VIII Konferencja Interact za nami

VIII Konferencja Interact za nami

W dniach 19-21 maja młodzież spotkała się w Łodzi na VIII Konferencji Interact Klubów D 2231. Organizatorem był Rotary i Interact Klub Łódź Centrum. Bazą konferencji było doskonałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 

Po przyjeździe, rozlokowaniu i rejestracji zostaliśmy przywitani przez gospodarzy: Prezydenta RC Łódź Centrum Michała Marca i Wioletę Brzezińską. Nastąpiła wzajemna prezentacja oraz przedstawienie programu konferencji. Następnie udaliśmy się wraz przewodnikiem na zwiedzanie miasta. Z racji obszerności tematu i ograniczonego czasu przewodnik skupił się na historii łódzkiego przemysłu, ze szczególnym wyeksponowaniem osoby i dorobku Izraela Poznańskiego. Obejrzeliśmy jego pałac, zwany Luwrem Łodzi, zwiedziliśmy teren jego byłej ogromnej fabryki, przekształconej na obecne centrum handlowo-gastronomiczno –hotelowe Manufaktura.

Po kolacji młodzież miała czas wolny. W sobotę po śniadaniu rozpoczęliśmy zasadniczą część konferencji. Przybyłych powitał DGE Jerzy Korczyński. Przedstawił zebranym interesującą prezentację na temat Rotary, Rotaractu i Interactu. Po DGE głos zabrał Przew. Komitetu ds. Interactu Adam Czajkowski. Odczytał list, jaki skierował do uczestników Gubernator Dystryktu Krzysztof Kopyciński. Z powodu kolizji terminów nie mógł uczestniczyć w konferencji. Następnie przedstawił zebranym genezę pomysłu oraz przebieg I Pokojowej Konferencji Interactu, która odbyła się jesienią ubiegłego roku w Karpaczu. Spotkała się tam młodzież z Izraela, Niemiec, Ukrainy i Polski. Kraje te mają bardzo trudne okresy wspólnej historii i chcieliśmy, aby ta historia nie dzieliła, a łączyła nasze narody. Temu celowi służyły panele dyskusyjne. Zrealizowano także program integracyjno- turystyczny. Konferencja ta była dużym sukcesem polskiego Interactu i Rotary.

Na zakończenie Adam Czajkowski pożegnał się, dziękując młodzieży i wszystkim opiekunom za współpracę. Wyraził przekonanie, że w okresie swojej 7-letniej pracy udało się zbudować w Polsce trwały ruch interactorski, który dalej się rozwija. Powstało 8 Interact Klubów, a dziewiąty czeka na kartę charterową. Przedstawił też swojego następcę Pawła Korczyńskiego z RC Wrocław. Wyraził głębokie przekonanie, że pod kierunkiem Pawła polski Interact będzie nadal prężnie działał i odnosił wiele sukcesów w służbie. DGE Jerzy Korczyński podziękował Adamowi za wieloletnią pracę. Potwierdził też wolę organizacji II Konferencji Pokojowej Interactu. Paweł Korczyński dziękując za nominację zapewnił, iż będzie nadal rozwijał ruch interactorski w naszym Dystrykcie. Wyraził też pogląd, iż chciałby powiązać długoterminową wymianę młodzieżową z Interactem. Uważa, iż każdy kandydat do wyjazdu powinien najpierw sprawdzić się w Interakcie.

