XII Centrum Dialogu

XII Centrum Dialogu

W Białej Podlaskiej odbyło się XII Centrum Dialogu Rotary. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest RC Biała Podlaska. Było to kolejne fascynujące spotkanie z ciekawymi ludźmi, połączone z dyskusją na ważne tematy. Tym razem przedmiotem spotkania były relacje przywódcy – masy, istota przywództwa i jego formy na przykładzie USA, Rosji, krajów Bliskiego Wschodu czy Indii.

W sobotę 20 października 2018 roku przybyli do Hotelu Polonia w Grabanowie na coroczną sesję Centrum Dialogu i dzielili się swą wiedzą „pro publico bono” znamienici paneliści: prof. Longin Pastusiak, ambasadorowie Stanisław Ciosek i Krzysztof Mroziewicz oraz redaktor Jarosław Kociszewski. Ciekawą dyskusję poprowadził prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Biznesu i Finansów Vistula, która była partnerem tegorocznej konferencji.

W spotkaniu wzięli udział m. in. Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski, prorektor AWF w Warszawie prof. Jerzy Sadowski, prorektor PSW w Białej Podlaskiej dr inż. Agnieszka Smarzewska, PDG Janusz Potępa, rotarianie z USA (Portland), Mińska na Białorusi, Warszawy, Lublina, Białegostoku, Chełma oraz mieszkańcy Białej Podlaskiej.

Konferencji towarzyszyła wystawa uroczego malarstwa Sylwii Kalinowskiej – obecnej prezydent RC Biała Podlaska. Po części merytorycznej można było wziąć udział w Biesiadzie Podlaskiej, której wielką atrakcją był występ młodych utalentowanych wokalistów, zespołu Chwilka, pod kierunkiem Ireneusza Parafiniuka, zespołu który od 2006 roku wspiera RC Biała Podlaska.

Wspaniała atmosfera spotkania, frapujące tematy, ciekawi goście – wszystko to spowodowało, że XII Centrum Dialogu pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Janusz Matusiak
RC Biała Podlaska
Fot. z arch. RC Biała Podlaska

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.