Powitanie

09 marca 2018, godz. 14:30
do 10 marca, godz. 17:40

Zaproszenie na PETS Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy Elektów Dystryktu 2231, DTTS – Szkolenie Komitetów Dystryktu oraz na Zgromadzenie Dystryktu 2231

Drodzy Prezydenci i Sekretarze Elekci oraz Oficerowie Dystryktu kadencji 2018-2019, 

niedługo zacznie się nasza przygoda – nasz wspólny rok działania pod hasłem Prezydenta Elekta Rotary International Barry’ego Rassina „Bądź inspiracją”. Dlatego serdecznie zapraszam Was na coroczne obowiązkowe szkolenie „President Elect Training Seminar – PETS”, które odbędzie się w Warszawie w dniu 10 marca 2018 r. a zostanie jak zwykle poprzedzone w dniu 9 marca 2018 r. Szkoleniem Zespołu Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS”, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia oraz spotkaniem szkoleniowym Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora.

Tym razem samo szkolenie PETS będzie nieco krótsze (aby nie zabierać Wam całego weekendu) i skończy się ok. 17:40 w sobotę (nie wcześniej!), ale bardziej skupione na najistotniejszych aspektach służby rotariańskiej. Chętnych na pozostanie w naszym mieście rekreacyjnie do niedzieli, zapraszam do skorzystania z promocyjnej oferty również na drugi  nocleg.

Rezerwujcie miejsca w hotelu w preferencyjnej cenie do 16.02.2018 przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Czekam na Was z radością w Warszawie, w Hotelu Novotel Airport!

Łukasz Grochowski
Gubernator Elekt D-2231
RC Warszawa Żoliborz

Program

PIĄTEK 9 marca 2018 r.

HOTEL NOVOTEL AIRPORT WARSZAWA

14:30-17:45   Szkolenie Oficerów Dystryktu kadencji 2018-2019

Prowadzący:

 •                        Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2018-2019
 •                        Łukasz Grochowski, Gubernator Elekt
 •                        Nina Kozłowska, Skarbnik Dystryktu 2018-2019

17:45-18:00    Przerwa na kawę

 

18:00-19:15   Druga Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia                                                Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”  

 

Kolacja a la carte, płatna (40 zł) przy rezerwacji hotelu lub na miejscu

 

20:00-21:00   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich                                                           Klubów Rotary  „Dystryktu 2231 Rotary International”

 

21:00-23:00    Spotkanie szkoleniowe Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora                                                kadencji 2018-2019

Prowadzący:

 •                       Janusz Koziński, Regionalny Przedstawiciel Gubernatora
 •                       Greg Gregorczyk, Sekretarz Dystryktu 2018-2019
 •                       Małgorzata Wojtas, Gubernator Nominat
 •                       Łukasz Grochowski, Gubernator Elekt

 

SOBOTA 10 marca 2018 r.

HOTEL NOVOTEL AIRPORT WARSZAWA

7:00-8:15           Śniadanie (dla osób, które nocowały) i wesołe rozmowy

8:30-8:40           Preludium muzyczne

8:40-10:10         SESJA PLENARNA I

 • Hymny Polski i Rotary International
 • Otwarcie Seminarium i powitanie gości – Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2018-2019
 • Rotarianie -„ludzie, którzy lubią ludzi” – Piotr Wygnańczuk, PDG, Członek Zarządu RI 2018-2020
 • Przedstawienie Gubernatora Elekta – Radosław Kubaś, RC Warszawa Żoliborz
 • Przedstawienie Prezydenta RI Elekta i hasła roku 2018-2019 „Bądź inspiracją – Łukasz Grochowski, Gubernator Elekt
 • Trzy kluczowe obszary działania w 2018-2019 – Małgorzata Wojtas, Gubernator Nominat, Wizerunek Publiczny 2018-2019
 • Rotary jest INTERNATIONAL – Barbara Pawlisz, PDG, Wymiana Przyjacielska
 • Nasza Fundacja – małe datki, wielkie cele – Janusz Potępa, PDG, Rotary Foundation 2018-2019
 • Najbliższe Konwencje RI – Toronto 2018 i Hamburg 2019 – Mark Krawczyński, Promocja Konwencji 2018; Maciej Pawlisz Promocja Konwencji 2019

