XX lecie RC Kraków Wawel

XX lecie RC Kraków Wawel

Czas mija szybko i nieubłaganie, aż trudno czasem uchwycić tempo przemijania. W czerwcu 2017 roku minęło 20 lat od chwili czarteru naszego klubu RC Kraków Wawel. Z perspektywy tych lat możemy ocenić wagę naszych dokonań, nawiązane przyjaźnie, mile i owocnie spędzony czas, wspólne chwile radości i satysfakcji z możliwości służenia innym. Także, ze smutkiem, wspomnieć kolegów, którzy odeszli na wieczną rotariańską służbę…

Dzisiaj, tym bliższe są nam idee, które wcielił w życie Paul Harris, zakładając 112 lat temu pierwszy klub Rotary, a które dla nas stanowią główne przesłanie służby rotariańskiej.

Patrząc wstecz, dostrzegamy to co daliśmy w miarę naszych możliwości lokalnej społeczności, a nierzadko o wiele dalej, ponad własnymi korzyściami i nie oczekując poklasku.

Krakowskie szpitale i przychodnie, w tym dla bezdomnych, a także domy pomocy społecznej, zyskały cenną aparaturę medyczną, urządzenia, sprzęt rehabilitacyjny, lekarstwa i szczepionki. Do szkół i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego trafiło bogate wyposażenie pracowni i specjalistyczne pomoce do rehabilitacji i nauki. Korzystają z tego także gimnazjaliści polskiej szkoły we Lwowie jak i mali Masajowie w Arusha w Tanzanii. Uczestniczyliśmy też finansowo w projektach innych klubów polskich i zagranicznych, uzyskując również ich wsparcie dla naszych inicjatyw. Stałą opieką otaczamy od 12 lat wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini k/Krzeszowic: organizujemy i finansujemy letnie obozy w Zawoi oraz zimowiska w Białce Tatrzańskiej, przekazujemy stroje sportowe i sprzęt narciarski, opłacamy szczepienia przeciwko grypie, dofinansowujemy świąteczne spotkania.

Łączna wartość pomocy przekazanej w minionych 20. latach przez RC Kraków Wawel różnym instytucjom i osobom przekroczyła 2 mln złotych, ale nie to jest główną miarą naszych dokonań, lecz skuteczność naszej pomocy i radość obdarowanych.

Ambitny jest też nasz najnowszy międzyklubowy projekt, który przyczyni się do uratowania, zagrożonych degradacją, bezcennych zbiorów biblioteki uniwersytetu we Lwowie, obejmujących dorobek kulturowy i naukowy kilku narodów. Mamy nadzieję, że kolejne kluby zechcą współfinansować to przedsięwzięcie, polegające na zakupie profesjonalnego sprzętu, przy użyciu którego zbiory te zostaną poddane digitalizacji i udostępnione publicznie.

Jubileuszowa uroczystość naszego klubu odbyła się 10 czerwca w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Uświetniła ją swym recitalem fortepianowym południowokoreańska pianistka SoRyang, znana w Europie, m.in. z występów z filharmonikami wiedeńskimi oraz z koncertów za Oceanem.

Dochód ze sprzedanych z okazji jubileuszu cegiełek oraz z loterii fantowej zapewni stypendia dla młodych muzyków – podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona, której orkiestra podczas gali XX-lecia naszego Klubu dała piękny koncert, a młodzi soliści dowód swych wielkich talentów.

Podczas oficjalnych uroczystości przyjęliśmy do swego grona trzech nowych członków, a dwóch zasłużonych kolegów doznało zaszczytu dekoracji odznaczeniami Paula Harrisa.

Honorowymi członkami klubu zostali mianowani profesorowie Krzysztof Pałecki i Jan Widacki.

Obchody XX-lecia zaszczycili swą obecnością liczni Rotarianie z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz miejskich oraz konsulowie Niemiec i Ukrainy, a także nasi goście – przyjaciele i rodziny.

Mamy nadzieję, że dowodem udanych uroczystości i spotkań, które trwały od piątku do niedzieli w czasie pogodnych czerwcowych dni, będą miłe wspomnienia tych, którzy nie zawiedli się, przybywając w tym czasie do Krakowa.

Dziś jesteśmy pełni wiary, że następne 20 lat przysporzy nam realizacji wielu znakomitych projektów, a klub będzie dalej naszą przystanią cotygodniowych spotkań w gronie przyjaciół.

Marek Wcisło
RC Kraków Wawel

Zdjęcie główne ze strony Fundacji Pro Musica Bona źródło: http://fundacjapromusicabona.pl/jubileusz-rotary-krakow-wawel/

Pozostałe zdjęcia z arch. RC Kraków Wawel

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.