Wspólna konferencja dystryktów w Szczecinie

Wspólna konferencja dystryktów w Szczecinie
W dniach 12-14 maja w Szczecinie po raz pierwszy w historii naszego Dystryktu odbyła się wspólna konferencja dystryktów D2231 Polska i D1940 Niemcy. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników. Dołączyła także liczna grupa studentów wymiany długoterminowej goszczących w Polsce i w Niemczech, członkowie Interact ze Szczecina oraz Berlina, jak również liczne grono członków klubów Rotaract.
Na motocyklach przyjechali rotarianie z International Fellowship of Motorcycling Rotarians, a na rowerach członkowie Rotary Fellowship Cycling to Serve – Poland. W trakcie konferencji odbyło się również kilka imprez towarzyszących, w tym m.in. panel dyskusyjny połączony z wystawą prac artystycznych zorganizowany przez IYFR Pomerania Fleet, turniej tenisa o Puchar Gubernatorów D2231 i D1940 czy wspaniały koncert w Filharmonii Szczecińskiej. Atrakcyjny program pobytu w Szczecinie mieli również studenci wymiany młodzieży.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie i aktywny udział! Szczególne podziękowania za przybycie i wystąpienia podczas sesji plenarnej dla naszych zaproszonych gości z zagranicy: RID Elizabeth Usovicz z mężem Deanem Mathisonem reprezentującą RIP Jennifer Jones, PRIP Holger Knaack z małżonką Susanne Knaack, DG D1462 Jurgita Turuliene – Litwa, DG D1470 Jakob Volther – Dania, IPDG D2360 Lena L Ekman – Szwecja, DGE D2232 Myron Uhryn – Ukraina z liczną grupę rotarian z Ukrainy, Aminy Ahmed z Kenii – studentki Rotary Peace Fellow Center w Uppsali, Szwecja.
Konferencję zakończyliśmy odezwą wzywającą wszystkich do współpracy i wysiłków na rzecz ochrony środowiska, dbałości o pokój i budowaniu przyjacielskich relacji pomiędzy ludźmi.
Bardzo dziękuję wszystkim rotarianom, którzy współorganizowali konferencję, a w szczególności DGN Krystynie Baj – Pawluk z RC Gorzów Wielkopolski, Dominice Dulat z RC Szczecin International, Magdzie Żmijewskiej z RC Kielce oraz Lubomirze Kudasz z RC Szczecin Center.
Piotr Jankowski, Gubernator Rotary Polska, Dystrykt 2231
Fot. źródło: https://www.facebook.com/PiotrJankowskiRotary

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.