Współpraca Polski i Chorwacji

Współpraca Polski i Chorwacji

Początki działalności

Komitet Polska-Chorwacja istnieje ponad 10 lat i ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Został utworzony przez członka RC Kraków Jana Wranę.

Na stałe w działalność Komitetu wpisała się wymiana młodzieżowa. Dzięki współpracy ze szkołą dla dzieci z niepełnosprawnościami w chorwackim Szybeniku, jej wychowankowie gościli u nas już kilkakrotnie, poznając kulturę, zwiedzając Kraków i okolice. Nasze dzieci do tej pory odwiedziły Chorwację trzy razy, spędzając czas w nadmorskiej miejscowości.

Wyjazdy są bezpłatne dla uczestników. Są organizowane w oparciu o pomoc sponsorów i na zasadzie grantów o wartości około 7.000 euro każdy. W zeszłym roku kilka miesięcy spędziła w Chorwacji Vesna Kuligowska, pracując tam jako wolontariuszka.

Komitet realizuje też projekty na szczeblu samorządowym. Podpisano między innymi umowę między Gminą Zielonki k/Krakowa oraz Opciną Vodice z Chorwacji. W przygotowaniu jest umowa między Myślenicami a Szybenikiem, a w planach dołączenie do projektu kolejnych miast.

Porozumienie między Parkami Narodowymi

Dzięki ścisłej współpracy z Konsulem Honorowym Chorwacji w Polsce Pawłem Włodarczykiem, w kwietniu tego roku została podpisana umowa pomiędzy dwoma Parkami Narodowymi – Parkiem Narodowym w Ojcowie oraz Narodni Park „KRKA” ze strony chorwackiej. Umowa była przygotowywana przez blisko dwa lata. Jej głównym założeniem jest przyszłościowa naukowa praca porównawcza nad występującymi w obydwu parkach tzw. zjawiskami krasowymi.

Umowę, której treść przygotował Marian Demel z RC Kraków, podpisali: Konsul Honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, Dyrektor Parku Narodowego KRKA Kreśimir Sakić (RC Szybenik) oraz z-ca Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego Józef Partyka.

Wystawy sztuki

Komitet cyklicznie organizuje wystawy, zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji. Na wystawie dzieł malarskich rodziny Dobrowolskich w Szybeniku można było podziwiać m.in. niezwykłe malarstwo na liściach drzew. W tym samym mieście, w Galerii sv. Krżevana, wystawiał swoje prace znany polski malarz Leszek Sobocki. Dzieła tego wielokrotnie nagradzanego artysty znajdują się w muzeach w całej Europie.

W Krakowie, w Galerii Domu Polonia, swoją sztukę miały ostatnio okazję zaprezentować dzieci ze szkoły w Szybeniku.

Komitet w Szybeniku

Od kwietnia tego roku oficjalnie rozpoczął działalność Komitet Chorwacja-Polska mający siedzibę w Szybeniku, którego przewodniczącym został prof. Żelimir Mikulić. Pomysł na jego powstanie już dwa lata temu zaproponował Marian Demel z RC Kraków. Ostatecznie, z ogromną pomocą Andrzeja Ludka z RC Warszawa City, idea została zrealizowana w tym roku.
Jest to pierwszy komitet w Dystrykcie 1913.
Klub RC Szybenik miał już okazję spotkać się z RC Kraków, w planach są kolejne spotkania.

Projekty w przygotowaniu

Członkowie Komitetu nie obawiają się kolejnych wyzwań i nie zniechęcają, często kilkuletnim, procesem intensywnych prac nad ich realizacją. Od trzech lat dopracowywana jest umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Wyższą Szkołą w Szybeniku w ramach programu Erasmus dotycząca młodzieży uczącej się turystyki. Do projektu chcą dołączyć nowe placówki, zarówno po naszej, jak i chorwackiej stronie.

Planowana jest też wymiana chórów. Z naszej strony – chóru z Krakowa, z chorwackiej – „Sibenske Śustine”.

Do najbardziej aktywnych w działalności Komitetu należą: Marian Demel, Jan Wrana, Jerzy Kozłowski, Michał Węgrzyn (RC Kraków), Bogusława Demel (RC Kraków Wanda), Andrzej Ludek (RC Warszawa City), Bogusław Kaczmarczyk (RC Kraków Wawel) oraz Albert Czajka (RC Lublin).

Działania Komitetu nie byłyby możliwe bez wsparcia Dystryktu. Szczególne podziękowania należą się członkom Zarządu – Basi Pawlisz oraz Krzysztofowi Kopycińskiemu. Dziękując za obecną współpracę, liczę na to, że kolejne kadencje będą w nią równie owocne.

Marian Demel
RC Kraków

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.