Wóz strażacki dla Charkowa

Wóz strażacki dla Charkowa

Dar dla strażaków z Charkowa to wsparcie z zaprzyjaźnionego z Częstochową niemieckiego Pforzheim. W inicjatywę zaangażowane były kluby rotariańskie z Pforzheim i Częstochowy, które organizują pomoc dla Ukrainy. Darowiznę odebrali 4 stycznia na placu Biegańskiego w Częstochowie Andriej Eremenko, szef oddziału Straży Pożarnej w Charkowie oraz Konstantin Kovalov, szef wydziału prawnego Straży
Pożarnej. Wóz pożarniczy dla walczącej Ukrainy przekazał symbolicznie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dziękując klubom Rotary za skutecznie przeprowadzoną akcje pomocową.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w odezwie na nasz apel przynosili dary, jakie później przekazywaliśmy na Ukrainę, tym, którzy pomagali i pomagają na różne sposoby – mówił podczas spotkania prezydent. – Życzyłbym sobie i wszystkim zaangażowanym, żeby ta pomoc nie była potrzebna, żeby jak najszybciej wojna się zakończyła i żebyśmy jak najszybciej przystąpili do pomocy Ukrainie związanej nie z wojną, a z odbudową kraju. Potrzebne są takie sygnały wsparcia zarówno duchowego, jak i materialnego. Niech ta wojna skończy się wreszcie, żeby można było zacząć żyć w normalnej, wolnej od agresji Europie.

Miasto Pforzheim to wieloletni partner Częstochowy, dlatego burmistrz Pforzheim Dirk Buescher i komendant Straży Pożarnej Pforzheim Sebastian Fischer postanowili właśnie za pośrednictwem naszego miasta przekazać w pełni wyposażony wóz strażacki oraz odzież dla walczącej Ukrainy. Częstochowa prowadzi od wielu lat współpracę z ukraińskimi miastami, w tym z Charkowem. Przekazanie samochodu nie byłoby możliwe bez współudziału dwóch zaprzyjaźnionych i współpracujących ze sobą od lat klubów Rotary z Pforzheim i Częstochowy. W czasie majowego pobytu w Częstochowie goście z Rotary Club Pforzheim mieli okazję zapoznać się z formami pomocy społeczności naszego miasta, w tym częstochowskiego klubu Rotary oraz jego zagranicznych partnerów dla Ukrainy. Przekazanie wozu strażackiego jest kolejnym elementem wsparcia dla ludności ukraińskiej. Transportem samochodu z Niemiec zajęła się firma Hegelmann.

 

Kluby Rotarian wspierają Ukrainę

Wartość pomoc dla Ukrainy ze strony częstochowskich rotarian i ich partnerów wynosi już ponad 600 tys. złotych. Prezydenci Rotary Club Częstochowa – najpierw Wojciech Jankowski, a później (od lipca ub. roku) Tomasz Kołodziejski – rozwinęli w 2022 r. szeroką sieć współpracy z klubami Rotary w USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Partnerami w międzynarodowym wsparciu mieszkańców Ukrainy są kluby rotariańskie z Florydy, New Hampshire, Teksasu i Ohio (USA), Pforzheim i Oerlinghausen (Niemcy) oraz Hungerford (Wielka Brytania).
Prezydent Rotary Club Pforzheim Norbert Ratzlaff w czasie majowej wizyty w Częstochowie przekazał do punktu pomocy Ukraińcom w naszym mieście środki żywności, higieny osobistej o wartości 2 tys. euro. Natomiast na początku grudnia 2022 roku Kluby Rotary Pforzheim i Częstochowa przekazały PCK podstawowe artykuły żywnościowe i higieniczne o wartości 7 tys. zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Częstochowie. Częstochowscy rotarianie wspomagają również częstochowskie ośrodki zajmujące się opieką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W grudniu 2022 roku darowizny po 20 tysięcy złotych na działalność statutową trafiły do Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów
w Częstochowie.

Paweł Klimek, RC Częstochowa

Fot. z arch. RC Częstochowa

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.