Współpraca międzynarodowa i pomoc dla szkoły

Współpraca międzynarodowa i pomoc dla szkoły

W dniach 22-24 września 2023 roku na zaproszenie RC Warsaw International przyjechała do Polski 30 osobowa grupa gości z trzech klubów Rotary z Paryża, Brukseli i Berlina. RC Warsaw International (a wcześniej RC Warszawa Sobieski) współpracuje z tymi klubami od ponad 10 lat. Jednym z ważniejszych punktów trzydniowego programu była wizyta w Muzeum Historycznym Warszawy, którą poprowadził architekt Mark Krawczyński, Past Prezydent RC Warszawa City.

W trakcie wizyty zaprezentowany został film o odbudowie naszej stolicy pt. „Out of the Ashes – Warsaw Story”. Ojciec Marka, Zbigniew Krawczyński był architektem, który zaraz po wojnie pracował w głównym biurze odbudowy stolicy, pod dyrekcją prof. Zachwatowicza. Wielka panorama Starego Miasta opracowana przez Zbigniewa była podstawą do rekonstrukcji naszej Starówki i znajduje się teraz w Muzeum Odbudowy Warszawy. Odbudowa Warszawy to jeden z największych projektów odbudowy ze zniszczeń po II Wojnie Światowej; zniszczenia były cztery razy większe od zniszczeń w Hiroszimie, po uderzeniu bomby atomowej. Wielu naszych Rotariańskich gości do tej pory nie wiedziało o skali tego projektu. Po zwiedzaniu Muzeum Mark Krawczyński, Olga Pawlisz (Prezydent RC Warsaw International) i Piotr Krasnowski zaprosili wszystkich Rotarian na posiłek do restauracji Hunga Tran Tronga (Past Prezydenta RC Warszawa City) w jego hotelu Jess na Krakowskim Przedmieściu. Po obiedzie odbyło się zwiedzanie Zamku Królewskiego. Te spotkania to przykład dobrej współpracy pomiędzy klubami RC Warsaw International i RC Warszawa City w ramach wizyty gości z zagranicy.

W niedzielę 24 września RC Warsaw International zaprosił gości do szkoły „Children of Ukraine School” w Markach. Klub od 2022 roku, czyli od początku powstania tej szkoły współpracuje i pomaga tej placówce, w której uczy się około 200 dzieci, których rodzice byli zmuszeni uciekać z Ukrainy. Dla części dzieci prowadzony jest też internat. Szkoła jest jedyną artystyczną szkołą prowadzoną przez Ukraińców dla ukraińskich dzieci w Polsce. Pomoc RC Warsaw International dla szkoły obejmowała miedzy innymi zakup instrumentów muzycznych, monitorów interaktywnych i innych urządzeń oraz fundowanie całorocznych stypendiów dla wybitnych i potrzebujących wsparcia uczniów. RC Warsaw International zorganizował także bal charytatywny w 2023 roku, którego celem było wsparcie tej szkoły.

Na początku wizyty w szkole cała grupa Rotariańska została powitana przez Panie Dyrektorki placówki Natalię Wołoszko i  Olesię Kowalczuk, założycielki „Foundation Educational Centre for Children of Ukraine”. Dla gości zagranicznych został przygotowany specjalny program artystyczny, w którym dzieci ze szkoły śpiewały i grały na różnych instrumentach. Na koniec Rotarianie dostali specjalny poczęstunek. Po poczęstunku bardzo zadowoleni z całej wizyty goście rozjechali się do swoich klubów w Berlinie, Brukseli i Paryżu.

Piotr Krasnowski i Mark Krawczyński, RC Warsaw International i RC Warszawa City

Fot. z arch. RC Warsaw International

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.