Zgromadzenie Federacji za nami

Zgromadzenie Federacji za nami

11 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Federacji Polskich Klubów Rotary International Dystryktu 2230. W trakcie obrad delegaci klubów należących do Federacji, zatwierdzili skład Zarządu Dystryktu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/2017, wybrali przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation, przedstawiciela Dystryktu do Komitetu Nominacyjnego Dyrektora RI a także zatwierdzili projekt budżetu oraz wysokość składki członkowskiej w nadchodzącej kadencji.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Adam Czajkowski (RC Jelenia Góra Cieplice).

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: PDG Tadeusz Płuziński (RC Jelenia Góra Cieplice), Jan Korzeniewski (RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński) i Tomasz Michalik (RC Białystok).

Skład Zarządu w nadchodzącej kadencji został w drodze głosowania uzupełniony o skarbnika Dystryktu – został nim Mieczysław Ligęza (RC Jelenia Góra Cieplice) oraz przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation w osobie Janusza Lisieckiego (RC Wolsztyn).

Po wyborach Zarząd na kadencję 2016/2017 przedstawia się następująco:
DG Krzysztof Kopyciński (RC Bydgoszcz)
IPDG Barbara Pawlisz (RC Sopot International)
DGE Marian Jerzy Korczyński (RC Łódź)
Skarbnik Mieczysław Ligęza (RC Jelenia Góra Cieplice)
RF Chair Janusz Lisiecki (RC Wolsztyn)

W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej Dystryktu weszli: Elena Sokołowska (RC Elbląg Centrum), Lubomira Kudasz (RC Gdańsk Centrum) i Piotr Figurski (RC Grudziądz Centrum).

Delegaci zatwierdzili także w drodze głosowania projekt budżetu na kadencję 2016/17 a także ustalili składkę członkowską w kwocie 160 zł rocznie.

Przedstawicielem Dystryktu do Komitetu Nominacyjnego Dyrektora RI została DG Barbara Pawlisz (RC Sopot International).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zakończył Walne Zgromadzenie Federacji.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum

Fot. Jarosław Majkowski, RC Giżycko

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.