Walne Zgromadzenie i Seminaria Szkoleniowe w Łodzi

Walne Zgromadzenie i Seminaria Szkoleniowe w Łodzi

W dniach 1-3 marca 2024 roku w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, odbyły się: Nadzwyczajne Zgromadzenie Dystryktu 2231 oraz coroczne Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów i Sekretarzy Elektów (PETS) Dystryktu 2231 Rotary International.  

W piątek 1 marca od godz. 15.00 odbyło się Szkolenie Gubernatorów Regionalnych i Oficerów Dystryktu w zakresie Rotary Foundation, Finansów, Członkostwa i RODO,  które poprowadzili IPDG Piotr Jankowski (DRFC 2024-27) wraz z PDG Januszem Potępą (Przewodniczący Podkomitetu ds. Audytu 2024-25)Niną Kozłowską  (Przewodnicząca Komitetu Finansowego i Skarbnik Dystryktu) i PDG Małgorzatą Wojtas (Przewodnicząca Komitetu Członkostwa) oraz Robertem Gadzinowskim (Koordynator Ochrony Danych Osobowych).

Tego samego dnia, o godz. 18.00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Marek Borowski z RC Olsztyn Varmia.

W trakcie obrad delegaci klubów zatwierdzili m. in. skład Zarządu Dystryktu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024/2025, wybrali przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation, a także zatwierdzili projekt budżetu oraz przyjęli wysokość składki w nadchodzącej kadencji.

W sobotę 2 marca od 9.00 do 18.00 odbywały się sesje plenarne i warsztaty szkoleniowe.

Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się Hymnami: Polski i Rotary. Zgromadzonych uczestników powitał Gubernator polskiego Dystryktu Marek Wcisło oraz IPDG Piotr Jankowski Doradca Dystryktu w kad. 2024-2025 i moderator seminarium PETS.

Przedstawienia Gubernator Elekt Krystyny Baj-Pawluk dokonała wiceprzewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży Magdalena Żmijewska. Było wiele ciepłych słów i osobistych miłych refleksji.

Gubernator Elekt Krystyna Baj-Pawluk przedstawiła sylwetkę Prezydentki RI Elektki Stephanie A. Urchick i hasło roku 2024/2025 „Magia Rotary” oraz kluczowe obszary działania w swojej kadencji.

Po wystąpieniu Gubernator Elekt nastąpiła prezentacja i wręczenie nominacji oficerom Dystryktu i Gubernatorom Regionalnym. Po tej ceremonii przedstawiciel Rotaractu DRR Fabian Jarząb przedstawił planowane działania w Rotaract w nadchodzącej kadencji. Następnie miała miejsce prezentacja filmu przygotowanego przez Interact Szczecin International. Po godzinie 10.00 Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych (ICC) Ryszard Łuczyn opowiedział o działaniach Komitetów. Zaraz po tym wystąpieniu instrukcję RODO dla klubów przedstawił Koordynator Ochrony Danych Osobowych Robert Gadzinowski. W kolejnej część spotkania omówione zostały klubowe projekty. W ramach tej prezentacji pokazane zostały: projekt budowy Eko Portu, projekt ABC Ekonomii i ABC Empatii, projekt Rotary Cup i programy stypendialne dla młodzieży.

Po prezentacjach klubowych projektów podsumowania działań na rzecz Ukrainy dokonał Przewodniczący ICC Polska Ukraina Ryszard Łuczyn. Został wyświetlony film dotyczący tych działań pomocowych.

Ryszard Łuczyn podziękował także polskim rotarianom za wsparcie jakie otrzymują dzieci z Ukrainy podczas wypoczynku w Polsce w ramach projektu Zdrowie dzieci Ukrainy, realizowanego przez ICC Polska Ukraina i RC Zamość Ordynacki przy wsparciu finansowym Dystryktu 2231 Polska oraz polskich klubów Rotary. Przewodniczący ICC Polska Ukraina zaprosił także Rotarian na koncert  z okazji 10-lecia organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

Od godz. 11.15 do 17.00 w czterech blokach tematycznych odbywały się warsztaty dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy Klubów. Tematyka sesji szkoleniowych w podgrupach obejmowała m. in. kwestie: pozyskiwania i utrzymania nowych członków, rozwoju klubów i zaangażowania członków, Rotary Foundation, programu Polio Plus, programów Rotary dla młodzieży, wymiany młodzieży (RYLA, LTEP, STEP, NGSE), kwestii wizerunkowych, public relations, korzystania z rotariańskich zasobów wiedzy i narzędzi, rotariańskich mediów i brand center, finansów klubów, administracji i sprawozdawczości, komunikacji internetowej a także programu mentoringu. Szkoleniowe sesje warsztatowe dla klubów prowadzili m. in.: PDG Małgorzata Wojtas Przewodnicząca Komitetu Członkostwa, IPDG Piotr Jankowski – DRFC 2024-2, PDG Janusz Potępa – DRFC 2023-24, Piotr Figurski – Przewodniczący Podkomitetu Polio Plus, Sławomir Gieroń – Przewodniczący Komitetu RYLA, Borys Czarakcziew – Przewodniczący Komitetu Wymiany Młodzieży, Dorota Wcisła – Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego, Marek Łatko – Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi, Łukasz Zaborny – DICO 2024-25, Paweł Zarański i Wojciech Zipser.

W drugiej części sesji plenarnej o DEI opowiedziała Jagoda Zmarz, – Koordynatorka działań Komitetu Różnorodność, Równość, Włączenie (DEI). Do udziału w najbliższej Konwencji RI w Singapurze w maju 2024  roku zaprosiła zebranych Ewa Okrucińska Przewodnicząca Komitetu Promocji Konwencji RI. Podsumowania PETS dokonali Gubernator Elekt Krystyna Baj-Pawluk i IPDG Piotr Jankowski, doradca D2231.

Wspólny wieczór połączony z kolacją dla Rotarian był okazją do inspirujących rozmów i planowania wspólnych działań.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum.

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.