 

Chwila muzyki   Michał Sołtan  RC Warszawa Żoliborz

10:10-10:20           Przerwa na kawę i wesołe rozmowy

 

10:20-11:50         SESJE rotujące w podgrupach I     

 • A. Nowe pokolenia (szczegóły poniżej)

11:50-13:20          SESJE rotujące w podgrupach II

 • B. Administracja (szczegóły poniżej)

 

13:20-14:00           Przerwa na obiad i wesołe rozmowy

 

14:00-15:30         SESJE rotujące w podgrupach III

 • C. Rozwój i zaangażowanie (szczegóły poniżej)

15:30-17:00          SEJSE rotujące w podgrupach IV 

 • D. Fundusze (szczegóły poniżej)

17:00-17:10            Przerwa na kawę i wesołe rozmowy

 

17:10-17:40           SESJA PLENARNA II

 • Rotaract  – Anna Grzywacz, District Rotaract Rep. 2018-2019; Jakub Szatkowski, Komitet Rotaract 2018-2019
 •  Kalendarz imprez i sprawy organizacyjne – Greg Gregorczyk, Sekretarz Dystryktu 2018-2019; Matthieu Bondu, Konferencja Dystryktu 2019
 • Nasz regionalny magazyn „Rotary Polska” – Dorota Wcisła, Wydawca magazynu, RC Elbląg Centrum
 • Wnioski, uwagi, ogłoszenia z Sali – Uczestnicy, Tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
 • Podsumowanie i słowa inspiracji – Łukasz Grochowski, Gubernator Elekt

17:40                        ZAKOŃCZENIE PETS – wyjazdy do domów i wesołe rozmowy                                                           przed wyjściem

***

SESJE rotujące w podgrupach – szczegóły

A.       Nowe Pokolenia w Rotary – znaczenie i współzależności Programów

Moderator: Mikołaj Dragović, Komitet ds. Nowych Pokoleń

Paneliści: 

 • Rotaract: Anna Grzywacz DRR, Jakub Szatkowski,
 • Program Wymiany Młodzieży (LTEP: Anna Roszewska-Szatkowska, uczestnik Nevin Schurring USA, STEP: Rafał Zawiślak, NGSE: Borys Czarakcziew)
 • RYLA: Sławomir Chmiel
 • Alumni: Matthieu Bondu

B.       Administracja, wizerunek, Internet   –  jak wykorzystać potencjał My Rotary, Rotary Club Central i Moje Rotary by ułatwić sobie życie

Moderator: Małgorzata Wojtas, Gubernator Nominat, Komitet ds. Wizerunku Publicznego

Paneliści: 

 • DICO: Maciej Miszczak,
 • Narzędzia internetowe: Marek Łatko
 • Sekretarz Dystryktu: Greg Gregorczyk,
 •  Skarbnik Dystryktu: Nina Kozłowska

C.       Rozwój klubu i zaangażowanie – jak sprawić byśmy byli „ludźmi działania”

Moderator: Wojciech Czyżewski, Past Gubernator, Komitet ds. Pozyskania i Zaangażowania Członków

Paneliści: 

 • Komitet ds. służby społecznej: Ewa Furlepa,
 • Komitet ds. zakładania klubów: Janusz Nowastowski
 • Grupy Zainteresowań: Jarosław Majkowski,
 • Wymiana Przyjacielska: Barbara Pawlisz
 • Komitety Międzykrajowe: Ryszard Łuczyn

D.       Fundusze – jak zbierać pieniądze i jak korzystać z Rotary Foundation

Moderator: Janusz Potępa, Past Gubernator, Komitet ds. Rotary Foundation

Paneliści: 

 • Asystent Koordynatora Strefy: Mieczysław Maciążek,
 • Podkomitet Audytu: Piotr Jankowski,
 • Podkomitet Grantów: Janusz Lisiecki,
 • Podkomitet Zbiórek: Paweł Korczyński

Uczestnicy cały czas pozostają w tych samych salach – PRZECHODZĄ MODERATORZY I PANELIŚCI !!

