Wspomnienie prof. Romana Banaszewskiego

Wspomnienie prof. Romana Banaszewskiego

Prof. Roman Banaszewski – wybitny artysta, pedagog i społecznik – zawsze wierny ideałom rotariańskim, współzałożyciel Klubu Rotary Kraków Wawel i jego członek przez 24 lata.

Pożegnaliśmy Go 13.01.2021 roku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie – nekropolii artystów, uczonych i wielu zasłużonych Polaków.

Był wybitnym grafikiem, rysownikiem, malarzem, projektantem graficznym; cenionym nauczycielem akademickim – wychowawcą kilku pokoleń artystów. Dla nas jednak był przede wszystkim Kolegą klubowym i serdecznym Przyjacielem. Z racji wieku i stażu w Rotary, można by Go nazwać Rotarianinem nestorem, ale my, często o wiele lat młodsi, nigdy nie odczuwaliśmy tego. Sprawiała to Jego naturalność w sposobie bycia, otwartość na ludzi i przyjazny stosunek do innych, bez względu na wiek czy pozycję, empatia i gotowość do świadczenia pomocy. Emanował spokojem i rozwagą wynikającą z bogatego doświadczenia życiowego, ale imponował także świeżością spojrzenia i krytycznym, lecz racjonalnym osądem współczesności, jak również – niemal do końca – nienaganną sylwetką i sprawnością fizyczną. Wszystkie te cechy w połączeniu z pozycją zawodową, wysoką kulturą osobistą i aktywnością na niwie społecznej sprawiały, że dla wielu młodszych kolegów był wzorem człowieka i rotarianina.

Roman Banaszewski urodził się w 1932 roku w Janikowie koło Inowrocławia. Po ukończeniu Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, w latach 1954 – 59 studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki. Od 1961 roku pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie, a od 1969 roku – równolegle, na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W roku 1975, już jako docent, objął  Pracownię Typografii oraz kierownictwo drukarni na Wydziale Grafiki ASP. W 1987 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Dwukrotnie był kierownikiem Katedry Projektowej na Wydziale Grafiki. W latach 1987 – 1990 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich w ASP. W roku 1988 prowadził gościnnie wykłady z typografii w Fachhochschule w Münster w Niemczech Do emerytury prowadził na Wydziale Grafiki pracownię dyplomującą Projektowanie Grafiki Książki i Typografii. Od powstania miesięcznika „Kraków” w 2004 roku, przez 13 lat był redaktorem graficznym tego pisma. Po ukończeniu pracy w krakowskiej ASP prowadził zajęcia dydaktyczne w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, a później, przez kilka lat był wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

Od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem graficznym, a rezultaty prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Utrzymywał stałą współpracę z galeriami w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych. Prace Profesora Romana Banaszewskiego znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych m. in. Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Muzeum Pomorskim w Gdańsku, Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Muzeum w Łodzi, Galerii Sztuki „22”w Oslo, Pratt Institiute w Nowym Jorku, w Gabinecie  Grafiki w Genewie, Muzeum Miejskim w Tokio, Bibliotece Kongresowej w Waszyngtonie, w Stowarzyszeniu Nowa Darmstadzka Secesja w Darmstadt, w Hessisches Parlamenthaus w Bonn, w Galerii Art & Design w Burgfelden. Brał udział w krajowych i międzynarodowych plenerach artystycznych, m. in. w Mikołowie, w Darmstadt – Niemcy, w Mirabel – Francja, w San Jose de la Esguina – Argentyna.

Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Złoty Laur” Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w sztuce, brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zawsze był gotów do pomocy innym i wsparcia potrzebujących. Wielokrotnie przekazywał swoje wyjątkowe prace na aukcje charytatywne organizowane przez środowisko krakowskich rotarian. Za działalność na polu Rotary International został wyróżniony odznaką Paul Harris Fellow.

Będzie nam brakowało Jego ciepłego uśmiechu, dobrej energii i optymizmu, lecz na zawsze pozostanie w naszej pamięci i we wdzięcznej pamięci tych, których wspomógł w trakcie wielu lat działalności rotariańskiej, po raz ostatni w dniu pogrzebu, kiedy to – zgodnie z Jego wolą – zebraliśmy znaczącą kwotę na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Przyjaciele z Rotary Club Kraków Wawel

Fot. z arch. RC Kraków Wawel

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.