Walne Zgromadzenie i seminaria szkoleniowe w Łodzi

Walne Zgromadzenie i seminaria szkoleniowe w Łodzi

W dniach 29-31 marca 2019 roku w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, odbyły się: Szkolenie Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS”, Nadzwyczajne Zgromadzenie Dystryktu 2231 oraz coroczne Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów i Sekretarzy Elektów (PETS) Dystryktu 2231 Rotary International.  

W piątek 29 marca 2017 roku od godz. 14:30 odbyły się: Szkolenie Oficerów Dystryktu kadencji 2019-2020 i Szkolenie Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora kadencji 2019-2020, które poprowadzili Trener Dystryktu Angelika Przeździęk wraz Gubernator Elekt Małgorzatą Wojtas, Gubernatorem Nominatem na kadencję 2020/2021 Januszem Kozińskim oraz Skarbnik Dystryktu Niną Kozłowską i Sekretarzem Dystryktu Gregiem Gregorczykiem.

O godz. 18.00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Marek Gromaszek z RC Lublin Centrum.

W trakcie obrad delegaci klubów zatwierdzili m. in. skład Zarządu Dystryktu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019/2020, wybrali przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation, a także zatwierdzili projekt budżetu oraz przyjęli wysokość składki w nadchodzącej kadencji – w wysokości obowiązującej w obecnej kadencji.

W sobotę 30 marca od 9.00 do 17.00 odbywały się sesje plenarne i warsztaty.

Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się o godz. 8.30 Hymnem Polski i Rotary. Zgromadzonych uczestników powitała Trener Dystryktu Angelika Przeździęk, a następnie nowe kierunki strategii Rotary International zaprezentował RID Piotr Wygnańczuk. Przedstawienia Gubernator Elekt Małgorzaty Wojtas dokonali Przewodnicząca Komitetu Interact Isobel Perera-Turostowska i Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski. Było wiele ciepłych słów i osobistych miłych refleksji.

Gubernator Elekt Małgorzata Wojtas przedstawiła sylwetkę Prezydenta RI Elekta Marka Maloneya i hasło roku 2019-2020 „Rotary łączy świat” oraz kluczowe obszary działania w kadencji 2019-2020. RIPE Mark Maloney jest dyrektorem w kancelarii prawnej Maloney i Schuppert LLC w Blackburn. W Rotary działa od 1980 roku. W tym czasie pełnił m. in. funkcje: dyrektora Zarządu RI, skarbnika i wiceprzewodniczącego Fundacji Rotary oraz doradcy prezydenta RI 2003-04 Jonathana Majiyagbe. Uczestniczył również w Radzie Legislacyjnej jako przewodniczący, wiceprzewodniczący i trener. Był doradcą Komitetu Konwencyjnego w Osace w 2004 r. i przewodniczył Komitetowi Konwencji w Sydney w 2014 r. Małżonka Marka Maloneya, Gay, jest prawnikiem w tej samej firmie prawniczej, a także członkiem i byłym prezydentem Rotary Club of Decatur Daybreak w Alabamie, USA. Zarówno Mark, jak i Gay są uhonorowani odznaczeniami Paul Harris i posiadają zaszczytne tytuły głównych darczyńców – Major Donors.

W myśl hasła Prezydenta przyszłej kadencji nasza organizacja łączy rotarian z wielu miast i kontynentów, kluby, dystrykty, organizacje, społeczności – jednym słowem Rotary łączy świat.

Jak podkreśliła DGE Małgorzata Wojtas: Poprzez swoją misję i strukturę, Rotary International zapewnia swoim członkom możliwość łączenia się w jednej organizacji i budowania silnych i trwałych relacji. Nasze członkostwo łączy nas z globalną społecznością za pośrednictwem wielu projektów i programów, naszej wspólnej pracy zarówno w projektach globalnych jak i dla naszych lokalnych społeczności a także za pośrednictwem współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Nasza idea łączy nas z ludźmi, którzy podzielają nasze wartości, którzy chcą podejmować działania na rzecz lepszego świata a także łączy nas z ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy, pozwalając nam zmieniać życie w społecznościach na całym świecie.

