Powitanie

20 marca 2020, godz. 16:00
do 21 marca, godz. 11:00

Wrocław, 9 marca 2020

 

KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 36

PRZEŁOŻENIE TERMINU SZKOLENIA PETS 2020, I ZLOTU NOWYCH ROTARIAN oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu 2231

 

Drogie Rotarianki i Rotarianie,

biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację  w naszym kraju w związku z zachorowaniami na  koronawirusa, a przede wszystkim w trosce o zdrowie naszych członków, Zarząd Dystryktu 2231 przy jednym głosie sprzeciwu – zadecydował w dniu dzisiejszym o przełożeniu terminu szkolenia PETS 2020, I ZLOTU NOWYCH ROTARIAN oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu 2231.  Planowane jest przełożenie  ww.  wydarzeń na koniec maja 2020, o czym Was dokładnie poinformuję w odrębnym komunikacie.

Decyzja ta była trudna i zapadła po wielu naradach i konsultacjach. Jest także odpowiedzią na liczne zapytania i sugestie naszych członków związane z organizacją tegorocznych szkoleń w Łodzi.

Ponieważ mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, mam nadzieję że podzielicie punkt widzenia Zarządu i będziecie gotowi wziąć udział w tych szkoleniach w późniejszym terminie.

 

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Gubernator Dystryktu 2231

Małgorzata Wojtas

PROGRAM

Piątek 

 

13:00 – rejestracja uczestników

14:00 – szkolenie Oficerów D-2231 kadencji 2020/2021

Prowadzący:

 • Janusz Koziński DGE
 • Angelika Przeździęk Trener D-2231
 • Tore Jorgen Sletttahjell Koordynator Public Image Strefa 18
 • Nina Kozłowska Skarbnik D-2231 kadencji 2020/2021
 • Greg Gregorczyk Sekretarz D-2231 kadencji 2020/2021

15: 30 przerwa kawowa

15:45 – szkolenie Asystentów DG kadencji 2020/2021

Prowadzący:

 • Łukasz Grochowski IPDG, Małgorzata Wojtas DG
 • Angelika Przeździęk Trener D-2231 kadencji 2020/2021
 • Nina Kozłowska Skarbnik D-2231 kadencji 2020/2021
 • Greg Gregorczyk Sekretarz D-2231 kadencji 2020/2021
 • Wojciech Wrzecionkowski DGN

16:45 rejestracja na Walne Zgromadzenie D-2231

17:30 – NWZ Dystryktu 2231

Prowadzący:

 • Małgorzata Wojtas DG – wprowadzenie
 • Przewodniczący z wyboru zebranych

Zgodnie z przyjętym porządkiem zgromadzenia.

Sobota 

 

7:00 – 8:15 śniadanie (dla tych, którzy nocowali)

7:30 rejestracja uczestników cd.

8:30 – 10:45 Sesja plenarna I

 • Hymny Polski i RI
 • Otwarcie PETS i powitanie gościAngelika Przeździęk Trener D2231 2020/2021
 • Nowe kierunki strategii RIPiotr Wygnańczuk PDG, Członek Zarządu RI 2018/2020
 • Przedstawienie Gubernatora Elekta Aleksander Szwarc WKR, Angelika Przeździęk Trener Dystryktu 2020/2021
 • Przedstawienie Prezydenta Elekta RI Holgera Knack i prezydenckiego hasła kadencji 2020-2021Janusz Koziński DGE
 • Kluczowe obszary działania w kadencji 2020-2021 – Janusz Koziński DGE i Angelika Przeździęk Trener D2231 2020/2021
 • Wizerunek Publiczny Rotary nowe metodyDorota Wcisła Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego, Tore Jorgen Slettahjell RPIC Strefa 18, Mark Krawczyński
 • „Zdrowie dzieci z Ukrainy” wakacje w PolsceRyszard Łuczyn Przewodniczący ICC Polska-Ukraina
 • „90 lat Rotary w Polsce: 1931 – 2021” – polskie kluby Rotary piszą historię – Józef Herold i Aleksander Szwarc – Komitet Historyczny D-2231

10:45 – 11:00 Przerwa na kawę

11:00 – 13:30 Sesje robocze w grupach:

 1. Prezydenci Elekci 2020/2021
 2. Sekretarze i Skarbnicy 2020/2021
 3. Nowi Rotarianie DG Małgorzata Wojtas – (osobno)

13:30 – 14:15 przerwa na obiad

14:15 – 16:45 Sesje robocze w grupach cd:

