Powitanie

09 marca 2018, godz. 14:30
do 10 marca, godz. 17:40

Zaproszenie na PETS Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy Elektów Dystryktu 2231, DTTS – Szkolenie Komitetów Dystryktu oraz na Zgromadzenie Dystryktu 2231

Drodzy Prezydenci i Sekretarze Elekci oraz Oficerowie Dystryktu kadencji 2018-2019, 

niedługo zacznie się nasza przygoda – nasz wspólny rok działania pod hasłem Prezydenta Elekta Rotary International Barry’ego Rassina „Bądź inspiracją”. Dlatego serdecznie zapraszam Was na coroczne obowiązkowe szkolenie „President Elect Training Seminar – PETS”, które odbędzie się w Warszawie w dniu 10 marca 2018 r. a zostanie jak zwykle poprzedzone w dniu 9 marca 2018 r. Szkoleniem Zespołu Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS”, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia oraz spotkaniem szkoleniowym Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora.

Tym razem samo szkolenie PETS będzie nieco krótsze (aby nie zabierać Wam całego weekendu) i skończy się ok. 17:40 w sobotę (nie wcześniej!), ale bardziej skupione na najistotniejszych aspektach służby rotariańskiej. Chętnych na pozostanie w naszym mieście rekreacyjnie do niedzieli, zapraszam do skorzystania z promocyjnej oferty również na drugi  nocleg.

Rezerwujcie miejsca w hotelu w preferencyjnej cenie do 16.02.2018 przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Czekam na Was z radością w Warszawie, w Hotelu Novotel Airport!

Łukasz Grochowski
Gubernator Elekt D-2231
RC Warszawa Żoliborz

Program

PIĄTEK 9 marca 2018 r.

HOTEL NOVOTEL AIRPORT WARSZAWA

14:30-17:45       Szkolenie Oficerów Dystryktu kadencji 2018-2019

17:45-18:00       Przerwa na kawę

18:00-19:30       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2231 Rotary International

19:45-20:30       Kolacja a la carte, płatna (40 zł) przy rezerwacji
hotelu lub na miejscu

20:30-22:00      Spotkanie szkoleniowe Regionalnych Przedstawicieli
Gubernatora kadencji 2018 -2019

SOBOTA 10 marca 2018 r.

HOTEL NOVOTEL AIRPORT WARSZAWA

7:00-8:15           Śniadanie (dla osób, które nocowały) i wesołe rozmowy

8:30-8:40           Preludium muzyczne

8:40-10:10        SESJA PLENARNA I

10:10-10:20     Przerwa na kawę i wesołe rozmowy

10:20-11:50      SESJE rotujące w podgrupach I A. Nowe pokolenia

11:50-13:20      SESJE rotujące w podgrupach II B. Administracja

13:20-14:00     Przerwa na obiad i wesołe rozmowy

14:00-15:30     SESJE rotujące w podgrupach III C. Rozwój i zaangażowanie

15:30-17:00     SESJE rotujące w podgrupach IV D. Fundusze

17:00-17:10      Przerwa na kawę i wesołe rozmowy

17:10-17:40      SESJA PLENARNA II

17:40                     ZAKOŃCZENIE PETS – wyjazdy do domów i wesołe rozmowy przed wyjściem

Cennik

Koszty udziału:

  1. Udział Prezydenta Elekta klubu w Seminarium PETS, zgodnie z przepisami Rotary International, jest warunkiem niezbędnym do objęcia funkcji Prezydenta od 1 lipca 2018 r.
  2. O ile dany klub nie zalega ze składkami do Dystryktu, rejestracja Prezydenta Elekta (pierwszego uczestnika z klubu) nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty – koszt udziału w PETS pokryty jest z obowiązkowej składki na imprezy dystryktalne, płaconej przez kluby wraz ze składkami na Dystrykt zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z roku 2016.
  3. Każdy drugi uczestnik z danego klubu musi uiścić w momencie rejestracji na konto Dystryktu o nr 41 1910 1048 2785 9354 1856 0001 opłatę w kwocie 150 zł tytułem „udział w PETS 2018: imię i nazwisko”
  4. Każdy Oficer Dystryktu kadencji 2018-2019 musi również uiścić opłatę 150 zł zgodnie z opisem powyżej, którą potem rozliczy wraz z kosztem podróży i noclegu (w pokoju dwuosobowym) w ramach delegacji.
  5. Osoby, które nie opłacą udziału w PETS do dnia 7 marca 2018 r. włącznie, a przyjadą na seminarium, będą mogły zapłacić na miejscu gotówką, przy czym wysokość opłaty wyniesie 200 zł.  W przypadku dokonania przelewu na kwotę 150 zł po dniu 7 marca 2018 r. na miejscu będzie trzeba opłacić gotówką różnicę tj. 50 zł.

Lokalizacja

Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Rezerwacja pokoju w hotelu:  każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa. PREFERENCYJNA CENA ZA DOBĘ HOTELOWĄ – TYLKO DO 16.02.2018

Osoby zainteresowane noclegiem z 9 na 10 marca  muszą indywidualnie zarezerwować sobie zakwaterowanie. Hotel Novotel Airport, gdzie będzie odbywał się PETS zaoferował  bardzo korzystne stawki (250 zł za pokój 2-os. z obfitym śniadaniem bufetowym i parkingiem, również dla zainteresowanych fakultatywnie drugim noclegiem z 10 na 11 marca) ale postawił warunek, aby rezerwacje dokonane były przez każdego uczestnika najpóźniej do dnia 16 lutego .

W celu zarezerwowania noclegu należy wypełnić załączony formularz i przesłać go bezpośrednio na adres e-mail hotelu Novotel Airport Warszawa H0527-RE@accor.com. Poprzez formularz można również zamówić kolację w dniu 9 marca (piątek). W razie problemów ze skanowaniem formularza, prosimy o kontakt z hotelem 22 575 60 00 celem uzgodnienia innej uproszczonej formy przesłania rezerwacji.

LINK DO POBRANIA FORMULARZA

https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/pets2018_formularz-rezerwacji-noclegu-novotel-airport-warszawa.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja internetowa na Seminarium

UWAGA! Hotel należy rezerwować indywidualnie (patrz zakładka Lokalizacja)

Lista zgłoszeń