Z pomocą młodzieży zagrożonej wykluczeniem zawodowym

Z pomocą młodzieży zagrożonej wykluczeniem zawodowym

Rotary Club Wrocław od wielu lat organizuje wiele projektów dla osób potrzebujących. Szczególnym zainteresowaniem Klubu cieszy się młodzież. Zarówno międzynarodowy program rotariańskiej wymiany młodzieży jak i aktywizacja zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem – stanowią jedne z głównych działań Klubu. I właśnie na aktywizację zawodową młodzieży zbierane były środki podczas XI już Balu Charytatywnego RC Wrocław.

W wydarzeniu wzięło udział 250 osób. Prezydent Klubu dr Jerzy Jagoda poinformował zebranych na co przeznaczone zostały środki finansowe zebrane w poprzednich latach. Obejrzeliśmy bogaty program artystyczny. Były pokazy: tańca ognia zespołu „Kuźnia”, duetu akrobatycznego „Duo-Majestic” oraz pokaz tańca artystycznego „Pole-Dance” w którym wystąpiła Klaudia Molik, wnuczka past- prezydenta naszego klubu. W balu wzięła udział 9-osobowa delegacja zaprzyjaźnionego francuskiego Klubu Rotary z Arras. W czasie balu Klub Rotaract zaproponował uczestnikom zabawę fantową, a kulminacyjnym momentem była licytacja dobroci rzeczy pięknych i dziwnych. Środki zgromadzone podczas licytacji pozwolą na dobry zawodowy start wielu młodym osobom. Ciekawostką licytacji był batik przywieziony z Senegalu przez organizatorkę balu Elżbietę Wronecką. Uzyskana kwota kilkuset euro przekazana została na rzecz Ośrodka dla Kobiet Odrzuconych w Koukangome co w języku ludu Diola znaczy „Nadzieja”. Główna organizatorka wszystkich bali charytatywnych RC Wrocław – Elżbieta Wronecka, w trakcie wydarzenia wyróżniona została najwyższym rotariańskim odznaczeniem Paul Harris Felow.

Szczytny cel i świadomość pomocy innym, była dodatkowym powodem do zadowolenia podczas tego radosnego spotkania i wspólnej rotariańskiej zabawy.

Krzysztof Wronecki, RC Wrocław

Fot. z arch. RC Wrocław

Opis zdjęć:
1.Prezydent Klubu dr Jerzy Jagoda i Elżbieta Wronecka otwierają bal
2.Talerz z kobaltowej porcelany przywieziony przez przyjaciół z Francji w trakcie licytacji

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.