Powitanie

18 marca 2022, godz. 16:00
do 19 marca, godz. 18:30

 

Drodzy Prezydenci i Sekretarze Elekci,
Drodzy Oficerowie Dystryktu kadencji 2022-23,
Drodzy Przyjaciele Rotarianie,

z ogromną radością zapraszam na szkolenie PETS (President Elect Training Seminar) Prezydentów i Sekretarzy Elektów oraz Oficerów Dystryktu kadencji 2022-2023 a także alumnów Rotary, Rotaractorów i Interactorów.

1 lipca 2022 rozpoczniemy wspólny rok służby. Kadencja nasza będzie miała szczególny charakter. Pełnić będziemy naszą służbę wraz z Jennifer Jones z RC Windsor-Roseland, Ontario (Canada) – pierwszą, w ponad 100 -letniej historii Rotary, kobietą Prezydentką
Rotary International. Hasło Jennifer Jones na kadencję 2022-23 brzmi: „Imagine Rotary” („Kreuj Rotary”).

Celem szkolenia będzie przygotowanie się do pełnienia naszych obowiązków, wzmocnienie naszych więzi jako zespołu liderów dystryktu, nawiązanie przyjaźni oraz dyskusja nad rozwojem i wizją Rotary w przyszłości.

Serdecznie zapraszam więc na szkolenie, które po dwuletniej przerwie ponownie odbędzie się w hotelu Ambasador Premium Łódź. Termin szkolenia PETS: 19 marca 2022 roku.

Szkolenie PETS poprzedzone będzie Szkoleniem Zespołu Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS”, spotkaniem szkoleniowym Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” / Zgromadzeniem Dystryktu 2231 Rotary International, które odbędą się w dniu 18 marca 2022 r., a po których ….. mam nadzieję, tradycyjnie, spotkamy się w restauracji „Anatewka”.

Rezerwujcie miejsca w hotelu w preferencyjnej cenie do 10 marca 2022. Szczegóły w zakładce: Lokalizacja.

Do zobaczenia w Łodzi !

Piotr Jankowski
Gubernator Elekt D2231, Polska
RC Koszalin

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA PETS 2022

 

Piątek 18.03.2022

13:00 – 18:00 – rejestracja uczestników
14:00 – szkolenie Oficerów D-2231 kadencji 2022/2023
Prowadzący:
Piotr Jankowski, DGE
• Angelika Przeździęk Trener D-2231
• Nina Kozłowska Skarbnik D-2231 kadencji 2020/2021
• Greg Gregorczyk Sekretarz D-2231 kadencji 2020/2021
• Robert Gadzinowski Inspektor Ochrony Danych
• Marek Łatko Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi
15: 30 – przerwa kawowa
15:45 – szkolenie dla Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora kadencji 2022/2023
Prowadzący:
Piotr Jankowski, DGE
• Angelika Przeździęk Trener D-2231 kadencji 2022/2023
• Nina Kozłowska Skarbnik D-2231 kadencji 2022/2023
• Greg Gregorczyk Sekretarz D-2231 kadencji 2022/2023
• Robert Gadzinowski Inspektor Ochrony Danych
• Marek Łatko Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi
16:45- 17.25 – rejestracja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klubów Rotary D-2231
Rotary International / Zgromadzenie Dystryktu 2231 Rotary International
17:30 – NWZ Stowarzyszenia Klubów Rotary D-2231 Rotary International / Zgromadzenie Dystryktu 2231 Rotary International
Prowadzący:
Wojciech Wrzecionkowski DG – wprowadzenie
• Przewodniczący z wyboru zebranych
Zgodnie z przyjętym porządkiem NWZ.

 

Sobota 19.03.2022

7:00 – 8:15 śniadanie (dla tych, którzy nocowali)

7:30 – 8:20 rejestracja uczestników cd.

 

8:30 – 10:45 Sesja plenarna I

8:30 – 8:35 Hymny Polski i Rotary International

8:35 – 8:40 Otwarcie Seminarium i powitanie gości Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2019-2020

8:40 – 8:50 Przedstawienie Gubernatora Elekta  Sławomir Nowosadko, RC Koszalin

8:50 – 9:10 Przedstawienie Prezydenta RI Elekta i hasła roku 2022-2023 „Imagine Rotary” – Piotr Jankowski, Gubernator Elekt

9:10 – 9:30 Kluczowe obszary działania w kadencji 2022-2023 Piotr Jankowski, Gubernator Elekt  i Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2022-23

9:30 – 9:50 Rotaract DRR Paweł Śliwka, RAC Warszawa Fryderyk Chopin

9:50 – 10:10 RODO Robert Gadzinowski, Warszawski Klub Rotariański

10:10 – 10:20 Podsumowania projektu „End Food Waste Now” Anna Grzywacz RC Warszawa Konstancin

10:20 – 10:30 Antoni Słodkowski, Laureat nagrody Alumni of the year 2021

10:30 – 10:45 Najbliższa Konwencja RI – Houston, Texas 2022 Mark Krawczyński, Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI 2021-2023