 1. Prezydenci Elekci 2020/2021
 2. Sekretarze i Skarbnicy 2020/2021
 3. Nowi Rotarianie Małgorzata Wojtas DG (osobno)

16:45 – 17:00 przerwa na kawę

17:00 – 18:30 Sesja Plenarna II

 • Rotary Foundation – jak to działa? System SHARE i DDFJanusz Potępa PDG
 • Ogłoszenie decyzji o dofinansowanie projektów klubowych (granty dystryktalne 2020/2021)Janusz Lisiecki, Komitet TRF 2020/2021
 • Świat wolny od Polio – zobowiązania Dystryktu i Klubów w kadencji 2020/2021 – Krzysztof Głombowicz, Przewodniczący Komitetu Polio Plus
 • Wymiana MłodzieżowaBorys Czarakcziew Przewodniczący KWM w kadencji 2020/2021 i Rafał Zawiślak Koordynator wymiany krótkookresowej KWM
 • ROTARACT 2020/2021 – REM Kraków 2021 (Rotaract European Meeting)Mikołaj Dragović oraz nowa Przewodnicząca Rotaract 2020/2021
 • Rotariańska wymiana przyjacielskaBarbara Pawlisz PDG, Przewodnicząca Komitetu
 • Najbliższe Konwencje RI – Honolulu, USA 2020 i Taipei, Tajwan 2021Maciej Pawlisz Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI 2020/2021

19:30 – 24:00 Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Ambasador Premium

Wręczenie nominacji oficerom D-2231 w kadencji 2020/2021

 

Sesje robocze w grupach:

A. Prezydenci Elekci

1. Diagnoza stanu Klubu – diagnoza problemów przed kadencją 2020-2021

2. Plan strategiczny Klubu 2020-2021

3. Narzędzia pracy/komunikacji: „moje.rotary.org.pl”; myrotary.org; aktualny adres klubowy. Fb etc.

4. Struktura organizacyjna Klubu: zarząd, komitety. Statut Stowarzyszenia, Regulamin

5. Obszary działalności klubowej: projekty na rzecz lokalnej społeczności, programy RI, współpraca z klubami zagranicznymi, granty

6. Zaangażowanie członków Klubu kluczem do utrzymania stanu osobowego

7. Jak powiększyć liczbę Rotarian w moim Klubie? Członkowie rodzin, znajomi, koledzy z pracy, Rotaract, kluby satelitarne; rodzaje członkostwa; „opieka” nad nowymi członkami Klubu

8. Warsztat Prezydenta: vide pkt. 3 powyżej oraz materiały źródłowe RI

9. Relacje Klub – Dystrykt; Klub – Asystent Gubernatora oraz Klub – Gubernator

10. Polio – sztandarowy program RI

11. Spotkania klubowe: śniadanie, lunch czy kolacja? Jak często? Jak prowadzić żeby były interesujące i przyciągały gości spoza Klubu?

12. Promocja Klubu; promocja Rotary. Zaczynamy od małych ale widocznych rzeczy! Media społecznościowe; strona Klubu.

B. Sekretarze i Skarbnicy Elekci

 1. Planowanie kadencji 2020-2021
 2. Podstawowe obowiązki Sekretarza i Skarbnika
 3. Prowadzenie finansów w klubie
 4. Jak organizować i rozliczać bale, aukcje, loterie, konkursy z nagrodami etc.
 5. Zmiany w statutach i regulaminach klubowych
 6. Konieczność aktualizacji statutu klubowego (poprawność zapisów)
 7. Konieczność aktualizacji KRS – koszty (bez opłat jeżeli klub nie prowadzi działalności gospodarczej)
 8. Raportowanie obecności na spotkania klubowych: tak czy nie?
 9. Współpraca z Sekretarzem Dystryktu i Skarbnikiem Dystryktu
 10. Fundusz Roczny Rotary Foundation
 11. Fundusz Polio

 C.  Nowi Rotarianie (osobna grupa) – DG Małgorzata Wojtas

CENNIK

Nie przewidujemy możliwości wpłat na miejscu. Będzie można natomiast zrobić przelew z telefonu lub komputera w obecności osoby z recepcji PETS

 

Warunki i koszty udziału w szkoleniu:

