Powitanie

24 marca 2017, godz. 14:00
do 26 marca, godz. 13:00

Zaproszenie na PETS Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy Elektów Dystryktu 2231, DTTS – Szkolenie Komitetów Dystryktu oraz na Zgromadzenie Dystryktu 2231

 

Drodzy Przyjaciele Rotarianie,

Z ogromną przyjemnością zapraszam na:

 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Dystryktu 2231 (piątek 24 marca 2017)
 • PETS – Szkolenie Prezydentów Elektów i Zarządów kadencji 2017-18 (25-26 marca 2017)
 • DTTS – Szkolenie Komitetów Dystryktu (24 marca 2017)

Zapraszam wszystkich Rotarian a w szczególności Prezydentów kadencji 2017-18, Sekretarzy, Skarbników, Przewodniczących komisji ds. Rotary Foundation, rozwoju klubów i Rotary, Oficerów  CICO, alumnów Rotary, Rotarctorów i Interactorów wraz z osobami towarzyszącymi.

Marian Jerzy Korczyński
DGE 2017 – 2018

Program

PROGRAM szkolenia w dniach 24-26 marca 2017 – hotel Ambasador Premium Łódź

Szkolenie otwarte dla wszystkich Rotarian, Rotaractorów oraz Interactorów po zarejestrowaniu się.

 1. DTTS (District Team Training Seminar), piątek godz.: 14:00-17:00 oraz niedziela godz. 9:30 – 13:00
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Dystryktu 2231, piątek godz.: 17:00- 18:30
 3. PETS: Szkolenie Prezydentów, Sekretarzy, Komisji Klubowych, sobota 9:00- 17:30, Niedziela 9:30-13:00

Piątek – 24.03.2017r.

14:00 – Rejestracja Uczestników

14:30 – 16:45 Szkolenie Oficerów Dystryktu (DTTS cz. I)

14:30     Wprowadzenie
DG K. Kopyciński

14:35    Wizja i plan strategiczny Dystryktu 2231 w świetle przekazu z San Diego i hasło tematyczne Prezydenta roku 2017-18 Rotary International Iana H. S. Riseleya – „Rotary: Making a Difference”.
DGE M.J. Korczyński

Klub kadencji 2017-18 to klub:

   • Mocny Silny i Nowoczesny (rozwój i aktywność klubu);
   • Aktywny i efektywny (Projekty i granty klubowe, Rotaract, Interact, Wymiana Młodzieży, RYLA, NGSE, Programy Friendship, ICC);
   • Widoczny i dumny ze swych osiągnięć (skoncentrowanie aktywności klubu w obszarze działalności humanitarnej, dbający o PR wizerunku klubu, bale charytatywne, koncerty itp);
   • Podejmujący wyzwania i gotowy do współzawodnictwa (motywowanie klubówi konkurs dla najlepszych klubów – konkurs w Dystrykcie 2231 ).

DGE M.J. Korczyński

15:00     Prezentacja Oficerów Dystryktu, Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora, Przewodniczących Komitetów i Podkomitetów Dystryktu 2231 kadencji 2017-18
DGE M.J. Korczyński i DGN Łukasz Grochowski

15:30  Polityka finansowa Dystryktu i system rozliczania
DTS M. Ligęza

15:45     Rola i zadania Regionalnego Przedstawiciela Gubernatora
PDG Janusz Potępa

16:15  Terminarz 2017-18, dyskusja
DGE M.J. Korczyński

17:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu 2231   – Udział z prawem do głosowania biorą przedstawiciele wszystkich klubów –każdy klub ma jeden głos na 25 członków klubu. Program znajduje się w osobnej zakładce. 

20:00     Kolacja w hotelu Ambasador

(dla chętnych – koszt 40 zł wpłata przy rejestracji)

Sobota – 25.03.2017r.

07:30     Rejestracja c.d.

09:00 – 10:30     Sesja plenarna nr 1

09:00     Hymny Polski i  Rotary

09:02     Powitanie
Prezydenci Łódzkich Klubów Rotary

09:05     Powitanie i wprowadzenie
DTE E. Radomińska

09:10     Przedstawienie sylwetki Gubernatora Elekta
DG K. Kopyciński

09:15     Wizja i plan strategiczny Dystryktu 2231 w świetle przekazu z San Diego i hasła tematycznego Prezydenta roku 2017-18 Rotary International Iana Riseleya – „Rotary: Making a Difference”.
DGE M.J. Korczyński i DGN Łukasz Grochowski

09:30     Model funkcjonowania Stowarzyszenia „Dystrykt 2231”, struktura organizacyjna: Zarząd, Komitety i Podkomitety Stowarzyszenia.
Prezentacja Przewodniczących Komitetów i Podkomitetów oraz Programów Rotary i struktur wspierających Rotary.
DGE M.J. Korczyński i DGN Łukasz Grochowski

09:45    Rola mediów elektronicznych, portali społecznościowych i Internetu w realizacji celów Rotary. Transparentność funkcjonowania klubów i dystryktu, wpisywanie informacji do baz danych osobowych i projektów klubowych, wytyczne do pracy, raportowanie, dostęp do baz danych on-line.
DPRCC M. Wojtas

