Walne zgromadzenie i szkolenia w Kielcach

Walne zgromadzenie i szkolenia w Kielcach

W dniach 29 i 30 września 2023 roku w Kielcach, odbyły się dwa ważne wydarzenia rotariańskie. W piątek miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 1.07.2022 – 30.06.2023 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi kierowanemu w tym okresie przez IPDG Piotra Jankowskiego z RC Koszalin.

W sobotę (30 września) odbyły się Szkolenia Obowiązkowe z kilkugodzinnymi blokami tematycznymi dotyczącymi: Rotary Foundation (prowadzenie IPDG Piotr Jankowski, RC Kraków Wawel, wspólnie z Januszem Lisieckim z RC Wolsztyn, Michałem Skupem z RC Warszawa Fryderyk Chopin), rozwojowi członkostwa (prowadzenie Małgorzata Szymczyk z RC Katowice wspólnie z Jagodą Zmarz z RAC Kraków Wawel) oraz PR i mediom elektronicznym (prowadzenie Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum wspólnie z Markiem Łatko z RC Lublin i Rafałem Tonderą z RC Warszawa Józefów, RAC Warszawa).

Seminaria otworzył Gubernator Marek Wcisło wspólnie z Trenerem Dystryktu PDG Łukaszem Grochowskim i Magdaleną Żmijewską Prezydentką RC Kielce. Podczas sesji wspólnych, poruszane były tematy związane m.in. z pomocą Ukrainie realizowaną przez nasz Dystrykt (Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki), rozwojem Dystryktu (IPDG Piotr Jankowski, RC Koszalin), międzynarodową wymianą młodzieży (Magdalena Żmijewska, RC Kielce), zasadami RODO (Robert Gadzinowski, RC Warszawa), OPP dla klubów (Michał Sowa, RC Kraków), czytnikami kart płatniczych dla klubów (Piotr Figurski, Piotr Derecki, RC Bydgoszcz Stare Miasto), przyszłoroczną Konwencją Rotary International  w Singapurze (Ewa Okrucińska, RC Sopot International, Lucyna Momot, RC Oświęcim),  programem mentoringu Liderzy przyszłości (Wojciech Zipser, RC Wrocław Centrum). O planowanym na wrzesień 2024 roku Turnieju sportowym „Rotary Cup” opowiedzieli członkowie E-club Polonia International.

Podsumowania i zakończenia pracowitego dnia szkoleniowego dokonali Gubernator Marek Wcisło, RC Kraków Wawel, Trener Dystryktu PDG Łukasz Grochowski z RC Warszawa Żoliborz.

W Kielcach panowała bardzo przyjazna atmosfera. Na każdym kroku czuć było wspaniałą opiekę naszych rotariańskich gospodarzy. Wielkie podziękowania dla RC Kielce a w szczególności dla Magdaleny Żmijewskiej, za perfekcyjną organizację całego wydarzenia.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Krzysztof Brogowski, RC Lublin Centrum

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.