Wspomnienie Andrzeja Reitera

Wspomnienie Andrzeja Reitera

30 marca 2018 roku na wieczną rotariańską służbę odszedł nasz wspaniały kolega Andrzej Reiter, prezydent założyciel odrodzonego po wojnie ruchu Rotary w Łodzi, prezydent czarterowy i prezydent kadencji 1991-92, 1992-93. Odznaczony Paul Harris Fellow. Honorowy członek RC Łódź.

Wiadomość ta bardzo mnie zasmuciła i natychmiast pojawiła się myśl, że to stało się za szybko, że jeszcze tyle razem mieliśmy zrobić, tyle tematów wspólnie omówić.

Andrzej był prawdziwym przyjacielem, mądrym, pogodnym i przyzwoitym człowiekiem, któremu idee rotariańskie i uczynność ponad korzyści własne towarzyszyły na każdym kroku.

Ruchem rotariańskim Andrzej zainteresował się już w czasie gdy był studentem. Przygotowując się do produkcji filmu o Gabrielu Narutowiczu, znalazł informację, że przed II wojną światową w Łodzi istniał, założony w 1933 roku, Klub Rotary.

W 1990 roku w jego głowie zakiełkowała myśl, że teraz w wolnej Polsce można będzie odtworzyć Łódzki Klub Rotary. Jak pomyślał tak zrobił.

Charter Klubu odbył się 19 października 1991 r. w pałacu Poznańskich w Łodzi. Łącznie 42 Rotarian założyło RC Łódź, który później otrzymał prawo kontynuatora przedwojennego Klubu Rotary.

Andrzej pozostanie na zawsze w historii polskiego Rotary jako architekt ruchu rotariańskiego w Łodzi. Był zawsze oddany sprawom społecznym. Klub z Andrzejem i z pomocą międzynarodowego ruchu rotariańskiego wspierał i wspiera szpitale, placówki opiekuńcze, szkoły, ośrodki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, domy dziecka, na trwale przyczyniając się do czynienia dobra i dokonywania zmian na lepsze szczególnie w lokalnej społeczności łódzkiej.

Andrzej zawsze hołdował pielęgnowaniu znajomości, w dobrym tego słowa znaczeniu, podtrzymywania więzi międzyludzkich i kontaktów towarzyskich. To wszystko procentuje w naszym Klubie do dziś.

W imieniu całego RC Łódź, i jako Gubernator Dystryktu 2231 składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Andrzeja.

Dziękujemy Ci Drogi Andrzeju, byłeś dla nas wzorem człowieka czynu i społecznika i na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju.

Marian Jerzy Korczyński
Sekretarz czarterowy RC Łódź
Gubernator Dystryktu 2231, 2017-18

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.