Nad przebiegiem wszystkich Sesji w Podgrupach czuwa Trener Dystryktu Angelika Przeździęk

Cennik

UWAGA:

Nie przewidujemy możliwości wpłat na miejscu. Będzie można natomiast zrobić przelew z telefonu lub komputera w obecności osoby z recepcji PETS

 

Koszty udziału:

 1. Udział Prezydenta Elekta klubu w Seminarium PETS, zgodnie z przepisami Rotary International, jest warunkiem niezbędnym do objęcia funkcji Prezydenta od 1 lipca 2018 r.
 2. O ile dany klub nie zalega ze składkami do Dystryktu, rejestracja Prezydenta Elekta (pierwszego uczestnika z klubu) nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty – koszt udziału w PETS pokryty jest z obowiązkowej składki na imprezy dystryktalne, płaconej przez kluby wraz ze składkami na Dystrykt zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z roku 2016.
 3. Każdy drugi uczestnik z danego klubu musi uiścić w momencie rejestracji na konto Dystryktu o nr 41 1910 1048 2785 9354 1856 0001 opłatę w kwocie 150 zł tytułem „udział w PETS 2018: imię i nazwisko”
 4. Każdy Oficer Dystryktu kadencji 2018-2019 musi również uiścić opłatę 150 zł zgodnie z opisem powyżej, którą potem rozliczy wraz z kosztem podróży i noclegu (w pokoju dwuosobowym) w ramach delegacji.
 5. Osoby, które nie opłacą udziału w PETS do dnia 7 marca 2018 r. włącznie, a przyjadą na seminarium, będą mogły zapłacić na miejscu gotówką, przy czym wysokość opłaty wyniesie 200 zł.  W przypadku dokonania przelewu na kwotę 150 zł po dniu 7 marca 2018 r. na miejscu będzie trzeba opłacić gotówką różnicę tj. 50 zł.

Walne Zgromadzenie - 2 cz.

Działając na podstawie § 12 Statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi, w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” niniejszym zwołuję na dzień 9 marca 2018 roku (piątek) na godzinę 18:00 (drugi termin godz. 18:30) Drugą Część Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”, które odbędzie się w Hotelu Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Porządek obrad Drugiej Części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie
a. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2016/17
b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. i wykonania budżetu za ten okres.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. i wykonania budżetu za ten okres;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.;
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
10. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki do niniejszego komunikatu to:
1. Sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 roku;
2. Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231” Rotary International z działalności w kadencji 2016/2017;

Materiały w/w są dołączone do niniejszego komunikatu oraz znajdują się stronie www.rotary.org w bazie wiedzy.

Marian Jerzy Korczyński

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie § 12 Statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi, w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” niniejszym zwołuję na dzień 9 marca 2018 roku (piątek) na godzinę 20:00 (drugi termin godz. 20:30) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”, które odbędzie się w Hotelu Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu piątek, 09.03.2018r., godz.20 (drugi termin 20:30)

