Konkurs Krasomówczy „Bądź Darem dla Świata”

Konkurs Krasomówczy „Bądź Darem dla Świata”

12 listopada 2015, godz. 23:00
do 30 kwietnia, godz. 0:00

Konkurs Krasomówczy „Bądź Darem dla Świata” jest ogólnopolskim konkursem skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także znajdujących się poza granicami Kraju placówek oświatowych polskiej mniejszości narodowej, w randze odpowiadającej Szkole Gimnazjalnej, organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary.

Celem przeprowadzenia Konkursu jest propagowanie znajomości zasad poprawnej polszczyzny, umiejętności prezentowania się i radzenia sobie ze stresem, wyszukiwania osób przejawiających szczególne zdolności w zakresie wyżej wskazanych umiejętności, umożliwienie czerpania z doświadczenia ekspertów uczestniczących w przygotowaniach i ocenie uczestników konkursu.

Młodzież rywalizuje w zespołach 3-osobowych, gdzie każdy ma przewidzianą, ściśle wyznaczoną rolę. Przygotowany tekst prezentacji powinien być wygłoszony bez względu na charakter utworu. Niedozwolone jest śpiewanie, prezentowanie scenek, tańczenie i wszystkie inne formy, które wykraczają poza krasomówstwo.

Prezentacja powinna mieścić się w haśle konkursu: “Bądź darem dla świata” i dotyczyć jednego z następujących problemów:

  • Służba innym ponad korzyść własną,
  • Polio,
  • Problemy społeczności lokalnej,
  • Rola wymiany kulturowej dla rozwoju światopoglądu ludzi,
  • Pokój przez działanie.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

– klubowym – zespoły wyłonione przez kluby zapraszane są do następnego etapu,

– okręgowym- przygotowywanym przez Kluby Rotary w Okręgach,

– krajowym – przygotowywanym przez Przewodniczącego Jury Konkursu.

Etap klubowy powinien zakończyć się do 15 lutego 2016 r., etap okręgowy do 31 marca 2016 r., etap ogólnopolski odbędzie się w kwietniu 2016 r.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty formalne do pobrania w formacie pdf (w tym regulamin konkursu, zgłoszenie drużyn, a także zgody opiekunów)

Karta zgłoszenia

Zgoda Opiekunów

Regulamin

Zarządzenie