Wizyta studentek z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie

Wizyta studentek z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie

W dniu 24 lipca 2017 RC Gdańsk Sopot Gdynia podejmował na swoim spotkaniu polonijne studentki z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. Studentki z tej uczelni corocznie odbywają miesięczne praktyki medyczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Nasz Roraty Klub jest od lat współfundatorem tych praktyk. Pomagamy w ten sposób tej wspaniałej polonijnej młodzieży z Grodna w jej kształceniu, możliwości uczestniczenia w zajęciach medycznych wraz koleżankami i kolegami z Polski na tak znakomitej uczelni, jaką jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Pomagamy także, tym niezwykle sympatycznym studentkom poznać naszą codzienną kulturę, dotknąć piękna Polski i zaprzyjaźnić się z Nią.

Tradycją tych spotkań jest także uroczyste spotkanie w rotariańskim domu.  Rozpoczęło się od serdecznego powitania przez Prezydenta RC Gdańsk Sopot Gdynia – Macieja Waniewskiego. Następnie odczytano fragment książki białoruskiego poety Jakuba Kołasa pt. „Nowa Ziemia” Fragment tej książki studentki przeczytały w języku białoruskim i polskim. Kolejną atrakcją były występy artystyczne, w tym przepiękne arie w wykonaniu Rafała Zawadzkiego i Leszka Skrla. Szczególną atrakcją był także występ Swietłany, która przepięknie wykonała piosenki białoruskie. Niezawodny był również Jurek Dukalski który oczarował zabranych grą na saksofonie. Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania pozostanie w dobrej pamięci.

Jan Zacharewicz
Past Prezydent RC Gdańsk Sopot Gdynia

Fot. z arch, RC Gdańsk Sopot Gdynia (https://www.facebook.com/RotaryClubGdanskSopotGdynia/) 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.