Uwrażliwić społeczeństwo

Uwrażliwić społeczeństwo

W RC Gdańsk Centrum trwają prace nad programem prewencyjnym, mającym zapobiec samobójstwom wśród nastolatków. Jego inicjatorem jest Prezydent Klubu, Hasan Ciftci.

–  „Wierzę, że uwidoczniony przez RC Gdańsk Centrum problem stanie się zaczątkiem do powstania kolejnego sztandarowego programu Rotary dla całego świata. Cóż może być bardziej wartościowe niż młodzi ludzie, którzy po nas będą budować świat. Niech robią to dobrze i z pożytkiem dla wszystkich ludzi”. Nasze wspólne działania mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na sygnały zwiastujące zagrożenie, aby w porę podjąć stosowne działania prewencyjne. Nieświadomość powoduje bowiem, że często bagatelizujemy problem, nie rozpoznajemy prawidłowo intencji desperata narzucając własny punkt widzenia co niestety nie przynosi dobrych efektów. Musimy do sprawy podejść systemowo” – dodaje Prezydent RC Gdańsk Centrum. (Źródło:
http://www.magazyngdanski.eu)

W ramach wsparcia tego projektu, 13 listopada 2017 roku, na spotkaniu Klubu, Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej im. Janusza Korczaka w Gdańsku, Pani Ilona Puckowska-Pociask, otrzymała symboliczny czek na kwotę 12 000 zł. Środki te zostały zebrane podczas zorganizowanego przez Klub Wyścigu Smoczych Łodzi na Motławie, który odbył się 9
września 2017 roku.

W podziękowaniu Rotarianie otrzymali wykonany przez dzieci z placówki obraz, który ozdobił ściany siedziby Klubu. W dniu 27 listopada 2017 roku w spotkaniu RC Gdańsk Centrum udział
wzięli przedstawiciele Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto: Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Stryjek oraz Renata Gromko i Krzysztof Lipka.

Przedstawione zostały poczynania, jakie zawarte zostaną w projekcie, między innymi :
• Przy współpracy jakich organizacji państwowych i pozarządowych oraz specjalistów można zrealizować projekt

• Zasadność Kampanii Reklamowej i co miałoby wchodzić w skład tej kampanii
• Badania na podstawie których wyłonione zostaną środowiska, które objęte zostałyby projektem
• Zakres i przebieg pomocy dla dzieci i młodzieży, które zdiagnozowane i zaliczone zostały do grupy wysokiego ryzyka oraz grupę osób zagrożonych w stopniu umiarkowanym czyli grupę docelową, która objęta zostanie działaniami projektowymi
• Praca z rodzicami, nauczycielami polegająca na uświadamianiu złożoności i zasadności problemu oraz pokazaniu jak rozpoznawać problem i gdzie się z nim kierować
• Kosztach jakie obejmować będzie projekt.

Spotkanie to było dużym krokiem, przybliżającym wejście w życie tak ważnej i potrzebnej akcji.
Pod względem samobójstw Polska zajmuje VII miejsce na świecie i z roku na rok ich liczba gwałtownie rośnie. Badania dowodzą, że znaczny odsetek ludzi popełniających samobójstwa to młodzież do 20 roku życia.

Tekst: RC Gdańsk Centrum
Fot.: z arch. RC Gdańsk Centrum

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.