Wspomnienie Ryszarda Piotrowicza

Wspomnienie Ryszarda Piotrowicza

Z wielkim żalem zawiadamiamy że 2 stycznia 2022 r. odszedł od nas wspaniały Rotarianin Ryszard Piotrowicz, wieloletni członek klubów: RC Kazimierz Dolny (klub istniał w latach 1993-2012 – przyp. red.) i RC Lublin Centrum. Poniżej wspomnienie śp. Ryszarda autorstwa Edwarda Balawejdera byłego członka kazimierskiego klubu.

Ostatnie pożegnanie naszego przyjaciela odbędzie się 11 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Składamy głębokie wyrazy współczucia dla rodziny Ryszarda.

Członkowie RC Lublin Centrum

 

WSPOMNIENIE RYSZARDA

Ryszard był osobą wyjątkowo pogodną, otwartą, szczerą, wyznająca zasadę o potrzebie wzajemnej życzliwości i wspierania się. Zdecydowanie odrzucał uznawanie tylko własnych potrzeb, widzenia tylko siebie, bez koniecznych działań na rzecz innych i wespół z innymi. Był w tym myśleniu zawsze konsekwentny i pozostawał otwarty na wszystkich, z którymi spotykał się. Te swoje cechy osobowościowe ukazał w pracy zawodowej a także społecznej, jako nauczyciel w szkołach średnich, pracownik oświaty pozaszkolnej z funkcją dyrektora generalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członka Konwentu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka czy społecznej, m.in. w pełnieniu funkcji prezydenta Klubu Rotary w Kazimierzu Dolnym i członka Klubu Rotary Lublin Centrum. Dzięki Jego aktywności i licznym inicjatywom Kazimierski Klub Rotary był znany w kraju, podejmował wiele ważnych dla środowiska przedsięwzięć, wspierał Kazimierski Festiwal Filmowy, Fundację Kuncewiczów, Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, pomagał domom opieki społecznej, itp.

Ryszard swoje obowiązki widział zawsze globalnie. Powierzone Mu funkcje miały czytelne odniesienie do czasu i przestrzeni, a nade wszystko do ludzi, których zawsze widział na pierwszym planie. Miał osobowość człowieka pełnego energii, aktywności i inicjatyw, radości życia, nieustającego optymizmu, odznaczającego się konieczną w tych działaniach bezpośredniością i komunikatywnością. Był barwną osobowością we wszystkich podejmowanych działaniach i towarzyskich spotkaniach. Cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem. Zawsze ważne były dla niego sprawy, które podejmował, potrzeby ludzi z którym działał, a które należało załatwić.

Posiadał także sekret nieustającej ciekawości i radości życia, pozwalający na cieszeniu się z tego co Go otacza, ale też z tego, co mógł jeszcze zrobić i dać innym. Był też mistrzem w przywoływaniu ważnych myśli i refleksji wybitnych osób, które podawał w konkretnych sytuacjach organizacyjnych. Wśród nich była myśl Jerzego Kuncewicza: „Nasz wkład do dorobku ogólnego zależy od tego, ile się wnosi sobą, a ile chce dla siebie”. My Jemu teraz dedykujemy tę myśl.

Edward Balawejder

Fot. Albert Czajka, RC Lublin Centrum

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.