 1. Udział Prezydenta Elekta klubu w Seminarium PETS, zgodnie z przepisami Rotary International, jest warunkiem niezbędnym do objęcia funkcji Prezydenta od 1 lipca 2020 r.
 2. O ile dany klub nie zalega ze składkami do Dystryktu, rejestracja Prezydenta Elekta (pierwszego uczestnika z klubu) nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty – koszt udziału w PETS pokryty jest z obowiązkowej składki na imprezy dystryktalne, płaconej przez kluby wraz ze składkami na Dystrykt zgodnie z uchwałą NWZ z 9.03.2018.
 3. Każdy drugi i następny uczestnik z danego klubu musi uiścić w momencie rejestracji na konto Dystryktu o nr 41 1910 1048 2785 9354 1856 0001 opłatę w kwocie 150 zł tytułem „udział w PETS 2020: imię i nazwisko”
 4. Każdy Oficer Dystryktu kadencji 2019-2020 musi również uiścić opłatę 150 zł zgodnie z opisem powyżej, którą potem rozliczy wraz z kosztem podróży i noclegu (w pokoju dwuosobowym) w ramach delegacji.
 5. Brak wpływu składki klubowej na konto Dystryktu oznacza konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł/osobę przelewem przed przyjazdem na PETS i okazania dowodu wpłaty w trakcie rejestracji.
 6. Osoby, które nie opłacą udziału w PETS do dnia 20 marca 2020 r. włącznie, a przyjadą na seminarium, będą mogły zapłacić na miejscu przelewem z telefonu lub komputera, przy czym wysokość opłaty wyniesie 200 zł. W przypadku dokonania przelewu na kwotę 150 zł po dniu 20 marca 2020 r. na miejscu będzie trzeba opłacić różnicę tj. 50 zł przy pomocy przelewu z telefonu lub komputera.
 7. Opłata konferencyjna zawiera także przerwy kawowe oraz lunch w sobotę
 8. Nie będzie możliwości dokonywania opłat w jakiejkolwiek formie na miejscu!

Koszty pozostałe:

1.Hotel

Hotel Ambasador Premium ****

ul.Kilińskiego 143/147 , 90-315 Łódź

(http://www.hotelambasador.eu/premium/hotel)

Rejestracja w hotelu: każdy indywidualnie, opłata za pobyt w hotelu płacona indywidualnie przez uczestnika.

Ceny, warunki i sposoby rezerwacji hotelu – w zakładce LOKALIZACJA

 

2. Dodatkowe płatności:

21.03.2020 – Uroczysta kolacja dla chętnych – 155 zł / osobę płatna na konto bankowe hotelu z dopiskiem: imię + nazwisko – płatność za kolację 21.03.2020. W cenie kolacji: zabawa z muzyką.

UWAGA! Płatność za uroczystą kolację należy dokonać do 14.03.2020 na konto hotelu – dane w zakładce LOKALIZACJA

WALNE ZGROMADZENIE

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu 2231/Zgromadzenia Dystryktu 2231

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Wybór Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie quorum i prawidłowości zwołania Zgromadzenia
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Przedstawienie budżetu Dystryktu na kadencję 2020-2021 oraz proponowanej wysokości składki per capita.
 8. Przedstawienie budżetu Komitetu Wymiany Młodzieży w kadencji 2020-2021
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Dystryktu na kadencję 2020-2021, w tym wysokości składki per capita – uchwała nr 1
 10. Przedstawienie informacji na temat stanu prac nad inkorporacją Dystryktu do struktur Rotary International. Przedstawienie zmian w statucie, które są wymagane do zakończenia procesu inkorporacji.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian zgłoszonych do treści statutu Stowarzyszenia         – uchwała nr 2
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia z dnia 20.03.2020 – uchwała nr 3
 13. Głosowanie nad propozycją uchwały zgłoszoną przez RC Wrocław podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 11.10.2019 w Międzyzdrojach – uchwała nr 4
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyboru Gubernatora Elekta kadencji 2021-2022 – uchwała nr 5
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Rotary Foundation Dystryktu kadencji 2021-2022 – uchwała nr 6
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Skarbnika Dystryktu kadencji 2021-2022 – uchwała nr 7
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Sekretarza Dystryktu kadencji 2021-2022 – uchwała nr 8
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Pełnomocnika Stowarzyszenia w relacjach z Członkami Zarządu kadencji 2021-2022 – uchwała nr 9
 19. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej kadencji 2021-2022 – uchwała nr 10
 20. Przedstawienie aktualnego statusu spraw formalnych związanych z Dystryktem 2231 – w tym wyjaśnienia uzyskanego z RI w sprawie używania znaków Rotary
 21. Wnioski zgłoszone przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 członków Dystryktu w przewidzianym terminie do 13 marca 2020 r. do Sekretarza Dystryktu.
 22. Zamknięcie Zgromadzenia