Następnie IAC: Kraków, Bydgoszcz, Łódź Centrum, Jelenia Góra Cieplice przedstawiły prezentacje multimedialne z działań w roku rotariańskim 2016/2017. Były one bardzo interesujące. Świadczyły o okrzepnięciu i dojrzałości tego ruchu w naszym Dystrykcie.  Działania młodzieży koncentrują się w głównej mierze na pomocy najbliższemu otoczeniu. Jest to wolontariat w domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, domach pomocy społecznej, szpitalach. Młodzież pomaga też osobom starszym. Na szkolnych i klubowych kiermaszach sprzedawane są wykonane własnoręcznie wyroby, a uzyskane środki służą celom pomocowym. Interacty pomagają też klubom sponsorującym. Na konferencji obecni byli też przedstawiciele IAC Polanica Zdrój. Klub ten przeprowadził rekrutację młodzieży w domu dziecka. Jest ona bardzo otwarta i ambitna.  Przyjechali wraz z opiekunką, traktując konferencje jako szkolenie. W podobnym celu przyjechał przedstawiciel oczekującego na kartę charterową klubu Grudziądz Centrum oraz przyszła opiekunka IAC w RC Warszawa Józefów Ania Łysek.  Trwają działania, aby Interact powstał przy RC Zamość Ordynacki.

Jury pod przewodnictwem DGE Jerzego Korczyńskiego orzekło, iż wyróżnienie DG Krzysztofa Kopycińskiego za pracę w roku 2016/2017 otrzyma Interact Klub Jelenia Góra Cieplice, prowadzony przez Elżbietę Zakrzewską. Pamiątkowy grawerton odebrała z rąk Jerzego Korczyńskiego Prezydent IAC JG Cieplice Beata Szulejko. Gratulacje i wyrazy uznania należą się wszystkim klubom. Ich aktywność i praca są godne najwyższej pochwały.

Adam Czajkowski wręczył Prezydent IAC JG Cieplice pamiątkowy grawerton za całokształt pracy w okresie 2008-2017. Również IAC dziękując Przewodniczącemu Adamowi Czajkowskiemu, przekazał dyplom oraz piękny album.

Ostatnim punktem obrad był wybór Przedstawiciela Interactu w Dystrykcie 2231. W tajnym głosowaniu wybrano Alicję Turlej z IAC Łódź Centrum. Gratulujemy.

Po południu organizatorzy zaprosili uczestników na ciekawą grę uliczną. Wieczorem był grill, pieczenie kiełbasek, zajęcia integracyjne. Był też czas na rozmowy opiekunów z DGE Jerzym Korczyńskim i wymianę doświadczeń.

W niedzielę po śniadaniu Jerzy Korczyński pożegnał uczestników konferencji, wręczając młodzieży znaczki Rotary Polska. Konferencja zakończyła się na wycieczką: „Znane i nieznane oblicza ulicy Piotrkowskiej”.

Owocem VIII Konferencji IAC jest ramowy harmonogram działań Komitetu ds. Interactu na rok 2017/2018.


1 Letnia akademia rozwoju osobowości młodych – kreowania postaw liderów – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy z udziałem młodzieży zagranicznej – dostępny jako wymiana krótkoterminowa Lato 2017 Bydgoszcz

2 II Międzynarodowa Konferencja Pokojowa Interactów: Polska-Izrael-Ukraina-Niemcy (Rotaract) Jesień 2017 Jelenia Góra-Cieplice

3 Zimowa akademia Interactorów – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Zima 2017 Bydgoszcz

4 Konferencja: sprawozdanie z klubów, wymiana doświadczeń, wybór Dystryktalnego Przedstawiciele Interactu DIR. Budżet Interactu Wiosna 2018 Kraków

Zdecydowano także, aby mocniej propagować udział interactorów w różnych formach wymiany młodzieży, a także w obozach żeglarskich organizowanych w naszym Dystrykcie. Postanowiono także o prowadzeniu strony internetowej Interact Polska w domenie rotary.org.pl. Zostanie utworzona grupa zamknięta na Facebooku.

Dziękuję RC i IAC Łódź Centrum za zaangażowanie i świetną organizację konferencji. Dziękuje także młodzieży i opiekunom za przybycie i aktywny udział w kolejnym, bardzo udanym spotkaniu Interactorów. Potwierdziło ono autentyczne zaangażowanie i rozwój działalności interactorskiej w naszym Dystrykcie.

Adam Czajkowski

Przewodniczący Komitetu ds. Interactu w D2231

RC Jelenia Góra Cieplice 

Fot. Elżbieta Zakrzewska, Michał Marzec i Adam Czajkowski

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.