Walne Zgromadzenie i Seminaria Szkoleniowe w Kielcach

Walne Zgromadzenie i Seminaria Szkoleniowe w Kielcach

W dniach 14-15 października 2022 roku w Kielcach, odbyły się dwa ważne wydarzenia rotariańskie. W piątek (14.10.) miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 1.07.2021 – 30.06.2022 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi kierowanemu w tym okresie przez IPDG Wojciecha Wrzecionkowskiego z RC Olsztyn.

 

W sobotę (15.10.) odbyły się Seminaria Szkoleniowe z kilkugodzinnymi blokami tematycznymi dotyczącymi: Rotary Foundation (prowadzenie PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel, Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation, wspólnie z Irmą Kamińską z RC Olsztyn Varmia, Michałem Skup z RC Warszawa Fryderyk Chopin, Janem Korzeniewskim z RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, Januszem Lisieckim z RC Wolsztyn i Michałem Frelichowskim z RC Bydgoszcz), rozwojowi członkostwa (prowadzenie Angelika Przeździęk, RC Warszawa Józefów, Trenerka Dystryktu, Przewodnicząca Komitetu ds. Członkostwa, Asystentka Koordynatora strefy 18  wspólnie z Małgorzatą Szymczyk z RC Katowice i Jagodą Zmarz z RAC Kraków) oraz PR i mediom elektronicznym (prowadzenie Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum, Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego, wspólnie z Markiem Łatko z RC Lublin,  Mariuszem Mieczkowskim z RC Olsztyn Varmia i Rafałem Tonderą z RC Warszawa Józefów).

 

Seminaria otworzył Gubernator Piotr Jankowski wspólnie z Trener Dystryktu Angeliką Przeździęk i Karoliną Olejarz Prezydentką RC Kielce. Podczas sesji wspólnych, poruszane były tematy związane m.in. z najważniejszymi zmianami w Fundacji Rotary (Irma Kamińska, RC Olsztyn Varmia), międzynarodową wymianą młodzieży (Magdalena Żmijewska, RC Kielce), zasadami polityki Diversity-Equity-Inclusion (DG Piotr Jankowski, RC Koszalin), zasadami RODO ( Robert Gadzinowski, RC Warszawa), OPP dla klubów (Michał Sowa, RC Kraków), projektem Hands Across Water (Anna Stawikowska, RC Toruń), projektem Rotary for Planet (Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum), pozyskiwaniem wolontariuszy na przykładzie Fundacji Makro i Rotary (Michał Skup, RC Warszawa Fryderyk Chopin) oraz o projektem ochrony Morza Bałtyckiego Basran (Tomasz Michalik, RC Białystok).

Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordynacki i Tetiana Kartseva z Rotaract Jelenia zaprezentowali najważniejsze projekty pomocy Ukrainie realizowane w polskim dystrykcie. W ramach tej pomocy przekazano m.in. 900 ton najpotrzebniejszych artykułów (m. in. żywności, odzieży, środków higieny osobistej i medykamentów). Oprócz tego zostało przekazane ponad 200 tys. konserw mięsnych i 90 ton żywności (groch, kasze). W lipcu i sierpniu 2022 roku 90 dzieci z Ukrainy przebywało na wyjazdach wakacyjnych w Polsce. Ponad 2000 matek z dziećmi otrzymało pomoc i schronienie u polskich Rotarian i ok. 600 matek z dziećmi z pomocą polskich Rotarian wyjechało do Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

Uczestnicy spotkania byli pod dużym wrażeniem pomocy jaką udało się zorganizować wspólnymi siłami. Tetiana Kartseva w imieniu Ukrainy podziękowała Rotarianom za udzieloną pomoc.

 

W Kielcach na każdym kroku czuć było przyjazną atmosferę i wspaniałą opiekę naszych rotariańskich gospodarzy. Ogromny szacunek i podziękowania dla Rotary Club Kielce a w szczególności dla Magdaleny Żmijewskiej, za perfekcyjną organizację całego wydarzenia.

 

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Magdalena Żmijewska, RC Kielce, Fot. z arch. RC Kielce

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.