Lublinie. Przez całe życie związany był z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Na tej uczelni uzyskał dyplom mgr inż., stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1976 r., a w 1989 r. stopień dr hab. W 1997 r. otrzymał tytuł prof. zwyczajnego nauk rolniczych. W latach 1990-2014 był kierownikiem Zakładu, a później Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego. W latach 1990-1995 i 1997-2000 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Techniki Rolniczej.

W Klubie Rotary Lublin Centrum znaliśmy Profesora przede wszystkim od strony jego wrażliwości i działalności społecznej. Był jednym ze współzałożycieli naszego Klubu, a w trakcie jego 25-letniej działalności aktywnie uczestniczył w wielu projektach o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako wieloletni szef Komitetu Międzykrajowego Polska-Francja zapoczątkował i koordynował naszą współpracę z francuskimi klubami rotariańskimi w Lille, Douai i Cambrai. Zaowocowała ona m.in. dużym grantem finansowym na rzecz powstania Ośrodka Przeszczepu Szpiku Kostnego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, dwóch grantów dla Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa dla Dzieci Niepełnosprawnych, zakupu karetki pogotowia i sprzętu medycznego dla kilku polskich szpitali. Łączna wartość tej pomocy sięgnęła kwoty prawie 1 mln zł.

Bardzo ceniliśmy Prof. Janusza Laskowskiego także ze względu na Jego zainteresowania pozanaukowe. Nacechowane były one humanizmem, szacunkiem do przyrody, historii i tradycji. Przejawem tej aktywności Profesora była fotografia. Na zdjęciach utrwalał m.in. rośliny ozdobne oraz krajobrazy Polski Wschodniej i dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Najlepsze fotografie złożyły się na liczne wystawy oraz bardzo interesującą i ważną kulturowo książkę pt. „Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny”.

Prof. Janusz Laskowski był częstym gościem na spotkaniach Klubu Rotary Lublin Centrum, niezawodnie uczestniczył w naszych uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych. Z wieloma członkami naszego klubu łączyły go więzy przyjaźni i koleżeństwa. Był człowiekiem wielkiego serca, ciepłym i rodzinnym, życzliwym. Na jego pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Członkowie RC Lublin Centrum

 

Źródło: http://www.rotary.lublin.pl/

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.