10:00     Kluby Rotary kadencji 2017 -18 – plany strategiczne klubów i ich codzienne funkcjonowanie w świetle 5. istotnych zmian w zakresie: (1) częstotliwości spotkań, (2) formy spotkań (3) frekwencji (4) form członkostwa, (5) współpracy z Rotaractem wprowadzonych od 1 lipca 2017.
DGN Łukasz Grochowski

10:15     Wręczenie wyróżnienia „Major Donor Level 1” Waelowi Suleimanowi z RC Warszawa City
RIDN P. Wygnańczuk

10:25     Wspólne zdjęcie

10:45 – 11:10  Przerwa na relaks

11:10 – 12:00     Warsztaty cz. 1

* Warsztat A (żółty) – Klub mocny silny i nowoczesny 

Wizja i plan strategiczny klubu, przywództwo w klubie, planowanie i wyznaczenie celów, motywowanie do działania, zacieśnianie więzów pomiędzy członkami klubu, administracja klubowa, współpraca z Dystryktem  – rola Komisji Klubowych i Komitetów Dystryktu, Rotaract i Interact, Alumni. Wzorcowy schemat organizacyjny klubu.
DTE E. Radomińska

*Warsztat B (niebieski)  Klub aktywny i efektywny 

Jak  angażować wszystkich członków klubu. Nowe Pokolenia ważnym elementem rozwoju klubu: Rotaract i Interact a klub Rotary – trójstronna współpraca; zmiany wynikające z uchwał Rady Legislacyjnej; procedury przyjmowania nowych członków, plany rekrutacji i deklaracje przyrostu, praca przygotowawcza z kandydatami, prezentacje zawodowe i personalne w klubie, guest speaker’zy jako narzędzie PR.
PDG W. Czyżewski

* Warsztat C (pomarańczowy)  Klub widoczny i dumny ze swych osiągnięć 

Projekty klubowe z udziałem rotarian z innych klubów – pozyskiwanie partnerów do Grantów (Rotary Exchange Ideas) – baza wymiany idei w RI– jak  angażować wszystkich członków klubu. Nowa Generacja ważnym elementem działalności. AKTYWNY KLUB Rotary: podejmowanie przedsięwzięć humanitarnych, Rotary Foundation. Granty Dystryktalne i Granty Globalne, RYLA, YE. Rotaract, Interact i Alumni Rotary oraz programy. Wpływ zmian Rady Legislacyjnej na możliwości rozwoju klubów – podwójne członkostwo Rotaract i Rotary.
PDG B. Pawlisz

*Warsztat D (zielony)  Klub podejmujący wyzwania i gotowy do współzawodnictwa

Wizerunek klubu wynikiem aktywności i siły klubu: szkolenie Prezydentów i Sekretarzy w zakresie uzupełniania bazy danych oraz Rotary Club Central, Rotary Exchange Ideas, Rotary Showcase,  elektroniczne media i portale społecznościowe, raportowanie osiągnięć klubu – wpisy do baz Rotary International, strona www.rotary.org.pl, strony „tylko dla Rotarian”.
DPRCC  M. Wojtas, DICO M.Miszczak, Marek Łatko

12:00 – 12:50     Warsztaty cz. 2

B, C, D, A

13:00 – 13:30    Obiad

13:40 – 15:20     Sesja plenarna nr 2

13:40 Konkurs Prezydenta Rotary International, 2017-2018 Iana H. S. Riseleya
DGE M.J. Korczyński

13:50     Rotary Foundation – Granty Globalne, Dystryktalne i Granty Klubowe, „End POLIO Now”
RRFCC M. Maciążek 

14:05     Rotaract i Interact – wizja i zamierzenia
DRC J.J. Szatkowski

14:20     Programy wymiany Młodzieży
DG K. Kopyciński

14:35     Rola RPG w Dystrykcie
PDG J. Potępa

14:50     GIODO
Oficer ds. Ochrony Danych osobowych R. Gadzinowski

15:05    ICC – Komitety międzykrajowe – ich rola w realizacji celów Rotary roku 2017-18

Dyrektor Rady Światowej PDG A. Ludek

15: 20   Światowe Konwencje Rotary: Atlanta, Toronto i propozycja WARSZAWY  jako miejsca konwencji roku 2023 lub 2024 lub 2025
M. Krawczyński

15:35 – 16:25     Warsztaty cz. 3

C, D, A, B

16:25 – 16:40     Przerwa na relaks

16:40 – 17:30     Warsztaty cz. 4

D, A, B, C,

17:30– 17:45     Sesja plenarna nr 3

17:30     Podsumowanie, komunikaty, sprawy bieżące i przyszłe
DGE M.J. Korczyński, DG K. Kopyciński, PDG Janusz Potępa

20:00 – 23:00    Uroczysta kolacja w sali Hotelu Ambasador Premium oraz wręczenie nominacji oficerom Dystryktu (dla chętnych – koszt 100 zł wpłata przy rejestracji)

Koncert wokalisty Aleksandra Nowaka

Niedziela – 26.03.2017r.

