Warsztaty konserwatorskie dla młodzieży

Warsztaty konserwatorskie dla młodzieży

We wrześniu 2021 odbyły się w Sztynorcie warsztaty konserwatorskie. To pewna nowość w naszym Dystrykcie. Do tej pory zwykle młodzież przyjeżdżała na wycieczki, żagle czy obozy będące raczej beztroskim wypoczynkiem. Tym razem rzecz miała się zupełnie inaczej. Celem studenckich praktyk była praca polegająca na konserwacji polichromii ściennych pałacu.

Grupa była niewielka, w końcu to dopiero początek planu więc musieliśmy i my sami przetestować nasze zdolności organizacyjne w tej nowej, nieznanej do tej pory materii. Były więc cztery studentki – właściwie absolwentki – z Ecole de Condé – Patrimoine w Paryżu: Alix Janin, Apolline Reichart, Julia Burgun oraz Marta Walasek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystko trwało trzy tygodnie, a pracy było mnóstwo.

Po uzgodnieniach z nadzorem konserwatorskim wyznaczono jedno z pomieszczeń pałacu, gdzie wcześniej odkryto niewielkie fragmenty malowideł. Trzeba było ustalić ich zasięg na wszystkich ścianach, ewentualne nawarstwienia i o ile to możliwe, czas powstania. W takich przypadkach to benedyktyńska praca, żmudne „skubanie” centymetr po centymetrze wierzchnich farb, by pod nimi dotrzeć do oryginalnych, pierwotnych barw i polichromii. Wszystkie cztery panie cierpliwie pracowały na rusztowaniach (pomieszczenie ma ok. 5 m wysokości) odsłaniając po kolej dość dobrze zachowany fryz pod belkami na ścianach północnej i wschodniej oraz jego mocno uszkodzone fragmenty na pozostałych. Pomiędzy drewnianymi belkami stropu odsłonięte były prawdopodobnie wcześniejsze malowidła, także tylko w części uchronione wykonaną później podbitką stropu, czyli sufitem. Dolne partie ścian objawiły jednorodny kolor związany czasowo z odkrytym fryzem oraz ślady zamurowanego kominka. W trakcie prac zabezpieczone zostały odspojone fragmenty tynku. Ekipa opracowała dokumentację i w tej chwili pod kierownictwem dr Joanny Arszyńskiej (UMK w Toruniu) bierze udział w redakcji sprawozdania z całości warsztatów. Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, podczas wizytacji pałacu pod koniec naszych praktyk, z uznaniem wyrażali się o ich rezultatach. Pod wieloma względami dobrze to wróży na przyszłość.

Nie jednak samą pracą student żyje i też nie było celem ograniczenie pobytu naszych gości do trasy pensjonat-pałac i z powrotem. Były weekendowe dni wolne, które staraliśmy się wypełnić atrakcjami zgodnymi z zainteresowaniem naszych konserwatorek. Już w drodze do Sztynortu zatrzymaliśmy się w Ciechanowie i w Nidzicy by zwiedzić tamtejsze zamki, a po drodze w Olsztynku, gdzie przy pięknej pogodzie spacerowaliśmy po skansenie – Muzeum Budownictwa Ludowego. Kolejne dni wolne to wyprawy rowerowe do Mamerek (Muzeum II Wojny Światowej), łodzią motorową do Giżycka, samochodem z przewodniczką francuskojęzyczną do Olsztyna i Świętej Lipki. Następna wyprawa to Gierłoż, Nakomiady i Kętrzyn. W Wilczym Szańcu zwiedziliśmy bunkry. Nakomiady z kolei to niewielki pałac, piękny park i.… farfurnia. Można tam zakupić różnorakie wyroby fajansowe, nawet całe piece kaflowe stylizowane na XVIII i XIX wiek – gdańskie czy klasycystyczne, będące kopiami oryginałów. Dowiadujemy się tam o całym procesie „wypieku”, co jest szczególnie ciekawe dla pań z Francji, zajmujących się także konserwacją porcelany. W Kętrzynie oglądamy zamek, mury obronne i wchodzimy na wieżę XIV-wiecznego kościoła Św. Jerzego.

Dwa powyżej opisane nie obejmują wszystkich celów organizacji warsztatów w Polsce. Ten trzeci to wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń nie tylko zawodowych, poznawanie kultury i obyczajów innych państw, nawiązywanie kontaktów na przyszłość i wreszcie szlifowanie języków obcych. Tym razem spotkała się młodzież z Francji, Niemiec (równolegle odbywały się praktyki inżynieryjne szkoły z Monachium) i Polski. W przyszłym roku, a planujemy kontynuację warsztatów przez kolejne lata, nasza grupa poszerzy się może o konserwatorów z Włoch, Niemiec, Izraela czy Litwy. Już teraz wiemy, że studentki z Francji były wspaniałymi ambasadorkami swojego kraju będąc w Polsce, a po powrocie staną się ambasadorkami naszego. Wiemy to, bo dobrze oceniły swoje polskie pracowite „wakacje” w Polsce, zamierzają tu wrócić by zobaczyć więcej, choćby Warszawę czy Kraków i sądzimy, że zabrały ze sobą dobry obraz naszej ojczyzny.

To wszystko nie powiodłoby się bez zaangażowania kilku Rotarian – Marguarite Szyc (Directrice des Etudes Ecole de Condé- Patrimoine, Présidente CIP France-Pologne, RC Château Thierry), Anny Kaczmarczyk (Konsul Honorowy Ambasady Włoch, RC Zamość Ordynacki) i Wojciecha Wrzecionkowskiego (DG 2231, RC Olsztyn) koordynatora wszystkich tych działań. Strona merytoryczna warsztatów to zasługa dr Joanny Arszyńskiej, opiekunki całych praktyk i „naszych dzieci” w trakcie ich pobytu w Sztynorcie.

Wszystkim tym osobom dziękuję w imieniu ICC Polska-Francja.

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.