Jednocześnie informuję, że:

 

 1. Zgodnie z zapisami statutu, paragraf 13, punkt 7 i 8 w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu najpóźniej do dnia 13 marca 2020 roku, jedynie Komisja Rewizyjna lub 1/3  klubów – Członków Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, może zgłosić Zarządowi swoje wnioski do porządku obrad (wraz z ewentualnymi projektami uchwał) lub chęć zabrania głosu podczas Zgromadzenia. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie (skan uchwały klubów) pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Dystryktu Grega Gregorczyka: secretary@rotary.org.pl,
 2. Zgodnie z obowiązującym statutem  prawo do liczby głosów  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.03.2020 będzie regulowane paragrafem 7, punkt 6 i 7 statutu:
 3. Każdy Klub Rotary – Członek Dystryktu ma na Walnym Zgromadzeniu Dystryktu jeden głos na każdych 25 członków Klubu. Kluby od 50 członków wzwyż maja 2 głosy, kluby od 75 osób wzwyż mają 3 głosy itd.
 4. Określając ilość głosów bierze się pod uwagę stan osobowy klubu na dzień 1 lipca danej kadencji (pierwszy dzień kadencji).
 5. Według przepisów RI uprawniony do głosowania na Zgromadzeniu Dystryktu podczas PETS jest każdy Prezydent Elekt. Aby brać udział w głosowaniu, Delegat klubu inny niż Prezydent Elekt powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo do głosowania (w oryginale) udzielone przez Prezydenta lub Zarząd Klubu, w przypadku, jeśli klub nie jest na niniejszym NWZ reprezentowany przez Prezydenta lub Prezydenta Elekta.
 6. Głosowanie będzie odbywać się za pomocą mandatów, które należy pobrać przed rozpoczęciem NWZ.
 7. Proszę o odpowiednio wcześniejsze przybycie i wzięcie poprawki na to, że rejestracja i pobieranie mandatów zawsze trwa dłuższy czas.

Lokalizacja

Hotel Ambasador Premium
Jana Kilińskiego 145, Łódź

Hotel Ambasador Premium ****
ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź
http://www.hotelambasador.eu/premium/hotel

***

Rejestracja w hotelu: każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa

UWAGA! hotel przyjmuje nasze rezerwacje wyłącznie drogą mailową na adres: na premium@hotelambasador.pl

PREFERENCYJNA CENA ZA DOBĘ HOTELOWĄTYLKO DO 14.03.2020 na hasło Rotary

pokój 1 os – 259,20 zł brutto/ doba
pokój 2 os -313,20 zł brutto/doba
parking – 24,60 zł brutto/doba

Cena za pokój hotelowy obejmuje: śniadanie, możliwość korzystania z basenu, sauny, siłowni w godzinach otwarcia: 7:00 – 22:00.

Oficerowie Dystryktu powinni rezerwować sobie miejsca w pokojach dwuosobowych.

UWAGA: dokonanie rezerwacji pokoju w hotelu oznacza zgodę na uiszczenie opłaty za hotel w rezerwowanym terminie, nawet jeśli przyjazd nie dojdzie do skutku. Ostateczny termin na rezygnację z rezerwacji: 14.03.2020.

Szczegóły i dane do dokonania płatności za hotel i kolację

Hotel można opłacić na miejscu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, udział w uroczystej kolacji należy opłacić przelewem do 14.03.2020 na rachunek hotelu

Hotel Ambasador Premium
90-135 Łódź, ul. Kilińskiego 145

W tytule przelewu proszę podać imię + nazwisko i w zależności za co płacimy przelewem:

nocleg + kolacja Rotary/
nocleg Rotary/
kolacja Rotary

Dane do przelewu
MBANK S.A.nr r-ku: 91 1140 1108 0000 4230 0400 1002
Nazwa rachunku: Cegal sp. jawna –Hotel Ambasador Premium

Bank details:
Beneficiary name: Cegal sp.jawna -Hotel Ambasador Premium
Beneficiary’s bank: MBANK S.A. Address: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
BIC/SWIFT:BREXPLPWXXX
IBAN: PL91 1140 1108 0000 4230 0400 1002