Śniadanie 9:00 – 9:30

09:30- 11:00 Szkolenie dla Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora (DTTS cz. II) – DGE M.J. Korczyński, PDG J. Potępa, RIDN P. Wygnańczuk, DPRCC M. Wojtas
9:30 – 13:00 – Warsztaty Komputerowe: logowanie się i zakładanie konta w bazie RI i w bazie Dystryktu 2231.
Rotary Club Central
Rotary Ideas
Rotary Global Rewords
Sposoby płatności klubowych i indywidualnych.

M.Łatko, M. Wojtas, R. Zawiślak, Rotaract Łódź Fabryczna

 

WALNE ZGROMADZENIE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KLUBÓW ROTARY „DYSTRYKT 2231 ROTARY INTERNATIONAL” ZWOŁUJE NA DZIEŃ 24 MARCA 2017 ROKU
W HOTELU AMBASADOR PREMIUM W ŁODZI PRZY UL. KILIŃSKIEGO 143/147
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI

 

PIERWSZY TERMIN ZGROMADZENIA – GODZINA 16:00

DRUGI TERMIN ZGROMADZENIA – GODZINA 16:15

 

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary

„Dystrykt 2231 Rotary International”

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Wybór Protokolanta Zgromadzenia;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sprawdzenie liczby uczestników;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;

6. Przedstawienie i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia (uchwała nr 1);

7. Przedstawienie i zatwierdzenie wyboru Sekretarza Stowarzyszenia na kadencję 2017/18 – Jolanty Wesołowskiej (uchwała nr 2);

8. Przedstawienie i zatwierdzenie wyboru Skarbnika Stowarzyszenia na kadencję 2016/17- Mieczysława Ligęzy (uchwała nr 3);

9. Przedstawienie i zatwierdzenie Przewodniczącego Komitetu Rotary Foundation –Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary – PDG Janusza Potępy (uchwała nr 4);

10. Przedstawienie i zatwierdzenie składu Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2017/18:
DG Marian Jerzy Korczyński,
PDG Krzysztof Kopyciński,
DGE Lukasz Grochowski,
DRFCC PDG Janusz Potępa,
Skarbnik Mieczysław Ligęza,
Sekretarz Jolanta Wesołowska
(uchwała nr 5);

11. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2017/18
(uchwała nr 6);

12. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie umorzenia zobowiązania RC
Bydgoszcz (uchwała nr 7);

13. Przedstawienie projektu i glosowanie uchwały w sprawie not obciążeniowych za składki należne do Rotary International (uchwała nr 8);

14. Aktualizacja budżetu Stowarzyszenia na rok 2016/2017 (uchwała nr 9);

15. Podjęcie uchwały w sprawie „Nowego Rotarianina” (uchwała nr 10);

16. Przedstawienie założeń i projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2017/18;

17. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu Stowarzyszenia na kadencję
2017/2178 (uchwała nr 11);

18. Pytania i wnioski zgłoszone wcześniej pisemnie do Sekretarza Stowarzyszenia;

19. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”.

Dodatkowe wnioski lub tematy do omówienia na Zgromadzeniu należy zgłaszać na adres: secretary@rotary.org.pl do dnia 10 marca 2017 roku.

LINK DO POBRANIA BUDŻETU NA KADENCJĘ 2017 – 2018: https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/budzet-2016-17-wer-6_01-03-2017.pdf

Cennik

Wysokość kosztów dla uczestników:

Wpisowe:  pierwsza osoba z klubu 150 zł  – wliczone jako zobowiązanie stałe do Dystryktu 2231. Każda następna osoba z klubu 120 zł  płatne przelewem przed przyjazdem lub po przyjeździe na konto Stowarzyszenia Polskich klubów Rotary Dystrykt 2231 –

Deutsche Bank Polska S.A.O/Jelenia Góra – 41 1910 1048 2785 9354 1856 0001

Dodatkowe płatności:
Kolacja w piątek (24.03.2017) dla chętych – 40 PLN płatna gotówką przy rejestracji
Uroczysta kolacja w sobotę (25.03.2017)  dla chętnych  – 100 PLN płatna gotówką przy rejestracji

Rejestracja w hotelu: każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa. Szczegóły – zakładka Lokalizacja

 

Lokalizacja

Kilińskiego 143/147, Łódź

Ambasador Premium
ul.Kilińskiego 143/147 , 90-315 Łódź
 jest obok hotelu Ambasador Centrum (Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź) (http://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel)
Będziemy pierwszymi gośćmi w nowo wybudowanej części hotelu Ambasador  „Ambasador Premium” (4 gwiazdki)
***
Rejestracja w hotelu:  każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa

UWAGA! hotel przyjmuje nasze rezerwacje wyłącznie drogą mailową na adres: centrum@hotelambasador.pl

Oficerowie Dystryktu powinni rezerwować sobie miejsca w pokojach dwuosobowych

Koszt pokoju obniżony na hasło Rotary

Cena pokoju  1 osobowego 210 PLN na hasło ROTARY
Cena pokoju 2 osobowego 250 PLN na hasło ROTARY