Powitanie

02 marca 2024, godz. 9:00
do 03 marca, godz. 9:00

Zaproszenie

na PETS – Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy Elektów

Dystryktu 2231 kadencji 2024-25
1-3 marca 2024 r.

Hotel Ambasador Centrum i Ambasador Premium, Łódź

 

Drodzy Prezydenci i Sekretarze Elekci oraz Oficerowie Dystryktu,

serdecznie zapraszam na coroczne obowiązkowe szkolenie „President Elect Training Seminar – PETS”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 2 marca 2024 r., a zostanie poprzedzone w dniu 1 marca 2024 r. Szkoleniem Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS”, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia oraz spotkaniem szkoleniowym Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora.

Szczegóły dotyczące programu seminarium i rejestracji zostaną podane już wkrótce.

Krystyna Baj-Pawluk

Gubernator Elekt D-2231
RC Gorzów Wlkp.

Lokalizacja

Hotel Ambasador Centrum i Ambasador Premium
płk. Jana Kilińskiego 145, Łódź