Powitanie

12 maja 2017, godz. 16:00
do 14 maja, godz. 12:00

Organizowane przez klub:

RC Bydgoszcz Stare Miasto

 

Szanowni Rodzice, Oficerowie Wymiany oraz Stypendyści

 

 

Uczestnictwo w Orientation Meeting jest obowiązkowe dla:

 1. stypendysty
 2. przynajmniej jednego rodzica
 3. oficera wymiany w klubie

Prosimy o rejestrację oraz niezwłoczne opłacenie uczestnictwa. UWAGA! Jeżeli rodzic jest także Oficerem D-2231, w formularzu rejestracyjnym zaznacza opcję „Rodzic”

WAŻNE! Proszę przeczytać regulamin Orientation Meeting.

W razie pytań proszę przeczytać Regulamin, a w razie dalszych pytań proszę o kontakt na adres:

j.szatkowski@rotary.org.pl

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

.

Program

Piątek, 12 maja 2017 r.
16:00 zakwaterowanie
17:00 -18:30 warsztaty PR – red. J.Herold
16:00 – 20:00 kolacja
22:00 – 23:30 spotkanie integracyjne osobne dla rodziców i młodzieży
Sobota, 13 maja 2017 r.
07:00 – 08:30 śniadanie
09:00 – 14:45  szkolenie młodzieży T.Kopyciński, H.Dropko, S.Jasiecki J.Wojciechowski, A. Grzywacz
15:00 – 15:40 obiad młodzieży
15:45 wyjazd młodzieży do miasta Jumping Arena
18:30 powrot młodzieży z escape room
09:00 – 14:00 szkolenie dla rodziców K.Kopyciński, T.Płuziński, T.Kopyciński, R.Różycka, M.Żmijewska, D. Stankiewicz
14:15 – 15:00 obiad dla rodziców
16:15  wyjazd rodziców do miasta dom Wyczółkowskiego, Wyspa Młyńska, barka club
19:00  powrót rodziców z miasta
20:00 – 23:00 wspólny grill przy Hotelu
Niedziela, 14 maja 2017 r.
08:00 – 09:30 śniadanie
10:00 – 12:00  szkolenie dla wszystkich

Płatność

a) Opłata za Orientation Meeting to 330 zł/os.

b) Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 10 maja 2017 roku

c) Obowiązkowe jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: wplaty@ryecamp.pl, bez dowodu wpłaty pod podanym adresem organizator nie gwarantuje zakwaterowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek: Rotary Klub Bydgoszcz Stare Miasto; R-k nr           58114010520000279803001001; z dopiskiem „Orientation Meeting 2017”

W razie pytań proszę pisać na  adres:

j.szatkowski@rotary.org.pl

Regulamin Orientation Meeting

Regulamin Orientation Meeting. BARDZO WAŻNE!!

 1. Rejestracja na Orientation Meeting 2016 odbywa się tylko poprzez stronę internetową i tylko rejestracja internetowa rezerwuje i gwarantuje miejsce w hotelu.
 2. Uwaga! Sam przelew nie gwarantuje uczestnictwa!
 3. Obowiązek uczestnictwa mają: (a) młodzież wyjeżdżająca (outbounds), (b) przynajmniej jeden rodzic osoby wyjeżdżającej, (c) klubowy oficer wymiany lub inny członek klubu, który jest sponsorem wyjazdu w roku 2016/2017.
 4. Nieuczestniczenie w panelach dydaktycznych i integracyjnych eliminuje kandydata z programu rocznej wymiany młodzieżowej.
 5. Zgłoszenia wysłane mailem nie będą brane pod uwagę w procesie rejestracji.
 6. Tylko rejestracja na stronie www.rotary.org.pl gwarantuje miejsce w Hotelu Zawisza, jednak nie później niż do 10 maja 2017 roku.
 7. W przypadku braku miejsc w hotelu – po rejestracji w wyznaczonym terminie – cena za uczestnictwo nie zmienia się, a kwestia noclegu pozostaje w gestii uczestnika.
 8. Młodzież nocuje w pokojach z młodzieżą, natomiast dorośli w pokojach z dorosłymi – w pokojach wieloosobowych. Zakwaterowanie w pokojach odbywa się ze względu na płeć uczestnika.
 9. Wybór jedynki będzie możliwy dopiero na miejscu, jeśli będzie jeszcze dostępna (dot. rodziców, oficerów wymiany, organizatorów oraz gości).
 10. Wykluczona jest możliwość nocowania rodziców z młodzieżą.
 11. Wydarzenia tj: posiłki, wykłady, zajęcia integracyjne odbywają się w Hotelu Zawisza zgodnie z programem.
 12. Powitalna Rejestracja odbywa się w Holu Hotelu Zawisza od godziny 16.00 do 20.00 i jest obowiązkowa.
 13. Późniejszy przyjazd musi zostać zgłoszony w uwagach podczas rejestracji lub pod adresem j.szatkowski@rotary.org.pl
 14. Zakwaterowanie w pokoju odbędzie się po uprzedniej Rejestracji Powitalnej.
 15. Podczas Rejestracji Powitalnej określone zostanie miejsce noclegu: np. rodzaj pokoju.
 16. Wszelkie próby spożywania, wwiezienia, rozpowszechniania i posiadania alkoholu w przypadku niepełnoletności skutkować będą wezwaniem policji i wydaleniem z konferencji oraz programu RYE.
 17. W przypadku osób pełnoletnich spożywanie, przywiezienie, rozpowszechnianie alkoholu uczestnikom obozu skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem z Orientation Meeting i programu RYE.
 18. Wszelkie próby spożywania, handlu i rozpowszechniania narkotyków pod jakąkolwiek postacią będą skutkowały wezwaniem policji, wydaleniem z Orientation Meeting oraz programu Rotary Youth Exchange.
 19. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00, a kończy o godzinie 6.00.
 20. W czasie trwania ciszy nocnej, młodzież pozostaje tylko i wyłącznie w swoim pokoju. Wszelkie próby przemieszczania będą brane pod uwagę podczas ewaluacji uczestnika. Skutkować mogą wydaleniem z programu RYE.
 21. Podczas trwania Orientation Meeting młodzież ma całkowity zakaz opuszczania terenu Hotelu Zawisza bez zgody organizatorów.