10:45 – 11:00 Przerwa na kawę

11:00 – 13:30 Sesje robocze w grupach:

  1. Prezydenci Elekci 2022/2023
  2. Sekretarze i Skarbnicy 2022/2023

13:30 – 14:15 przerwa na obiad

14:15 – 16:45 Sesje robocze w grupach cd:

  1. Prezydenci Elekci 2022/2023
  2. Sekretarze i Skarbnicy 2022/2023

16:45 – 17:00 przerwa na kawę

 

17:00 – 18:30 Sesja Plenarna II

 

17:00 – 17:20 – Podsumowanie działań na rzecz Ukrainy Dystrykt 2231 Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki

 

17:20 – 17: 30Prezentacja projektu EKO-Port ROTARY Evelyn Jelec, RC Giżycko

 

17:30 – 17:45 Prezentacja programu stypendialnego Michał Skup RC Warszawa Fryderyk Chopin

 

17:45 – 18:00 Prezentacja projektu ABC Ekonomii Krystyna Baj-Pawluk RC Gorzów Wielkopolski i Janusz Koziński RC Warszawa-Józefów

18:00 – 18:15 Kalendarz imprez i sprawy organizacyjne, wnioski, uwagi, ogłoszenia z Sali (po wcześniejszym zgłoszeniu)

18:15 – 18:30 Podsumowanie PETS Piotr Jankowski, Gubernator Elekt  i Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2022-23

 

19:30 – 24:00 Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Ambasador Premium

Wręczenie nominacji oficerom D-2231 w kadencji 2022/2023

 

 

SESJE ROBOCZE W GRUPACH ODDZIELNIE DLA PREZYDENTÓW ELEKTÓW I SEKRETARZY/SKARBNIKÓW

 

Sekretarze/Skarbnicy:

 

11:00 – 13:30 Sesje robocze w grupach:

 

11:00 – 12:00 Programy Rotary i Nowe Pokolenia

(Borys Czarakcziew, Sławomir Gieroń)

 

12:00 – 13:30 Administracja, wizerunek, korzystanie z my.rotary.org oraz moje.rotary.org.pl oraz Rotary Club Central

(Greg Gregorczyk, Marek Łatko, Dorota Wcisła, Anna Grzywacz)

 

13:30 – 14:30 przerwa na obiad

 

14:30 – 16:45 Sesje robocze w grupach:

 

14:30 – 15:30 Rozwój klubu i zaangażowanie członków, jak sprawić by Rotary było atrakcyjne

(Angelika Przeździęk, Małgorzata Szymczyk, Jagoda Zmarz)

 

15:30 – 16 :30 Rotary Foundation i finanse Klubu

(Janusz Potępa, Nina Kozłowska)

 

Prezydenci

11:00 – 13:30 Sesje robocze w grupach:

 

11:00 – 12:00 Rozwój klubu i zaangażowanie członków, jak sprawić by Rotary było atrakcyjne

(Angelika Przeździęk, Małgorzata Szymczyk, Jagoda Zmarz)

 

12:00 – 13:30 Rotary Foundation i finanse Klubu

(Janusz Potępa, Nina Kozłowska)

 

13:30 – 14:30 przerwa na obiad

 

14:30 – 16:45 Sesje robocze w grupach:

 

14:30 – 15:30 Programy Rotary i Nowe Pokolenia

(Borys Czarakcziew, Sławomir Gieroń)

 

15:30 – 16 :45 Administracja, wizerunek, korzystanie z my.rotary.org oraz moje.rotary.org.pl oraz Rotary Club Central

(Greg Gregorczyk, Marek Łatko, Dorota Wcisła, Anna Grzywacz)

 

CENNIK

Nie przewidujemy możliwości wpłat na miejscu. Będzie można natomiast zrobić przelew z telefonu lub komputera w obecności osoby z recepcji

PETS

Warunki i koszty udziału w szkoleniu:

1. Udział Prezydenta Elekta klubu w Seminarium PETS, zgodnie z przepisami Rotary International, jest warunkiem niezbędnym do objęcia funkcji Prezydenta Klubu od 1 lipca 2022 r.
2. O ile dany klub nie zalega ze składkami do Dystryktu, rejestracja Prezydenta Elekta (pierwszego uczestnika z klubu) nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty – koszt udziału w PETS pokryty jest z obowiązkowej składki na imprezy dystryktalne, płaconej przez kluby wraz ze składkami na Dystrykt zgodnie z uchwałą NWZ z 09.03.2018.
3. Każdy drugi i następny uczestnik z danego klubu musi w momencie rejestracji uiścić na konto Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” o numerze:
41 1910 1048 2785 9354 1856 0001 opłatę w kwocie 150 zł tytułem „udział w PETS 2022: imię i nazwisko, nazwa klubu”
4. Każdy Oficer Dystryktu kadencji 2022-2023 musi również uiścić opłatę 150 zł zgodnie z opisem powyżej, którą potem rozliczy wraz z kosztem podróży i noclegu (w pokoju dwuosobowym) w ramach delegacji. Rozliczenie zgodnie z obowiązującą aktualnie Instrukcją Skarbnika.
5. Brak wpływu składki klubowej na konto Stowarzyszenia oznacza konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł/osobę przelewem przed przyjazdem na PETS i okazania dowodu wpłaty w trakcie rejestracji.
6. Osoby, które nie opłacą udziału w PETS do dnia 17 marca 2020 r. włącznie, a przyjadą na szkolenie, będą mogły zapłacić na miejscu przelewem z telefonu lub komputera.
7. Opłata konferencyjna zawiera także przerwy kawowe oraz lunch w sobotę.

