Wspomnienie o Richardzie

Wspomnienie o Richardzie

W piątek 12 maja dotarła do nas smutna wiadomość, że odszedł od nas na zawsze Richard Pyritz, najbardziej znany i najbardziej zasłużony dla stosunków polsko-niemieckich rotarianin z Niemiec. Wieloletni przewodniczący sekcji niemieckiej Komitetu Niemcy-Polska, inicjator i lider niezliczonej liczby grantów w Polsce, Białorusi i Ukrainie, koordynator wielkiej akcji pomocy powodzianom w Polsce w 1997 roku, założyciel i honorowy członek RC Oświęcim, patron i honorowy przewodniczący Europejskiego Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących, odznaczony rotariańskim medalem „Service above self” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP w uznaniu zasług na rzecz pojednania polsko-niemieckiego nadanym przez Prezydenta RP.

Członek RC Ratzeburg -Alte Salzstrasse, D-1940
Odszedł od nas Człowiek Wielkiego Serca, który swą rotariańską służbę poświęcił Polsce.

Wspomnienie o Richardzie

Richarda poznałem w 1994 roku w grudniu w Krakowie podczas założycielskiego spotkania Komitetu Polska-Niemcy zorganizowanego przez śp. Prof. Stanisława Włodykę z RC Kraków, pierwszego przewodniczącego polskiej sekcji. Po roku sekretarzowania objąłem funkcję przewodniczącego, a rok później w 1997 roku moim partnerem, współprzewodniczącym ze strony niemieckiej został właśnie Richard. Obydwaj pełniliśmy tą funkcję kilkanaście lat.

Richarda wspominają dobrze mieszkańcy Dolnego Śląska, kiedy to nawiedziła ich w 1997 roku powódź stulecia. Szefem rotariańskiego Komitetu Pomocy Powodzianom został Maciek Sygit z RC Wrocław, który zwrócił się do rotarian o pomoc dla powodzian. Kluby z Polski uczestniczyły w zbiórce pieniędzy, ale największa pomoc przyszła z Niemiec. Ówczesny przewodniczący Komitetu Niemcy-Polska Richard Pyritz natychmiast odpowiedział na apel wrocławskich rotarian. Richard po stronie niemieckiej zbierał środki finansowe, ale również sprzęt, taki jak pompy, łodzie i wiele innych bardzo potrzebnych rzeczy. Rotarianie z Wrocławia docierali do najbardziej poszkodowanych i przekazywali dary z Niemiec, które z wielkim poświęceniem organizował Richard, aktywizując tak rotarian jak i instytucje oraz mieszkańców Niemiec.

Jesienią 1997 roku Richard zorganizował wielkie święto w swoim rodzinnym Ratzeburgu: Polen zu Gast in Ratzeburg – „Polska gościem w Ratzeburgu”. To spotkanie nazwaliśmy już po fakcie pierwszym Spotkaniem Krajowym Rotary Polska-Niemcy. Drugie pamiętne spotkanie odbyło się w Poznaniu i Gnieźnie z okazji 1000 lecia stosunków polsko-niemieckich. Kulminacyjnym punktem było wejście na scenę o północy w historycznych strojach (wypożyczonych z Teatru Wielkiego w Warszawie oraz Teatru w Lubece) Bolesława Chrobrego oraz Ottona III. Był to pomysł Richarda – spotkanie po 1000 latach. Razem z Richardem odegraliśmy mini spektakl z wspólnie ułożonym dialogiem. Później było kolejne spotkanie przygotowane też z Richardem w Szczecinie w 2003 roku „Rotary łączy” i następne spotkania.
Kiedy w 2001 roku zostałem gubernatorem, uzgodniliśmy, że będzie mnie wspierał w Komitecie Polska-Niemcy i spisał się wtedy znakomicie przejmując nieoficjalnie rolę odpowiedzialnego również za sekcję polską.

Większość klubów w Polsce zawdzięcza wsparcie z Rotary z Niemiec Richardowi. W co najmniej 15 klubach nadano mu członkostwo honorowe. Warto wspomnieć tu dwa kluby: RC Toruń, z którym Richarda łączyły związki od bardzo dawna, ponieważ jest to partnerski klub macierzystego klubu Richarda oraz RC Oświęcim, który Richard osobiście zakładał i przez wiele lat wspierał organizując mnóstwo wartościowych projektów.

