Współpraca polsko-włoska

Współpraca polsko-włoska

Powstanie nowego Komitetu Międzykrajowego (ICC) Polska-Włochy to uwieńczenie naszych starań w dążeniu do rozwinięcia polsko-włoskiej współpracy. 11 stycznia 2024 roku w obecności kilkunastu przedstawicieli włoskich dystryktów podpisano kartę założycielską ICC Italia/San Marino/Malta -Polska.

Z naszej strony podpis złożyli Ryszard Łuczyn – Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych oraz Izabela Zobel RC Fenix Jelenia Góra, Przewodnicząca ICC Polska – Italia/San Marino/Malta.

Skan karty założycielskiej ICC Italia/San Marino/Malta – Polska

 

Obecnie 10 klubów naszego dystryktu współpracuje z włoskimi partnerami lub jest w trakcie podpisywania z nimi umów partnerskich – od Piemontu, poprzez Lombardię, Lazio aż do Sardynii i Sycylii. Nasi włoscy przyjaciele Rotarianie są niezwykle otwarci do wzajemnych kontaktów a nowo powstały Komitet ICC w razie potrzeby pomoże polskim klubom w znalezieniu partnera ze słonecznej Italii. W minionych latach wielu naszych Rotarian usilnie dążyło do utworzenia tego komitetu, ale dopiero w tym roku zakończyliśmy te starania powodzeniem. Na dzień dzisiejszy  8 klubów desygnowało swoich przedstawicieli do Komitetu ICC Polska -Włochy/San Marino/Malta – zachęcam kolejne kluby do uczestnictwa w tym komitecie- wspólnie można zrealizować więcej planów i znaleźć nowych przyjaciół.

DG Marek Wcisło, RC Kraków Wawel

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.