Dystrykty łączą się we współpracy

Dystrykty łączą się we współpracy

5 kwietnia 2019 roku w Wyszehradzie doszło do podpisania międzynarodowego porozumienia o współpracy pomiędzy: Dystryktem 1911 – Węgry, Dystryktem 2240 – Czechy i Słowacja oraz Dystryktem 2231 – Polska.

Porozumienie z polskiej strony podpisała DGE Małgorzata Wojtas i popiera je także DGN Janusz Koziński, ze strony węgierskiej podpis złożył DGE László Kézdi oraz DGN László Himer  i ze strony czesko-słowackiej DGE Ilja Chocholous oraz DGN Gabriel Vjeszt.

– Zaczynamy nowy etap współpracy pomiędzy naszymi dystryktami. Dystrykty łączą się aby zacieśniać rotariańską przyjaźń a także nawiązać wzajemną współpracę.  – powiedziała DGE Małgorzata Wojtas po podpisaniu porozumienia. – Cieszę się, że uda się nam nawiązać bliższe relacje z dystryktem węgierskim oraz ożywić współpracę z dystryktem Czechy-Słowacja.  Już wkrótce powstanie Komitet Międzykrajowy (ICC) Polska – Węgry. Planujemy także współpracę przy wspólnych projektach w formule Global Grants a także nawiązanie współpracy między klubami Interact i mam nadzieję także Rotaract. Rotary Connetcs The World – to motto Prezydenta elekta RI Marka Maloney’a połączyło także nas Gubernatorów elektów. Nasza kultura, historia i dzieje naszych krajów są podobne. Mamy podobną mentalność a nasza gościnność jest znana szeroko w świecie. –  dodała DGE Małgorzata Wojtas.

Idea wzajemnej współpracy zrodziła się podczas szkolenia Gubernatorów Elektów do swojej kadencji.

– Wieczorami w San Diego, siedząc i omawiając kolejny dzień szkolenia postanowiliśmy jeszcze bardziej wzmocnić współpracę i przyjaźń w ramach Rotary. W ubiegłym tygodniu pomysł przerodził się w działanie. – powiedziała DGE Małgorzata Wojtas.

Na osobiste zaproszenie DGE László Kézdi,  DGE Małgorzata Wojtas reprezentująca Dystrykt 2231 – Polska oraz DGE Ilja Chocholous  reprezentujący Dystrykt 2240 – Czechy i Słowacja uroczyście podpisali umowę Rotary Visegrad4 w historycznej sali muzeum w Wyszehradzie.

Przed uroczystym podpisaniem umowy gubernatorzy elekci zwiedzali ruiny zamku w Wyszehradzie, gdzie w 1335 roku Polska, Węgry i Czechy podpisały trójstronne porozumienie.

– To miejsce jest symboliczne dla naszych nacji – dodała  Gubernator elekt  Dystryktu 2231.-  To tutaj w 1335 i w 1338 roku władcy Polski (Kazimierz Wielki), Czech (Jan Luksemburczyk) i Węgier (Karol Andegaweński) podpisali historyczne porozumienie i zawarli polsko-czesko-węgierski sojusz. Nie zapominajmy, że także na zamku w Wyszehradzie w 1991 roku doszło do spotkania prezydentów Polski (Lecha Wałęsy), Czechosłowacji (Václava Havla) i premiera Węgier (Józsefa Antalla). Podpisywanie naszego porozumienia Rotary V4 w tym samym historycznym miejscu nadaje mu dodatkowy wymiar.

Następnego dnia sygnatariusze porozumienia Rotary V4, wzięli udział w PETS / SETS w Debreczynie na Węgrzech, gdzie przedstawili się zgromadzonym Rotarianom.

Mamy nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje przyszłą, owocną współpracą między naszymi dystryktami.

A oto relacja filmowa z podpisania porozumienia:

Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International

Fot. z arch. DGE Małgorzaty Wojtas, RC Szczecin International

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.