XXX-lecie Puławskiego Klubu Rotariańskiego

XXX-lecie Puławskiego Klubu Rotariańskiego

Przygotowania do jubileuszu Klubu trwały od ponad roku. 7 października 2023 roku o godz.18:00 w Puławach w sali bankietowej restauracji „Trzy Korony” zgromadzili się rotarianie z RC Chalon-Bourgogne-Nièpce z Francji, z RC Jarosław, z RC Lublin, z RC Lublin Centrum, z RC Lublin Stare Miasto (tu reprezentant Gubernatora na region południowo-wschodni Dariusz Matosiuk), z RC Warszawa Żoliborz (tu PDG 2231 Łukasz Grochowski), z RC Zamość Ordynacki (tu dotychczasowy przewodniczący Międzykrajowego Komitetu Polska-Francja Włodzimierz Bentkowski) i z RC Puławy. Byli z nami członkowie naszych rodzin i nasi wierni przyjaciele. Razem było nas 51 osób spośród 53 zgłoszonych.

Uroczystość prowadził mistrz ceremonii RC Puławy – Krzysztof Doroszewski. Dokonania Klubu w ciągu 30 lat przedstawił prezydent Klubu – Wiesław Zięba, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ciągu ostatnich 5 lat.

A oto one: W ciągu ostatnich 5 lat tj. od lipca roku 2018 do końca czerwca 2023 roku mimo przypadającej na ten czas pandemii COVID-19 (od marca 2020 r. do września 2022 r.) nie opuszczaliśmy rąk i staraliśmy się w miarę naszych możliwości pomagać innym zgodnie z duchem i literą naszej organizacji.

Poza cotygodniowymi spotkaniami i systematyczną pracą administracyjną [szkolenia, walne zebrania, wybory, składki, sprawozdania, wizyty (tu wizyta DG Piotra Jankowskiego w Puławach  i nasz udział w spotkaniu w Lublinie z sekretarzem generalnym RI Johnem Hewko), artykuły do prasy i in.] związanymi z obowiązkami klubowymi udało nam się przeprowadzić sporo aktów dobroczynnych, w tym: Zakupienia dużej kuchni gazowej oraz niezbędnej pompy utylizacji odpadów dla Schroniska im. św. Brata Alberta w Puławach, 18 przenośnych aparatów EKG i 36 materaców masujących p/odleżynowych dla pacjentów Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach. Dla uczennicy puławskiego Technikum Chemicznego – wyróżniającej się w nauce a pochodzącej z niemajętnej rodziny – zakupiliśmy dobrej jakości laptop oraz ufundowaliśmy stypendium wakacyjne w wysokości  500 zł. Dla 10-letniego Kacpra z Puław opłaciliśmy terapię metodą TOMATISA. Wraz z RC Lublin ufundowaliśmy nagrodę pieniężną dla najmłodszego laureata konkursu skrzypcowego im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Przekazaliśmy 5000 zł na fundusz  dystryktalny przeznaczony na pomoc Ukrainie. Co roku wpłacaliśmy po 500 zł na organizację przez RC Zamość Ordynacki obozów wakacyjnych dla dzieci rannych lub zabitych na wojnie żołnierzy ukraińskich. Troje naszych rotarian – na okres od 3 miesięcy do ponad roku – przyjęło do swoich domów i na swoje utrzymanie 4 rodziny ukraińskich  uciekinierów wojennych  (w sumie 13 osób). Znaleźliśmy poprzez Susan Rogers – asystentkę gubernatora Dystryktu 1040  w północnej Anglii – miejsce zamieszkania i pracy dla jednej z „naszych” rodzin ukraińskich. RC Edwardsville ze stanu Illinois w USA udzielił nam pomocy finansowej na zakup odzieży, żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz 2 agregatów prądotwórczych dla mieszkańców walczącej Ukrainy. Skorzystaliśmy – w wysokości 45 000 zł – z  Funduszu Reagowania na Katastrofy Rotary Foundation celem zaopatrzenia w środki spożywcze i higieniczne 72 uchodźców z Ukrainy mieszkających w Ośrodku w Żyrzynie opodal Puław. Wsparliśmy finansowo dotacją 1000 zł zakup paliwa dla floty pana Henryka Kozaka – prezesa Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego, który po wybuchu wojny w Ukrainie nie zajmuje się dotychczasowym dbaniem o polskie groby i cmentarze na Wołyniu, tylko jeździ tam z użytecznymi darami, w tym z darami ofiarowanymi przez nasz klub.

Prezydent po przedstawieniu działalności Klubu pokazał na ekranie zdjęcia z akcji klubowych oraz zdjęcia członków Klubu, w tym te sprzed 30, 20 i 10 lat, na których byliśmy „piękni i młodzi”.

Otrzymaliśmy list z gratulacjami od Gubernatora Marka Wcisło, którego reprezentował PDG Łukasz Grochowski, a także wiele życzeń i prezentów od klubów rotariańskich.

Następnie usłyszeliśmy koncert w wykonaniu dwóch uzdolnionych uczniów Puławskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia, z których jeden grał na saksofonie a drugi na trąbce z akompaniamentem na fortepianie ich nauczycielki.

Przy stolikach – poza konsumpcją – odbywały się głównie rozmowy; wspomnieniom i dyskusjom nie było końca… Rozeszliśmy się po północy. Przed nami kolejne lata dobroczynności (już rozmawialiśmy o klubowych projektach) i wzajemnej przyjaźni.

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, Puławski Klub Rotariański

Fot. Leszek Telec i Wiesław Zięba

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.