1. Otwarcie Zgromadzenia DG
2. Wybór przewodniczącego DG
3. Wybór protokolanta Przewodniczący Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia
5. Stwierdzenie obecności kworum i prawidłowości zwołania Walnego Przewodniczący Zgromadzenia
6. Zatwierdzenie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia
7. Przedstawienie projektu budżetu na kadencję 2018-19 oraz proponowanej wysokości składki per capita DGE
8. Podjecie uchwały w przedmiocie zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na kadencję 2018-19 a w tym wysokości składki per capita (Uchwała nr 1) Przewodniczący Zgromadzenia
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyboru Gubernatora Elekta kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 2) Przewodniczący Zgromadzenia
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru osoby na stanowisko Przewodniczącego Komitetu
Rotary Foundation w kadencji 2018-19 (Uchwała nr 3) DGE/ Przewodniczący Zgrom.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru osoby na stanowisko Skarbnika Dystryktu w kadencji 2018-19 (Uchwała nr 4) DGE/ Przewodniczący Zgrom.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru osoby na stanowisko Sekretarza Dystryktu w kadencji 2018-19 (Uchwała nr 5) DGE/ Przewodniczący Zgrom.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru osoby na stanowisko Pełnomocnika Stowarzyszenia
w relacjach z Członkami Zarządu w kadencji 2018-19 (Uchwała nr 6) DGE/ Przewodniczący Zgrom.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru osoby na wakat na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia w kadencji 2017-18 (Uchwała nr 7) DG/ Przewodniczący Zgrom.
15. Podjęcie uchwały w kwestii ustalania zasad naliczania oraz wysokości składki od Członka Stowarzyszenia (Klubu Rotary) w kadencji 2018-19 (zał. Składka.pdf) (Uchwała nr 8) DGE/ Przewodniczący Zgrom.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kompetencji Komisji Rewizyjnej przez wybór jednego z zaproponowanych wariantów (zał. Komisja Rewizyjna.pdf) (Uchwała nr 9) DG/ DGE/ Przewodniczący Zgr.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia nowej wersji Statutu Stowarzyszenia
(zał. Statut 23.02.2018.pdf) (Uchwała nr 10) DG/ DGE/ Przewodniczący Zgr.
18. Wolne wnioski zgłoszone w przewidzianym terminie do 2 marca 2018 do Zarządu e-mailam na adres dg@rotary.org.pl Przewodniczący Zgromadzenia
19. Zamknięcie Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Dodatkowe wnioski lub tematy do omówienia na Zgromadzeniu należy zgłaszać na adres: dg@rotary.org.pl do dnia 2 marca 2018 roku.

Uwaga: Każdemu klubowi przysługuje jeden głos na 25 rotarian

W załączeniu:
Preliminarz Budżetowy na rok 2018-19 (Projekt budżetu D-2231 na rok 2018-2019 wersja 2.0)
Projekt zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej (Komisja Rewizyjna.pdf)
Projekt Statutu (Statut.pdf.)
Zasady naliczania składki od Członka Stowarzyszenia (Składka.pdf)

Z poważaniem,

Marian Jerzy Korczyński –
Gubernator Dystryktu 2231

Pliki będące załącznikiem znajdują się w Bazie Wiedzy

Lokalizacja

Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Rezerwacja pokoju w hotelu:  każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa. PREFERENCYJNA CENA ZA DOBĘ HOTELOWĄ – TYLKO DO 16.02.2018

Osoby zainteresowane noclegiem z 9 na 10 marca  muszą indywidualnie zarezerwować sobie zakwaterowanie. Hotel Novotel Airport, gdzie będzie odbywał się PETS zaoferował  bardzo korzystne stawki (250 zł za pokój 2-os. z obfitym śniadaniem bufetowym i parkingiem, również dla zainteresowanych fakultatywnie drugim noclegiem z 10 na 11 marca) ale postawił warunek, aby rezerwacje dokonane były przez każdego uczestnika najpóźniej do dnia 16 lutego .

W celu zarezerwowania noclegu należy wypełnić załączony formularz i przesłać go bezpośrednio na adres e-mail hotelu Novotel Airport Warszawa H0527-RE@accor.com. Poprzez formularz można również zamówić kolację w dniu 9 marca (piątek). W razie problemów ze skanowaniem formularza, prosimy o kontakt z hotelem 22 575 60 00 celem uzgodnienia innej uproszczonej formy przesłania rezerwacji.

LINK DO POBRANIA FORMULARZA

https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/pets2018_formularz-rezerwacji-noclegu-novotel-airport-warszawa.pdf