Wizyta marszałka

Wizyta marszałka

W dniu 3 września 2015 na klubowe spotkanie Rotary Club Olsztyn przybył Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Gość nasz omówił Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 przypominając, że województwo nasze zajmuje wysoką pozycję w wykorzystaniu funduszy unijnych.

Program obejmuje kwotę 1.728 mln EUR z czego połowa przeznaczona jest na sferę gospodarczą ze szczególnym naciskiem na innowacyjność, a nie na prosty rozwój dotychczasowej działalności. Beneficjenci po wykorzystaniu unijnych dotacji winni już działać samodzielnie. Fundusze będą przeznaczone nie tylko na dotacje, ale też na zwrotne pożyczki.
Spośród innych tematów marszałek wyraził zadowolenie z zakończenia budowy lotniska w Szymanach. Wobec publikowanych kontrowersyjnych wypowiedzi na temat celowości tego przedsięwzięcia poinformował, że lotnisko będzie dotowane kwotą ok. 6 mln zł rocznie, gdy dotacja dla kolei wynosi ok. 50 mln zł i wszelka publiczna komunikacja jest dotowana.
W dyskusji koledzy zwrócili uwagę na istniejące możliwości województwa w zakresie obsługi medycznej i rehabilitacyjnej osób trzeciego wieku, a także na wiele obiektów stanowiących atrakcję w skali światowej, które mogłyby wypromować województwo tak, jak w ostatnich tygodniach tzw. złoty pociąg wypromował Wałbrzych.

W drugiej części spotkania obejrzeliśmy film „Jeżeli ma duszę dobrego człowieka” wyprodukowany niedawno przez TVP Olsztyn, przedstawiający pracę i działalność społeczną naszego klubowego kolego Antoniego Celmera, który 57 lat pracował w Szpitalu MSWiA popularnie zwanym Polikliniką, przez kilkadziesiąt lat zajmując tam stanowisko dyrektora, był drugim prezydentem naszego klubu i inicjatorem wielu klubowych przedsięwzięć.

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.