Kolejnym punktem sesji plenarnej była opowieść o wrażeniach z pobytu w Indiach, grupy uczestników wyprawy zorganizowanej przez PDG Barbarę Pawlisz, w ramach Komitetu Wymiany Przyjaźni.

Następnie Gubernator Elekt Dystryktu 2232 Nikolay Steblianko zaprosił polskich rotarian na obchody 90 lecia Rotary na Ukrainie. Nikolay podziękował także polskim rotarianom za wsparcie jakie otrzymują dzieci z Ukrainy podczas wypoczynku w Polsce w ramach projektu Zdrowie dzieci Ukrainy, realizowanego przez ICC Polska Ukraina oraz RC Zamość Ordynacki przy wsparciu finansowym Dystryktu 2231 Polska oraz polskich klubów Rotary. Gdy Nikolay odpowiadał o tym co obecnie dzieje się na Ukrainie jego głos łamał się i widać było, że z trudem powstrzymywał łzy. Na Sali panowała kompletna cisza.

Na temat Fundacji Rotary mówił PDG Janusz Potępa przewodniczący Komitetu Rotary Foundation. Poruszające wystąpienie na temat świata wolnego od Polio przedstawił Krzysztof Głombowicz reprezentujący Podkomitet PolioPlus. Krzysztof Głombowicz opowiedział o swoich osobistych doświadczeniach związanych z polio, a także o tym jak ważne jest szczepienie dzieci i jednocześnie zachęcił rotarian do regularnych wpłat na konto programu PolioPlus do Fundacji Rotary.

Kolejnym ciekawym wystąpieniem była informacja na temat bicia polskiego rekordu Guinnessa w stworzeniu żywego znaku logo programu POLIO. O tym przedsięwzięciu opowiedziała Prezydent Interact Zuzanna Bernacka z Interact Grudziądz Centrum i Przewodniczący Podkomitetu Zbiórek Piotr Figurski z RC Grudziądz Centrum.

DRR Anna Grzywacz przedstawiła szczegóły ogólnopolskiej akcji „Biedronka”. W myśl założeń tej akcji pełnowartościowa żywność (z krótkimi terminami przydatności do spożycia) może trafić do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem klubów Rotaract i Rotary na terenie całej Polski. Warunkiem niezbędnym udziału w tej akcji jest zgłoszenie do DRR Anny Grzywacz deklaracji uczestnictwa udziału w tym przedsięwzięciu.

Do udziału w najbliższych Konwencjach RI: w Hamburgu w dniach 1-5 czerwca 2019 roku oraz w Honolulu w dniach 6-10 czerwca 2020 roku zapraszał zebranych Maciej Pawlisz Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI.

Od godz. 10.35 do 16.45 w czterech blokach tematycznych odbywały się warsztaty dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy Klubów. Tematyka sesji szkoleniowych w podgrupach obejmowała m. in. kwestie: planowania strategii pracy klubów, pozyskiwania i utrzymania nowych członków, finansów klubów, administracji i sprawozdawczości, Rotary Foundation, programów dystryktalnych, efektywnej organizacji zbiórek publicznych, public relations, komunikacji internetowej a także wykorzystywania narzędzi internetowych: My Rotary, Rotary Club Central i Moje Rotary, perspektyw rozwoju Rotary w Polsce, spraw członkowskich oraz znaczenia udziału Nowych Pokoleń jako istotnego elementu rozwoju każdego klubu Rotary.

W drugiej części sesji plenarnej o zamierzeniach Rotaract na kolejna kadencję opowiedziała DRR na kadencję 2019/2020 Maria Sobczyk. Jako przykład działania lokalnego o swoich akcjach opowiedzieli członkowie Interact Clubu z Łodzi i Grudziądza. A Isobel Perera-Turostowska przedstawiła inicjatywę charytatywnego pokazu mody Fash’n’act w Szczecinie jako przykład współdziałania Rotary i Interact.

Podczas kolacji Gubernator Elekt Małgorzata Wojtas wręczyła nominacje oficerom Dystryktu kadencji 2019/2020. Wspólny wieczór był okazją do inspirujących rozmów Rotarian i planowania wspólnych działań.

 

Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum

Fot. Karolina Kędzierska – Kapuza (Rotary e-club Poland), Dorota Wcisła (RC Elbląg Centrum)

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.