Wspomnienie Andrzeja Dolińskiego

Wspomnienie Andrzeja Dolińskiego

1 sierpnia 2020 roku, w wieku 72 lat, po długiej chorobie odszedł nasz Kolega i Przyjaciel Andrzej Doliński, założyciel i członek Rotary Club Łódź (1991-2016), wieloletni szef komisji zagranicznej, prezydent kadencji 1998/1999, dwukrotnie odznaczony PHF. Od 2016 założyciel, członek i Mistrz Ceremonii Rotary Club Łódź Reymont.

Jego blisko trzydziestoletnia przynależność do Rotary owocowała dokonaniami, które zapisały się na stałe w kronikach łódzkich klubów rotariańskich. Jego wrażliwość na potrzeby innych, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc, pozostaną w pamięci nas wszystkich.

Andrzej, mistrz rotariańskiej elegancji, był wielkim zwolennikiem integracji międzyklubowej, łączył nas swoją serdecznością i przyjaźnią. Spośród wielu podejmowanych przez niego inicjatyw w pamięci naszej szczególnie pozostanie organizacja balów charytatywnych. Organizowane przez Andrzeja bale należały do najbardziej prestiżowych w Łodzi i nie tylko. Przy nim wszyscy czuliśmy się odpowiedzialni za ich powodzenie. Przynosiły wymierne niebagatelne dochody, ale także sprzyjały i rozsławiały ruch rotariański.

Andrzej dla nas, to kolega rotarianin, ale przede wszystkim przyjaciel z wyboru. Trudno jest pisać o Nim w czasie przeszłym, nikt nie spodziewał się, że odejdzie od nas tak wcześnie, tak szybko. Stąd może łatwiej będzie wspominając jego postać nierozerwalnie związaną z Rotary, wspomóc się Jego słowami, wzorem Paula Harrisa, zawartych w opisie – „Moja droga do Rotary”.

„W połowie 1985 roku podczas kolejnego pobytu w Szwajcarii zauważyłem w klapie marynarki mojego szwajcarskiego szefa, mały znaczek z charakterystycznymi ząbkami na obwodzie. (…) Zapytałem go o powody noszenia owego „dziwnego” znaczka w klapie (…) – odpowiedź uzupełnił krótkim wykładem o ruchu rotariańskim, kończąc zapewnił, że jak Polska stanie się krajem w pełni demokratycznym to z pewnością Rotary wróci również do nas.”

W dalszej części wspomnień Andrzeja czytamy o rozmowie z jego szefem, „że właśnie rozmawiał z Janem Feldemanem ze szwedzkiego Klubu w Kalmar o planach rozwoju Rotary w Polsce i zarekomendował mnie do powstającego klubu w Łodzi. (…)

Zrozumiałem wtedy jeszcze lepiej, że Rotary jako organizacja bez granic może rozwijać się w warunkach demokratycznego świata, z poszanowaniem tolerancji i wolności i z zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową.”

I tym zaszczepionym ideałom wierny był do końca, zawsze elegancki w ubiorze i w wysławianiu się. Andrzej przywiązywał dużą uwagę do spotkań pozaklubowych, był współorganizatorem rotariańskich pikników, rodzinnych spotkań przyjacielskich. Wraz z żoną Anią, każdego roku w sierpniu, zapraszał przyjaciół z rodzinami, na niezobowiązujące spotkania towarzyskie na swoją rekreacyjną działkę. Dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty i zawsze chętny do pomocy, znawca kuchni francuskiej i jednocześnie wykonawca wielu wspaniałości tej kuchni.

Koneser wina, dzielił się chętnie swoją wiedzą o bogactwie ich rodzajów i smaków. Organizował ciekawe wyjazdy zagraniczne szlakiem wina, do Francji, Portugalii, Włoch i innych krajów. Był niezrównany w tworzeniu atmosfery przyjaźni podczas wspólnej realizacji rotariańskich zadań.

Takim też Cię Andrzeju zapamiętaliśmy i jesteśmy dumni, że zaliczałeś nas do swoich przyjaciół, a to zobowiązuje. Zobowiązuje do przestrzegania tych samych wartości, czyli poszanowania, wolności i tolerancji wobec wszystkich. Do przestrzegania demokracji takiej, jaka na co dzień jest praktykowana w Rotary, a więc równości i przyjaźni oraz wspierania najsłabszych.

Przyjaciele Rotarianie z łódzkich Klubów Rotary

Fot. z arch. prywatnego rodziny Andrzeja Dolińskiego

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.