Powitanie

18 grudnia 2016, godz. 16:00
do 21:00

Miejsce:

Stara Giełda

Plac Solny 16

Wrocław

Organizowane przez klub:

RC Wrocław

 

18 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00

w budynku Starej Giełdy, Plac Solny 16 we Wrocławiu

odbędzie się

szesnaste już spotkanie z cyklu

Wiglia Wielu Narodów

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie się i tolerancję. 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 

Paweł Korczyński          
RC Wrocław 
Oficer WWN we Wrocławiu
tel. 533 851 000
Zdjęcia na slajderze: Foto – J.Klinowski

Program

XVI Wigilia Wielu Narodów – Spotkanie Wielu Kultur

Wrocław, Plac Solny 16, Stara Giełda, niedziela 18.12.2016, godz. 16:00

 

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur
i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie się i tolerancja.

Społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska w swoim rozwoju historycznym zawsze było gościnne dla ludzi z szerokiego świata, tutaj bowiem krzyżowały się szlaki handlowe od niepamiętnych czasów, co sprzyjało wymianie i wzbogacaniu miejscowej kultury oraz bogaciło mieszkańców w ich rozwoju duchowym. Otwartość kulturowa miasta i całego regionu dolnośląskiego doprowadziła do znaczącego dorobku w dziedzinie nauki, literatury i szeroko pojętej kultury.

 

W naszej wigilii w 2016 r. weźmie udział wielu gości, w tym m.in. młodzież, która przebywa w Polsce w ramach programu rocznej wymiany młodzieżowej Rotary International o nazwie Youth Exchange. Młodzież ta, wspólnie z kolegami i opiekunami z Polski opracowała program uroczystości i zaprasza na swoje spotkanie.

Program uroczystości będzie obejmował min. in.:

 • prezentację grup uczestniczących w Wigilii Wielu Narodów i Spotkaniu Wielu kultur,
  – wspólne śpiewy kolęd wraz z chórem i zespołem muzycznym,
  – przekazanie ognia pokoju przyniesionego z ołtarza Kościoła Garnizonowego przez młodzież z Rotaractu .
  – występ młodzieży z wymiany rotariańskiej przybyłej z całego świata,
  – błogosławieństwo dla uczestników od przedstawicieli Kościołów i wyznań, zgromadzonych na sali oraz od przedstawicieli mniejszości,
  – wspólne dzielenie się chlebem,
  – odczytywanie mądrości narodów , które reprezentuje młodzież Rotariańska wypisanych na gwiazdach choinkowych  , które sami wykonali .

Wyrażamy nadzieję, że organizowana przez nas Wigilia, wpisze się na stałe w plan wrocławskich uroczystości kulturotwórczych  Wrocławia a Państwa na niej obecność będzie dla nas zaszczytem .                                                                                                                                                          

                                                                       Komitet Organizacyjny  RC Wrocław

                                                            Józef Dziąsko   Marta  Jagoda   Paweł Korczyński