Wizyta puławskich rotarian w RC Bourgogne-Chalon-Niepce we Francji

Wizyta puławskich rotarian w RC Bourgogne-Chalon-Niepce we Francji

Nasza wizyta to pokłosie ubiegłorocznej wizyty rotarian z RC Bourgogne-Chalon-Niepce (RC B-Ch-N) w Polsce, a konkretnie w Warszawie w październiku 2021 roku, podczas której braliśmy wspólnie udział w koncertach XVIII Konkursu Chopinowskiego.

W Chalon-sur-Saone byliśmy od 27 do 30 czerwca 2022 r. Głównym celem naszej wizyty był udział w uroczystym przekazaniu służby prezydenckiej. Wtedy zostali też przedstawieni członkowie zarządów kadencji 2021-2022 i 2022-2023 oraz prezydent-nominat na rok 2023-2024. Osiągnięcia RC B-Ch-N, to głównie stypendia ufundowane zdolnym a niezamożnym uczniom liceów z Chalon-sur-Saone we współpracy z merostwem tego miasta oraz udział w składkach dystryktu 1750 i RI na rzecz Ukrainy i na potrzeby ludności krajów afrykańskich. Przedstawiono główne cele Prezydent RI (Jenifer Jones) na rok rotariański 2022-2023, a mianowicie: zwiększenie członkostwa kobiet i osób poniżej 40. roku życia w klubach rotariańskich oraz zapowiedziano przygotowanie planu działalności klubu na kadencję 2022-2023. Serdecznymi podziękowaniami zostali objęci partnerzy oficerów klubu za ich udział w pracach klubu i wspieranie swoich partnerów. Szczególnie ciepło powitano gubernatora Dystryktu 1750 (Bourgogne-Champagne), a także nas i dziękowano za przyjazd oraz udział w uroczystości.

Celem naszej obecności było nie tylko samo uczestnictwo, ale przede wszystkim przypomnienie o tym, że w roku 1993 właśnie ten klub francuski był m.in. klubem wprowadzającym RC Puławy (razem z dwoma innymi klubami, a mianowicie: RC Lublin i RC Munchenbuchsee Bern) do Rotary International. W kolejnych latach nasz klub dzięki współpracy z ww. klubami zrealizował matching-grant dla Oddziału Ortopedycznego w Puławach (zakup sprzętu do operacji), następnie – grant na zakup kuchni (tzw. czystej i brudnej) dla Hospicjum w Puławach oraz otrzymał bezpłatnie mammograf dla puławskiego szpitala, leki oraz sprzęt medyczny i wyposażenie szpitalne (w roku 1995 ocenione na ponad 2 mln zł), a także nowe ubrania ze zlikwidowanego we Francji magazynu oraz 1 500 podręczników w języku francuskim do różnych przedmiotów szkolnych. Leki i sprzęt zostały przekazane do szpitali w Puławach, w Lublinie i w Kraśniku, ubrania – ubogim rodzinom w Puławach i okolicy, a książki – do puławskich szkół, gdzie uczono języka francuskiego oraz do 2 bibliotek: miejskiej i pedagogicznej.

Swoją obecnością chcieliśmy też przypomnieć o naszej wdzięcznej pamięci za tę współpracę i długoletnią przyjaźń oraz zaprosić do udziału na uroczystość XXX-lecia naszego klubu, które będziemy świętować w październiku 2023 roku a także porozmawiać o przyjęciu projektu dalszej współpracy.

W wolnym czasie zwiedzaliśmy zabytki architektoniczne Burgundii (m.in. w Tournus – opactwo benedyktynów z 11.wieku), Hospicjum w Beaune, muzeum Josepha Nicephora Niepce’a (JNN) w Chalon-sur-Saone i byliśmy w domu, w którym się urodził i zrobił, metodą heliografii, najstarsze, znane dziś na świecie jako pierwsze zdjęcie. I tu dowiedzieliśmy się, że Louis Jacques Daguerre był uczniem Josepha Nicephora Niepce’a – który od roku 1839 uznany został powszechnie za odkrywcę fotografii (stąd słynne późniejsze dagerotypy). To był wspaniały rotariański czas, który mamy nadzieję zaowocuje nawiązaniem wspaniałej współpracy.

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, RC Puławy

Fot. z arch. RC Puławy

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.