Kiedy dystrykt stał się międzynarodowy jego wspaniałomyślności doświadczyły również kluby Białorusi i Ukrainy. Wtedy znajdował partnerów w Niemczech, które wraz z polskimi klubami realizowały wielkie projekty również na Ukrainie i w Białousi. Richard uczestniczył prawie we wszystkich konferencjach naszego dystryktu i znał go każdy nasz gubernator, ponieważ z każdym Richard uzgadniał plany współpracy polsko-niemieckiej na kolejny rok rotariański.
Był ode mnie 19 lat starszy, ale zawsze podziwiałem go za jego witalność, aktywność, mnóstwo fantastycznych pomysłów i zaangażowanie w realizowane projekty. Godna podziwu była u Richarda umiejętność docierania do wybitnych osobistości, którzy stawali się naszymi sojusznikami w polsko-niemieckiej współpracy rotarian. Tak poznaliśmy Guentera Grassa, Władysława Bartoszewskiego, Andrzeja Szczypiorskiego, Carla Dedeciusa, wszystkich ambasadorów Polski w Berlinie i Niemiec w Warszawie oraz wiele innych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki.

W ostatnich kilku latach zaangażował się w stworzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących. Towarzyszyłem mu w tych przedsięwzięciach w Strasburgu, Berlinie, a ostatnio w ubiegłym roku w Warszawie wspierając organizacyjnie ze strony polskiej.

Nie sposób wymienić wszystkich projektów inicjowanych przez Richarda, to wielki kawał wspólnej historii Polaków i Niemców, rotarian.
W 2012 roku Richard wydał książkę opisującą dwadzieścia lat polsko-niemieckiej współpracy rotariańskiej. Zaprosił mnie wtedy do napisania we wstępie pozdrowienia z Polski, co z radością uczyniłem.

Przedstawione w tym opracowaniu obszerne zestawienie pokazuje ogrom tej współpracy, wiele różnych obszarów obejmujących pomoc humanitarną, dostawy sprzętu medycznego, wsparcie współpracy młodzieżowej, projekty dla lokalnych społeczności, szkół, stypendia, praktyki, projekty edukacyjne, współpracę kulturalną (koncerty i wystawy) i wreszcie te bezpośrednie klubowe, towarzyskie spotkania rotarian i ich rodzin.

Współpraca rotariańska polsko-niemiecka przez lata była najbardziej zauważalna w naszym dystrykcie, Komitet Polska-Niemcy był wiodącym wśród wszystkich działających komitetów międzykrajowych. Osiągnięcia współpracy polsko-niemieckiej wielokrotnie były prezentowane na forum międzynarodowym jako jeden z najlepszych wzorcowych przykładów budowania relacji miedzy sąsiadującymi narodami. Podczas Światowej Konwencji Rotary w Birmingham 2009 współpraca Rotarian Polski i Niemiec została zaprezentowana w specjalnej sesji: „Inter-Country Committees: Road to Peace”.

To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie pasjonaci, organizatorzy i kreatorzy tej współpracy. Takim niekwestionowanym autentycznym liderem współpracy ze strony niemieckiej był Richard Pyritz, który bez reszty poświęcił się współpracy polsko-niemieckiej. Przez wiele lat wraz z Richardem miałem zaszczyt i przyjemność wspólnie przewodniczyć Komitetowi Polska-Niemcy. W tym okresie powstało większość sztandarowych projektów polsko-niemieckich na poziomie krajowym. Dzięki takim pasjonatom jak Richard w klubach Niemiec i Polski udało się zrealizować wiele wartościowych projektów, które budują lokalne przyjaźnie. Sam fakt istnienia prawie 30 partnerstw klubowych jest tego najlepszym dowodem, a Richard do każdego z nich dołożył swoją cegiełkę.

Pasja i zaangażowanie oraz dorobek Richarda w Polsce są najlepszym przykładem urzeczywistnienia idei pokojowej współpracy między narodami.
Będzie nam Richarda bardzo brakować.
Cześć Jego pamięci

PDG Andrzej Ludek
Prezydent Światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzynarodowych RI
Honorowy Przewodniczący Komitetu Polska-Niemcy

Fot. z arch. PDG Andrzeja Ludka

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.