Zasady dotyczące płatności

a) Opłata za Orientation Meeting to 330 zł/os.

b) Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 10 maja 2017 roku

c) Organizatorzy gwarantują zakwaterowanie pod warunkiem wcześniejszego przesłania dowodu wpłaty na adres: j.szatkowski@rotary.org.pl

Wpłaty należy dokonać na rachunek: Rotary Klub Bydgoszcz Stare Miasto; R-k nr           58114010520000279803001001; z dopiskiem „Orientation Meeting 2017”

Regulamin Hotelu Zawisza

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00 następnego dnia. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 2. Opłata za świadczone usługi pobierana jest z góry.
 3. Na terenie całego hotelu i restauracji obowiązuje zakaz palenia (nieprzestrzeganie grozi natychmiastowym opuszczeniem hotelu bez zwrotu zapłaty). W przypadku stwierdzenia przez serwis sprzątający śladów palenia tytoniu przez gościa hotelu (dym, niedopałki, zapach po paleniu tytoniu), hotel ma prawo żądać dodatkowej opłaty w kwocie 160,00 zł. MIEJSCE WYZNACZONE NA ZEWNĄTRZ HOTELU
 4. Śniadania wydawane są na życzenie całą dobę-bufet szwedzki od 6.00 do 9.00.
 5. Recepcja jest czynna całą dobę.
 6. Klucz od pokoju prosimy zostawiać w recepcji.
 7. Każdy gość hotelowy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zameldowania.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pokoju: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostały one oddane wcześniej do depozytu w recepcji.
 9. Kawiarnia hotelowa jest czynna od 8:00 do 22:00, po godzinie 22:00 sprzedaż prowadzi recepcja.
 10. Gość hotelowy ma prawo zażyczyć sobie wymiany ręcznika lub pościeli, bądź ogólnego sprzątnięcia pokoju po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji.
 11. Gość hotelowy może zamówić budzenie na określoną godzinę.
 12. Goście odwiedzający gości hotelowych mają obowiązek zgłosić swój pobyt w recepcji (patrz pkt.15).
 13. Goście odwiedzający gości hotelowych mają prawo pozostać w hotelu do godziny 22:00.
 14. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.
 15. W przypadku stwierdzenia, że na terenie hotelu znajdują się goście niezameldowani, nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 10-krotnej wartości usług, tj. 1300zł (10x130zł).
 16. W przypadku zagubienia klucza od pokoju gość zostanie obciążony kosztami dorobienia klucza w wysokości 80,00 zł.
 17. Prosimy o nieprzestawianie mebli w pokoju.
 18. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia wynajęcia pokoju osobom nietrzeźwym.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 20. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój hotelu.
 21. W przypadku skarg gości na niezachowanie ciszy nocnej na obiekcie po godzinie 22:00 grozi sankcja karna w wysokości poniesionych kosztów pobytu klienta zgłaszającego skargę.
 22. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz handlu obnośnego. Dotyczy to również dostaw cateringowych z innych lokali gastronomicznych. ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

 

Lokalizacja

Hotel Zawisza
Gdańska 163, Bydgoszcz

www.hotel-zawisza.pl

Zgłoszenia