Koszty pozostałe:

1. Polecane hotele
Hotel Ambasador Centrum, 90-307 Łódź, ul. Piłsudskiego 29, centrum@hotelambasador.pl
Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145, premium@hotelambasador.pl

Rejestracja w hotelu: każdy indywidualnie, opłata za pobyt w hotelu i parking wnoszona indywidualnie przez każdego uczestnika. Ceny, warunki i sposoby rezerwacji hotelu – w zakładce LOKALIZACJA

2. Dodatkowe płatności:
Uroczysta kolacja w dniu 19.03.2022 dla chętnych – 185,70 zł / osobę płatna na konto bankowe hotelu. W cenie kolacji „Open Bar” przez 3 godziny.

Szczegóły w zakładce LOKALIZACJA

Lokalizacja

Hotel Ambasador Premium
płk. Jana Kilińskiego 145, Łódź

Rejestracja i opłata za pobyt w hotelu: każdy uczestnik indywidualnie. UWAGA! Hotel przyjmuje nasze rezerwacje wyłącznie drogą mailową na adres:

HOTEL AMBASADOR CENTRUM centrum@hotelambasador.pl
pokój 1 os. – 270,00 zł brutto/ doba
pokój 2 os. – 318,60 zł brutto/doba
parking – 30,00 zł brutto/doba
Hotel Ambasador Centrum, 90-307 Łódź, ul. Piłsudskiego 29

HOTEL AMBASADOR PREMIUM premium@hotelambasador.pl
pokój 1 os. – 313,20 zł brutto/ doba
pokój 2 os. – 367,20 zł brutto/doba
parking – 30,00 zł brutto/doba
Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145

PREFERENCYJNA CENA ZA DOBĘ HOTELOWĄ – TYLKO DO 10.03.2022 na hasło Rotary.

Przy składaniu rezerwacji po 10.03.22 ceny pokoi będą standardowymi cenami obowiązującymi w danym terminie.
Cena za pokój hotelowy obejmuje: śniadanie, możliwość korzystania z basenu, sauny, siłowni w godzinach otwarcia: 7:00 – 22:00 oraz dostęp bezpłatny do internetu. W zależności od obostrzeń pandemicznych, warunki otwarcia centrum spa, sali klubowej oraz restauracji mogą ulec zmianie.

Oficerowie Dystryktu powinni rezerwować sobie miejsca w pokojach dwuosobowych. W kwestii płatności za pokoje i kolację prosimy gości o wcześniejszą rezerwację poprzez adres e-mail, a następnie recepcja przygotuje dla uczestników faktury pro-forma (które wyśle
drogą mailową). Na ich podstawie będzie prosiła o dokonanie płatności. W tytule przelewu wystarczy wpisać numer faktury pro-forma.

UWAGA: Płatność za hotel wymagana jest do dnia 14.03.2022. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana, bez możliwości skorzystania z ceny preferencyjnej w przypadku zmiany decyzji i chęci skorzystania z noclegu.

Termin anulacji rezerwacji pokoi hotelowych z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty przez uczestników to – 14.03.2022.
Szczegóły i dane do dokonania płatności za hotel i uroczystą kolację w dniu 19.03.2022

Uczestnicy szkolenia podczas dokonywania rezerwacji noclegu zobowiązani są do zgłoszenia chęci udziału w uroczystej kolacji w dniu 19 marca 2022 roku. Udział w uroczystej kolacji należy opłacić przelewem do 11.03.2022 na rachunek hotelu. Osoby nie nocujące w hotelu powinny dokonać odrębnego zgłoszenia chęci udziału w uroczystej kolacji w dniu 19 marca w recepcji hotelu drogą mailową lub osobiście oraz wnieść opłatę za kolację we wskazanych powyżej terminach.

Koszt uroczystej kolacji : 185,70 zł /1 osobę. W cenie kolacji uwzględniony jest 3 godzinny „Open Bar” z nielimitowanymi napojami (kawa, herbata, piwo, wino białe i czerwone, soki i inne napoje bezalkoholowe).

Termin anulacji usług gastronomicznych (kolacja uroczysta w dniu 19.03.2022) z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty przez uczestników to 11.03.2022.

W przypadku chęci skorzystania w restauracji hotelowej z obiadu lub kolacji w dniu 18 marca 2022 organizator zapewnia 10 % rabat na hasło ROTARY. Dania zamawiamy z karty indywidualnie.